Bolån
2024-02-15
Vad är räntetak & hur fungerar det?

Räntetak – så fungerar det

Räntetak skyddar dig mot stigande räntor på krediter som bolån och privatlån. Här hittar du information om hur ett räntetak fungerar, i vilka lägen det kan vara bra med räntetak samt vilka fördelarna och nackdelarna är. 

Vad är räntetak?

Ett räntetak är en garanti för högsta möjliga räntesats på ett lån – till exempel ett bolån eller privatlån. Har du räntetak på ditt lån är du skyddad från att räntekostnaden går upp över det fastställda taket – så även om det allmänna ränteläget förändras och marknadsräntorna höjs. Om banken däremot sänker sin ränta följer även din ränta med. Taket skyddar dig alltså från att räntan stiger över en fastställd gräns, men innebär inte att du exkluderas från möjligheten till lägre ränta.
 

Räntetak är vanligast för bolån

Olika banker kan erbjuda möjlighet till räntetak för olika typer av lån och krediter, men vanligast är räntetak för bostadslån. Detta eftersom bolån generellt innebär stora krediter där små skillnader i ränta kan göra stor skillnad på den totala lånekostnaden. 

Ett bolån med räntetak kan vara ett bra alternativ om du är orolig för stigande räntor och vill skydda dig mot en räntehöjning på ditt bolån. Taket kan ge trygghet om det är lite turbulent på marknaden, och/eller om du har små marginaler i din ekonomi. 

Villkoren för räntetak på bolån kan variera mellan olika banker, men oftast fungerar det så här:

 • Räntetak kan anslutas till ett nytt eller befintligt bolån. 
 • Högsta möjliga ränta fastställs var tredje månad och baseras på den rörliga marknadsräntan.
 • Avtal om räntetak tecknas ofta på ett eller några år.  
 • Banken tar ut en avgift – en premie – i utbyte mot den försäkring taket ger dig mot högre ränta. 
 • Premien betalas i form av ett månatligt räntepåslag

Kostnaden för räntetak baseras på flera olika faktorer

Hur mycket du får betala för ett räntetak beror på flera olika saker. Banken sätter premien utifrån vilken nivå taket ska ha, hur det allmänna ränteläget ser ut, avtalets längd, lånets storlek och hur de tror att marknadsräntorna kommer att utvecklas framöver. Premien är helt enkelt bankens pris för det risktagande ett räntetak innebär för dem. 

Generellt gäller att ju mer osäker marknaden är och ju mer banken tror att räntan kommer stiga, desto högre premie får du betala för ditt räntetak. 

Går det att lösa lån med räntetak i förtid?

Det är möjligt att säga upp ett lån med räntetak i förtid. Det kan dock medföra en extra kostnad – en så kallad ränteskillnadsersättning – precis som om du avslutar ett bundet bolån innan bindningstiden har löpt ut. 

Ränteskillnadsersättningen tas ut av banken i syfte att kompensera för den premie som uteblir om du löser lånet och därmed avslutar räntetaket i förtid. Premien baserades på en viss avtalslängd när räntetaket sattes, men löser du avtalet tidigare än överenskommet blir det en förlust för banken. Ju längre i förtid du löser ett bolån med räntetak, desto högre ränteskillnadsersättning får du vanligen betala.

Fördelar och nackdelar med räntetak

Sammantaget kan ett räntetak på bolån (eller annan kredit) vara antingen mer eller mindre bra beroende på din ekonomiska situation och hur ränteläget ser ut. Överväger du att ansöka om räntetak är det därför viktigt att du känner till både fördelarna och nackdelarna innan du bestämmer dig. 


Fördelar med räntetak:

 • Ger dig en garanterad maxnivå på räntan för ditt lån. 
 • Kan tecknas för både nya och befintliga lån. 
 • Du blir inte exkluderad från räntesänkningar – endast skyddad från höjningar. 
 • Bra säkerhet i oroliga tider och/eller om du har små marginaler i din ekonomi.

Nackdelar med räntetak:

 • Kostnad i form av extra räntepåslag varje månad. 
 • Kan bli onödigt dyrt om ränteläget är lågt. 
 • Du får betala ränteskillnadsersättning om du löser lån med räntetak i förtid.
   

Läs mer

Vill du lära dig mer om de vanligaste frågorna inom lån och privatekonomi hittar du fler intressanta artiklar här på Zensum. Läs till exempel vår guide om bolån, hur du kan tänka vid val av fast eller rörlig ränta samt hur du räknar ut räntan på ditt bolån.

Vanliga frågor om räntetak

Vad är ett räntetak?

Ett räntetak fastställer högsta nivå för räntan på ett lån. Det kan liknas vid en försäkring som skyddar dig mot högre ränta, även om marknadsräntan höjs.

Vad kostar ett räntetak?

Kostnaden för ett räntetak varierar från fall till fall och bestäms utifrån takets nivå, avtalets längd, lånets storlek samt rådande ränteläge. 

Är räntetak bra?

Räntetak kan vara bra om du har små marginaler i din ekonomi och/eller är orolig för stigande räntor.

Vad är räntetak & hur fungerar det?

Allt om räntetak för bolån & privatlån – Vad är räntetak? ✓ Fördelar & nackdelar med räntetak ✓ Vanliga villkor ✓ Kostnad ✓ Lösa lån med räntetak i förtid ✓
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen