Betala av ditt lån i förtid – så här går det till
Privatlån
2021
-
04
-
01

Går det att lösa ett lån i förtid och hur går man i sådana fall tillväga? Här berättar Zensum vad du bör tänka på när du ska förtidslösa ett lån.

Läsning 4 min
2 min

Vill du betala av ditt lån i förtid? – det här är vad du behöver tänka på!

Som konsument är det din rättighet att få förtidslösa ditt lån, trots att räntan är bunden och bindningstiden inte har gått ut. Dock finns det vissa situationer, t.ex. när du samlar lån och krediter, då förtidslösen av lån kan medföra vissa kostnader. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om att betala av ditt lån i förtid.


Hur förtidslöser man ett lån?

Du förtidslöser ett lån genom att betala tillbaka delar av eller hela skuldbeloppet innan bindningstiden har gått ut. Ofta är det så enkelt som att du betalar in ett större belopp vid varje betalningstillfälle än vad som avtalats med långivaren. Om du bestämmer dig för att lösa ditt lån bör du granska ditt låneavtal dessförinnan så att du inte behöver betala någon extra avgift, såsom ränteskillnadsersättning. Om så är fallet är det vanligtvis mer lönsamt att hålla sig till den ursprungliga amorteringsplanen. 

Varför ska man lösa ett lån innan bindningstiden gått ut?

Syftet med att betala tillbaka ett lån i förtid är att minska de räntekostnader som lånet medför. Detta är särskilt fördelaktigt vid lån med hög ränta då det kan göra stor skillnad för låntagarens privatekonomi.


I vilka fall får man betala ersättning för att förtidslösa sitt lån?

Generellt behöver du betala ränteskillnadsersättning om du förtidslöser ett lån med säkerhet eller ett bolån med bunden ränta. Dock finns det undantag – granska därför alltid låneavtalen eller kontakta långivaren innan du löser ditt lån så att du är medveten om vilka konsekvenser det får.


Vad är ränteskillnadsersättning?

Den avgift som långivaren tar ut om låntagaren löser ett lån eller gör en stor amortering innan amorteringstiden har gått ut kallas för ränteskillnadsersättning. Anledningen till att långivaren kräver ersättning är att när du binder ett lån så har du åtagit dig att betala ränta för hela den avtalade perioden. Om du då löser lånet i förtid går långivaren miste om dessa intäkter, och har därför rätt att kräva ränteskillnadsersättning. 

Ersättningen baseras på mellanskillnaden mellan din bolåneränta och en jämförelseränta för den period som återstår till bindningstidens slut, därutöver tillkommer 1 %. Om ditt lån är tecknat före 1 juli 2014 baseras ersättningen på en annan jämförelseränta än om det är tecknat senare. 


När är det en bra idé att förtidslösa sitt lån?

Såvida du inte har ett lån med säkerhet eller ett bundet bolån är det alltid bra att försöka återbetala lånet så fort som möjligt, då du på så kan kan minska de utgifter i form av räntekostnader och aviavgifter som lånet medför, och bli skuldfri snabbare. Om du har flera lån bör du prioritera att återbetala det dyraste av dem, det vill säga det lån som har högst ränta.


När har banken rätt att säga upp ditt lån?

Banken har bara under vissa omständigheter rätt att säga upp ditt lån, i dessa fall måste du återbetala lånet omedelbart. Långivaren får endast säga upp lån om:

  • Du är mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än 10 % av lånet.
  • Du har fler än två gånger varit mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än 5 % av lånet.
  • Säkerheten för lånet (såsom bostaden eller tomten) har sjunkit väsentligt i värde.
  • Det är tydligt att du undviker att betala skulden.
  • Långivaren har särskilda skäl.

Om du av något skäl vet att du kommer att få problem att återbetala ditt lån bör du kontakta din långivare omgående. I vissa fall kan de gå med på att sätta upp en alternativ amorteringsplan som gör det lättare för dig att betala. 

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt över 550 000 personer att jämföra sina privatlån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Individuell ränta 2,95–10% (effektiv ränta 2,99–13,61%). Återbet. tid 1–10 år
Räkneexempel: Annuitetslån 14 år, 250 000 kr, rörlig ränta 5,77 % (startavg. 0 kr / aviavg. 0 kr) ger effektiv ränta 5,92 %, totalkostnad 364 993 kr, kostnad 2 173 kr/mån (168 avbet.). Individuell ränta 2,95–19,95% (effektiv ränta 2,99–22,9%). Återbet. tid 1–10 år vid nylån, 1-15 år vid lösen av bef lån.
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud och ger i genomsnitt:
  • 18% fler bud från långivare
  • 3,16% lägre effektiva räntor
Medsökande Civilstånd
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Vill du sänka din bolåneränta?

Utmana räntan på dina bolån med Zensum. Du får en egen bolånehandläggare och tjänsten är gratis!
Ditt befintliga bolån
Genom att klicka på “Skicka intresseanmälan” godkänner du dataskyddspolicyn och användaravtalet. En bolånehandläggare från Zensum kommer att kontakta dig inom kort.
Din intresseanmälan är inskickad.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen