Hej {{givenName}}, följ de olika stegen för att teckna vår trygghetsförsäkring Zensum Säker

En sak är säker, nästan inget är helt säkert.

Boka tid
Chatta
Trygghetsförsäkring

Zensum Säker

I sammarbete med AXA
Skyddar vid ofrivillig arbetslöshet & sjukskrivning.
Försäkringen innehåller skydd vid psykisk ohälsa.
Vid skada har du rätt till ersättning upp i till 12 månader.

{{insuredAmount}} kr

Försäkringsbelopp

{{premiumAmount}} kr

Månadskostnad
Kostnaden för Zensum Säker är {{premiumRate}}% av {{insuredAmount}} kr. Du debiteras {{premiumAmount}} kr i förskott månadsvis via autogiro.

Zensum Säker – En trygghetsförsäkring.

Ingen har någonsin full kontroll över livets berg- och dalbana, livet händer och en del av de händelserna kanske leder till förlorad inkomst. Därför erbjuder vi Zensum Säker tillsammans med AXA.

”Vi är stolta över att vår försäkring även täcker sjukskrivning för psykisk ohälsa, något vi jobbat hårt för att få på plats.”

Zensum Säker är en extra säkerhet där du kan försäkra upp till 10 000 kr i ersättning.

Ingen har någonsin full kontroll över livets berg- och dalbana, livet händer och en del av de händelserna kanske leder till att du förlorar din inkomst. Vi erbjuder alla våra kunder Zensum Säker för att skapa lite mer trygghet i sådana situationer. Zensum Säker är en extra säkerhet, där du kan försäkra upp till 10 000 kr i ersättning vid sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet. Vi är stolta över att vår försäkring även täcker sjukskrivning för psykisk ohälsa, något vi jobbat hårt för att få på plats.

”Zensum Säker är en extra säkerhet, där du kan försäkra upp till 10 000 kr i ersättning vid sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet.”

Zensum Säker tillsammans med försäkringsgivare AXA

En tryggare vardag tillsammans med AXA Partners
Zensum samarbetar med AXA Partners, som är en ledande leverantör av kredit- och personförsäkringar i Europa, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet. AXA har drygt 9 miljoner kunder i 25 länder och har varit verksam i Sverige sedan 1994. Genom samarbetet med AXA får våra kunder tillgång till försäkringar som möjliggör en tryggare vardag.

AXA Partners ingår i AXA-koncernen, ett av världens ledande bolag inom försäkringar och förmögenhetsförvaltning. Med drygt 170 000 medarbetare betjänar AXA-koncernen 105 miljoner kunder i 61 länder.
Zensum är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till AXA France IARD Sweden filial och AXA France Vie Sweden filial (AXA)

Vanliga och ovanliga frågor.

Har ni bytt namn från Zesum Trygghetsförsäkring?

Ja det stämmer! Fr.o.m april 2020 heter försäkringen Zensum Säker.

Finns det undantag då jag inte får ersättning för sjukskrivning?

Försäkringen omfattar inte:
– Sjukskrivning, som inträder inom kvalificeringstiden som utgör 30 dagar från försäkringens startdatum,
– Sjukskrivning på grund av sjukdom eller skada som du har eller har haft inom tolv (12) månader närmast före du anslöts till försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och sjukvården inom tolv (12) månader närmast före du anslöts till försäkringen,
– Sjukskrivning, som beror på alkohol-, läkemedels-, och/eller narkotikamissbruk eller självförvållad kroppsskada,
– Sjukskrivning, som beror på komplikationer vid graviditet och som av specialist betraktas som normal graviditet,
– Sjukskrivning till följd av kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar som inte varit medicinskt nödvändiga,
– Period av sjukskrivning då ersättning för arbetslöshet utbetalas från denna försäkring och/eller
– Sjukskrivning som är på mindre än 50 %.

Finns det undantag då jag inte får ersättning för arbetslöshet?

Försäkringen omfattar inte arbetslöshet som beror på:

– Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden (dvs. inom 120 dagar från försäkringens startdatum).
– Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid tidpunkten för ansökan om anslutning till försäkringsskyddet.
– Uppsägning från annat än tillsvidareanställning (till exempel vikariat och visstidsanställning) och uppsägning som beror på annat än arbetsbrist, omorganisation eller annat än att arbetsgivarens verksamhet helt eller delvis läggs ner.
– Arbetslöshet som är frivilligt orsakad.

Under period av arbetslöshet, då ersättning för sjukskrivning utbetalas från denna försäkring, lämnas inte ersättning för arbetslöshet från försäkringen

Vad finns det för undantag då jag inte får ersättning?

Försäkringsskyddet omfattar inte:

– Sjukskrivning på grund av sjukdom eller skada som du har eller har haft inom tolv (12) månader närmast före du anslöts till försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och sjukvården inom tolv (12) månader närmast före du anslöts till försäkringen.


– Arbetslöshet där du känt till eller borde ha känt till varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet vid tidpunkten för ansökan om att anslutas till försäkringen
– Skada som har samband med krig, krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, revolution, terroristattacker eller uppror
– Skada som har samband med atomkärnprocess, till exempel: kärnklyvning, kärnsammanslagning eller radioaktivt sönderfall
– Skada som uppkommit i samband med att du utfört eller medverkat till brottslig handling.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du kan använda formuläret på vår hemsida alternativt kan du anmäla en skada direkt till AXA genom att klicka här.

När gäller Zensum Säker?

Försäkringsskyddet omfattar nedanstående händelser som inträffar under försäkringsperioden:

– sjukskrivning, minst 50%, från en tillsvidareanställning som har en arbetstid på minst 17 tim/vecka och som inträffar i Sverige
– sjukskrivning, minst 50 %, från en tillsvidareanställning som har en arbetstid på minst 17 tim/vecka och som inträffar utomlands om arbetsgivaren är svensk eller om arbetsförhållandet omfattas av svensk lag,
– arbetslöshet från en tillsvidareanställning som hade en arbetstid på minst 17 tim/vecka och som inträffar i Sverige

Vem kan teckna en försäkringen?

Kraven för att teckna en försäkring är:

– är folkbokförd i Sverige
– har fyllt 18 men inte 64 år (försäkringen gäller endast till månaden för fyllda 65 år)
– har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka och du har haft anställning minst 6 månader i följd hos samma arbetsgivare (annan anställning än tillsvidareanställning som hos samma arbetsgivare över-går till tillsvidareanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna så länge du är tillsvidareanställd när du ansluts till försäkringen).

Hur säger jag upp försäkringen?

Ring till 08-12 452 554 eller maila forsakring@zensum.se så hjälper vi dig!

Hur tecknar jag Zensum Säker?

Ring till 08-12 452 554 eller maila forsakring@zensum.se så hjälper vi dig!

Vad kostar försäkringen?

Försäkringen kostar 5,95 % av ditt försäkrade belopp och debiteras i förskott månadsvis via autogiro. Om du exempelvis tecknar ett belopp på 1000 kr i ersättning kommer det att kosta dig 59,50 kr/månad.

Hittar du inte det du söker?

Testa att ställa din fråga i vår chatt, annars är du alltid välkommen att ringa 077 130 44 44 eller maila kundservice@zensum.se.

Vi är stolta över att ha hjälpt över 450.000 människor i Sverige och Norge att jämföra sina lån.