Kort om Zensum

2013

Startade vi i Stockholm, Sverige

90 %

Av all den volym vi förmedlat så har över 90% används till refinansiering av tidigare lån och krediter.

2

Zensum är aktiva i Sverige och Norge.

2

Zensum innehar två olika tillstånd från Finansinspektionen
Leif Eliasson VD

Leif Eliasson, VD Zensum.

Om bolaget

Med en tillgänglig personlig service och en ansvarsfull utgångspunkt vill vi bidra till en värld utan dåliga lån.

Om Zensum
Bolagstyrning

Tillsammans jobbar vi utifrån en gemensam värdegrund för att kunna erbjuda den bästa servicen till alla våra kunder.

Bolagsstyrning

Tobias, CTO Zensum.