Bolån
2024-02-15
Vad är ränta? – Olika räntor | Så sänker du räntan!

Vad är ränta?

Ränta är vad det kostar att låna pengar. När du lånar får du betala ränta till banken för möjligheten att låna. Lånar du ut pengar kan du istället få sparränta som tack för att du lånar ut. Det finns lite olika begrepp som har med räntor att göra – i denna artikel går vi igenom hur det fungerar.

Vad är ränta?

Med ränta menas avgiften eller kostnaden för att få låna pengar. Om du tar ett lån får du alltid betala tillbaka mer än vad du lånade. Skillnaden är det som kallas för ränta. Detta är alltså inte samma sak som amortering, vilket är den återbetalning av skulden som du gör. Utöver ränta tillkommer också oftast vissa avgifter.

Omvänt kan du också få ersättning för pengar som du lånar ut, till exempel på ett sparkonto. Detta kallas för inlåningsränta eller sparränta.

Räntan uttrycks i procent och räknas på återstående skuld, oftast på årsbasis.

Varför finns ränta?

Ränta finns för att den som lånar ut pengar ska få ersättning. Dels gör räntan det lönsamt för banker och andra långivare att ställa pengar till förfogande, till exempel som bolån, privatlån eller billån.

Dels fungerar räntan som ett sätt att kompensera för den risk som banken tar när den lånar ut pengar. Ju bättre kreditvärdighet (ekonomisk situation) du som låntagare har desto lägre ränta kan du räkna med.

Riksbanken använder räntan för att påverka inflationen

Slutligen använder Riksbanken räntan som ett verktyg för att styra ekonomin. Är inflationen för hög, till exempel när ekonomin är överhettad, kan Riksbanken och centralbanker i andra länder höja den så kallade styrräntan för att kyla ner ekonomin. Omvänt kan den sänka räntan om den anser att det finns risk att inflationsmålet på 2% inte kommer att uppnås.

Olika räntor

När det talas om räntor nämns ibland begrepp som styrränta, reporänta, utlåningsränta och inlåningsränta. Vad betyder det?

Överblick över olika räntor

·  Styrränta: Ränta satt av Riksbanken (vår centralbank) för att påverka ekonomin genom att styra inflationen.

·  Reporänta: Det tidigare namnet för styrränta.

·  Marknadsränta: Ränta bestämd av utbud och efterfrågan på lånekapital på kapitalmarknaden.

·  Nominell ränta: Årsräntan innan eventuella avgifter.

·  Effektiv ränta: Den totala kostnaden för ett lån inklusive avgifter.

·  Bolåneränta: Ränta på ett lån där huset eller lägenheten fungerar som pant (säkerhet) för lånet.

·  Referensränta: Räntesats som Riksbanken sätter två gånger per år baserat på styrräntan. Används bland annat för att bestämma dröjsmålsräntan.

·  Låneränta: Generell term för ränta på lån.

·  Sparränta: Ränta på inlånat belopp på ett sparkonto.

·  Inlåningsränta: Samma som sparränta. Ränta betald till den som placerar pengar på banken.

·  Utlåningsränta: Ränta på lån utgivet av en bank eller annan långivare.

·  Realränta: Ränta justerad för inflationens påverkan.

·  Diskonteringsränta: Ränta för att beräkna nuvärdet av framtida pengar inom bland annat investeringar.

·  Inverterad ränta: När kortfristiga räntor är högre än långfristiga räntor, vilket kan indikera kommande ekonomiska svårigheter.

Nominell ränta vs effektiv ränta – så funkar det

Nominell ränta är den räntesats som banken sätter som ränta på ditt lån, alltså den avtalade årsräntan på lånet. Ibland tillkommer en del avgifter som exempelvis uppläggningsavgift och aviavgift. När man räknar ihop dessa med den nominella räntan får man fram effektiv ränta. Med andra ord – den totala räntekostnaden för lånet.

Vad påverkar räntan?

Ska du låna pengar eller redan har ett lån vill du givetvis ha en så låg ränta som möjligt. Vissa saker kan du påverka själv, men det finns även omvärldsfaktorer som påverkar.

Här är de viktigaste faktorerna:

Riksbankens styrränta

Riksbanken ändrar styrräntan för att påverka inflationen med målet att den ska ligga på 2 procent per år. Ju högre Riksbankens ränta är desto dyrare blir det för bankerna att låna pengar på kapitalmarknaden, en kostnad som du som konsument får betala genom en högre ränta på dina lån.

Bankernas räntor

Det kan vara stor skillnad mellan utlåningsräntor i olika banker. Därför lönar det att jämföra noga med en låneförmedlare som Zensum innan du lånar.

Kreditvärdighet

Banken bedömer alltid vilken risk den tar när den ska låna ut pengar. Därför tar den en kreditupplysning på dig när du ansöker. Många små lån och kreditkortsskulder till exempel sänker kreditvärdigheten. Finns det betalningsanmärkningar brukar det också bli en högre ränta.

Betalningsförmåga

Hur mycket du tjänar och vad du har kvar att leva på efter att hyra, räkningar och levnadskostnader betalats är något som påverkar räntan. Ju bättre betalningsförmåga du har desto större chanser har du att få en låg ränta.

Medsökande

Slutligen kan du få en lägre ränta genom att ha en medsökande på ditt lån. Då bär ni gemensamt ansvar för lånet vilket gör att bankens risk minskar, vilket i sin tur kan ge en lägre ränta.

Så får du en låg ränta

Det lönar sig att jämföra räntan innan du tar ett lån. Det är också klokt att med jämna mellanrum omförhandla räntan på bolån och andra lån som du redan har. Här kan Zensum hjälpa dig!

Hittills har vi hjälpt över 500 000 kunder i Sverige att få bättre villkor på sina lån. Om du ansöker idag så får du svar inom 24 timmar (men oftast mycket snabbare än så)!

Här kan du jämföra bolåneräntor och här jämför du räntan på privatlån.

Vanliga frågor

Vad är ränta?

Betydelsen av ränta är en kostnad för att låna pengar, priset för att få låna. Utöver ränta kan det även tillkomma andra avgifter.

Hur fungerar ränta?

Ränta räknas vanligtvis som en procentsats på årsbasis på den återstående skulden. Om du tar ett lån på 100 000 kronor och räntan är 8% får du betala 8 000 kronor i ränta det första året plus eventuella avgifter.

Vilka olika typer av ränta finns det?

Några vanliga exempel på ränta är utlåningsränta, inlåningsränta, styrränta (reporänta), marknadsränta och bolåneränta.

Vilka faktorer kan påverka räntan?

Yttre faktorer som hur ekonomin går och hur hög inflationen är påverkar styrräntan och därmed marknadsräntorna. Din betalningsförmåga, kreditvärdighet, eventuella medsökande och vilken bank du väljer påverkar din individuella ränta.

Vad betyder ränta på ränta?

Ränta på ränta är ett begrepp som beskriver vad som händer när räntan räknas på tidigare års ränta. Om du spar pengar kan kapitalet öka exponentiellt med tiden eftersom du varje år får ränta på tidigare räntor. Samma sak skulle hända med ett lån om du inte amorterar det.

Vad betyder reporänta?

Reporänta är det gamla namnet för Riksbankens styrränta. Det är den ränta som Riksbanken använder för att styra ekonomin mot inflationsmålet.

Vad är bolåneränta?

Definitionen av bolåneränta är den ränta som du kan få på ett bolån. Bankerna publicerar bolåneräntan i form av listränta (högsta utlåningsränta) och snittränta (den genomsnittliga bolåneräntan i banken).

Vad betyder effektiv ränta?

Effektiv ränta motsvarar den totala lånekostnaden för ett lån, det vill säga nominell ränta plus eventuella avgifter.

Vad är ränta? – Olika räntor | Så sänker du räntan!

Zensum förklarar: Vad är ränta? ✓ Hur fungerar ränta? ✓ Olika räntor ✓ Detta påverkar din ränta.
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen