Bolån
2024-02-15
Vad kostar det att bygga hus? – din guide från Zensum
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Vad kostar det att bygga hus?

Vad blir slutpriset för ett nybyggt hus? Dessvärre finns det inget självklart svar på den frågan eftersom priset inte bara påverkas av materialval utan även design och var det byggs. Här tittar vi närmare på de faktorer som påverkar slutpriset så att du ska få en bättre uppfattning om vad ditt drömhus kan tänkas kosta.

Vilka faktorer påverkar priset när man ska bygga hus?

Anledningen till att det är så svårt att säga hur mycket det kostar att bygga ett hus är att enskilda kostnader kan variera enormt, vilket i sin tur påverkar slutpriset. Nedan är några faktorer som kommer att vara avgörande för hur mycket huset kommer att kosta. 

Var huset byggs

Väljer du att bygga i ett storstadsområde kommer priserna för såväl byggkraft som tomt och i vissa fall material bli betydligt högre än om tomten ligger på landet. Kom ihåg att läget är en av de få saker du inte kan förändra med huset, så välj en plats eller ort där du kan tänka dig att bo i många år framöver.

Konstruktion och estetik

Hur huset konstrueras kommer att påverka hur mycket det kostar att bygga det. Utifrån pris per kvadratmeter är envåningshus dyrare än flervåningshus, av den anledning att grundläggningsarbetet kostar mer än att bygga på höjden. Du kan också räkna med att priset kommer att stiga om huset ska ha balkong, burspråk eller mer ovanliga vinklar.

Material

Material kostar olika mycket, och priset för samma typ av material kan variera beroende på vilken återförsäljare du vänder dig till. När du ska lägga tak, göra plåtarbeten eller installera kök, badrum och värmesystem är det bra att komma ihåg att det finns alternativ i alla prisklasser. Här gäller det att göra en avvägning – det billigaste alternativet kan innebära att delen behöver bytas ut fortare och därmed bli dyrare i längden.

Entreprenadform 

Det finns flera sätt att gå tillväga när du ska bygga hus. Totalentreprenad innebär att du ingår avtal med en enda entreprenör som ansvarar för både projektering och uppförandet av huset. Vid delad entreprenad anlitar du flera entreprenörer för specifika ändamål, vilket innebär att du själv ansvarar för att samordna allt. Dock kan du utse en entreprenör som ansvarar över projekteringen om du inte vill sköta det själv, en så kallad huvudentreprenör. Delad entreprenad är ofta billigare än totalentreprenad.

Markarbete

Om det behöver utföras en del markarbeten för att tomten ska kunna bebyggas kan kostnaderna dra iväg, särskilt om det krävs schaktnings- eller sprängningsarbeten. Kom ihåg att ta hänsyn till detta när du kollar på olika tomter.

Hur mycket kostar det att bygga hus per kvadratmeter?


Kostnad för nyckelfärdigt hus

Ett nyckelfärdigt hus från en husfabrikant – det vill säga ett hus som är helt klart för inflytt – kan kosta allt från 12 000 - 25 000 kr per kvadratmeter. Generellt är stenhus dyrare än hus med träfasad, därutöver tillkommer kostnader om du har några specifika önskemål. Att välja en färdig husmodell gör att kostnaderna inte blir lika höga jämfört med om du väljer ett personligt arkitektritat hus.

Kostnad för lösvirkeshus

Kostnaden för lösvirkeshus, ett hus som byggs på plats, kan kosta både mer eller mindre än ett nyckelfärdigt hus. Väljer du att anlita arkitekt och göra en mer avancerad konstruktion med dyra material kan det slutgiltiga priset blir avsevärt högre än för ett hus från en byggfabrikant. Men du däremot avser att bygga ett enklare trähus och gör mycket av arbetet själv kan du få ner kostnaden. Som lägst brukar lösvirkesbyggda trähus kosta 8 000 kr per kvadratmeter.

Kostnad för parhus

Genom att bygga ett parhus tillsammans med en annan familj kan kostnaderna bli lägre eftersom ni då delar på utgifterna. Detta gäller inte bara under själva husbygget, utan även vid framtida underhållsarbeten och renoveringar. Något som är viktigt att tänka på är att friheten att till exempel bygga ut kan begränsas eftersom den andra familjen kan ha åsikter om husets utseende.

Lista över kostnader som tillkommer vid husbygge 

Utöver material och arbetskraft tillkommer en hel del kostnader när du ska bygga hus, och priserna kan variera enormt mellan olika kommuner och företag. 


 • Bygglov 

Pris: 13 500 kr (i genomsnitt)


 • Avstyckning av tomt

Pris: ca 55 000 - 75 000 kr


 • Geoteknisk markundersökning

Pris: från 15 000 kr


 • Lagfart

Pris: 1,5 % av köpeskillingen + 825 kr


 • Pantbrev

Pris: 2 % av pantbrevets belopp + 325 kr


 • Husförsäkring

Pris: varierar mellan olika försäkringsbolag 


 • Besiktningar

Pris: 7 000 - 15 000 kr


 • Anläggningsavgift VA

Pris: 70 000 - 200 000 kr


 • Gatubyggnadskostnad

Pris: 30 000 - 400 000 kr


 • Ansluta el

Pris: minst 30 000 kr


 • Ansluta värme

Pris: beror på typ av värmesystem


Kringkostnaderna vid husbygge kan alltså överstiga flera hundra tusen.


Tips: Eftersom prisnivåerna skiljer sig så mellan olika företag och kommuner är det bra att kolla upp hur mycket allt skulle kosta innan du sätter igång och bygger. På så sätt får du en bättre bild av vad slutpriset för ditt hus blir. Oavsett om du ditt huslån täcker det mesta, kan de här spartipsen hjälpa dig minska en del av kostnaderna.

3 spartips när du ska bygga hus

Som du förstår kan priset för nytt hus bli högt om man inte är försiktig – ibland kanske betydligt högre än vad du först tänkt dig. Här är några spartips som kan minska en del av kostnaderna.


1. Se över vilka utgifter som kan minskas

Gör en budget med alla kostnader och gå sedan igenom den noggrant. Vilka utgifter kan du dra ner på genom att utföra arbetet själv, byta material eller hitta en billigare leverantör? Låt den här processen ta tid – endast genom noggrann research kommer du hitta bättre alternativ.


2. Gör så mycket du kan själv

Att utföra en del av arbetet själv är ett sätt att reducera kostnaderna. Dock gäller det att du är beredd på det extraarbete som det skulle innebära. Om du har barn och heltidsjobb kanske det är mer realistiskt att anlita någon så att huset faktiskt blir klart.


3. Jämför leverantörer

Att jämföra olika leverantörer är nyckeln till att hitta så bra alternativ som möjligt. Stirra dig inte blind på priserna, utan kolla upp företagen ordentligt och se om de har några tidigare kunder som du kan kontakta. Det är utan tvekan värt att betala lite mer för en smidig byggprocess och ett hus av hög kvalitet. Tänk även på att jämföra tomtlån, om du ska ta ett sådant.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.