Privatlån
2024-02-15
Vad är räntesats? – Zensum förklarar

Räntesats – en enkel förklaring

När du ansöker om ett lån får du ett erbjudande och där står alltid en så kallad räntesats. Vad är det och vad ska man tänka på egentligen? När används räntesats och vad är det som påverkar månadskostnaden? Det svarar vi på i denna artikel.

Vad är räntesats?

Räntesatsen visar hur stor räntan är uttryckt som en procentsats av lånebeloppet. Den avser alltid en viss period, vanligtvis ett år. Om räntesatsen till exempel är 5 % och lånet är på 200 000 kronor blir årsräntan 10 000 kronor.

När man talar om nominell räntesats avses den avtalade ränta som exempelvis står i skuldebrevet. Effektiv ränta motsvarar den faktiska räntan när alla avgifter tagits med i beräkningen.

När används räntesatsen?

Räntesatser används i olika sammanhang för att ange vad ett lån kostar. Till exempel anger bankerna en räntesats för listränta respektive snittränta för sina bolån. Ska du teckna ett privatlån kan du använda bankernas räntesats för att jämföra olika räntor och se vilket lån som är billigast. Tänk bara på att jämföra den effektiva räntan så att alla avgifter är inbakade i kostnaden.

Dessutom används en räntesats för att beskriva avkastningen på sparade pengar på sparkonto och liknande där räntan på förhand är känd.

Vad påverkar räntesatsen?

Det är flera saker som påverkar hur stor räntesatsen blir:

1. Riksbanken styr marknadsräntorna

Först och främst förhåller sig alla banker till Riksbankens styrränta (tidigare reporänta), eller egentligen det som kallas för utlåningsränta – det ”pris” som bankerna får betala för att låna av Riksbanken.

Riksbanken ändrar styrräntan över tid för att indirekt styra räntorna på marknaden i syfte att uppnå inflationsmålet. Det innebär till exempel att om det råder hög inflation kan räntesatsen komma att bli högre som ett resultat av Riksbankens åtgärder.

2. Bunden eller rörlig ränta?

Är det ett bolån det handlar om är det viktigt att skilja på rörlig och bunden ränta. Räntan på ditt bolån påverkas inte av Riksbankens höjning under bindningstiden utan först när det blir dags att omförhandla lånet. Är bolånet rörligt (3 månaders ränta) påverkas räntesatsen nästan omgående.

3. Din kreditvärdighet

Förutom Riksbankens reporänta beror den räntesats som du får betala oftast också på just din ekonomiska situation. Har du en god ekonomi med en relativt hög inkomst och få eller inga lån innebär det att du har en god kreditvärdighet. Det betyder att bankens risk blir lägre och då kan den erbjuda dig en lägre räntesats på ditt lån.

4. Skillnad mellan olika typer av lån

Räntesatsen på lån med säkerhet brukar vara betydligt lägre än för blancolån. När du exempelvis lånar till en bostad har banken huset eller lägenheten som säkerhet och kan därför erbjuda en lägre räntesats.

Tar du ett privatlån får du räkna med att betala mer i ränta eftersom banken inte har någon pant att falla tillbaka på ifall du inte kan betala dina räkningar.

5. Räntesatsen varierar mellan olika långivare

Dessutom varierar räntesatsen ofta mycket mellan olika långivare. Det kan skilja sig mycket mellan det dyraste och billigaste lånet – oavsett om det är bolån, privatlån, billån eller någon annan typ av lån.

Därför är det alltid en god idé att jämföra olika lånealternativ innan du bestämmer dig för ett.

Hur påverkar räntesatsen den månatliga kostnaden för lånet?

Räntesatsen är det som främst avgör hur mycket du får betala för ditt lån varje månad. För att räkna ut exakt hur mycket det kostar tar du lånets storlek, det vill säga vad som återstår av lånet, multiplicerat med räntesatsen och därefter delar du det med 12.

Exempel

Låt oss anta att du har ett bolån på 1 miljon och din räntesats är 5 %. Den totala räntan att betala under året blir då 1 000 000 * 0,05 = 50 000 kronor. Den månatliga kostnaden för lånet blir 50 000 / 12 = ca 4167 kr. På detta tillkommer eventuell amortering.

Räntesats på lån med rak amortering

Har du ett lån med rak amortering kommer månadsbeloppet att minska i takt med att du amorterar (och eventuellt gör extraamorteringar) eftersom räntesatsen räknas på utestående lånebelopp. Skulle räntan ändras under låneperioden justeras också månadskostnaden för lånet.

Räntesats på annuitetslån

Ifall du har ett annuitetslån betalar du samma summa varje månad. De flesta lån med annuitet har rörlig ränta. Skulle räntan ändras finns det två sätt som långivaren kan hantera det på. Antingen bibehålls annuiteten (så kallad ”falsk annuitet) och då förlängs eller förkortas amorteringstiden beroende på om räntan höjts eller sänkts. Alternativt är det ändrad annuitet (”äkta annuitet”) och då behålls amorteringsperioden men månadsbeloppet ändras.

Vanliga frågor

Vad betyder räntesats?

Räntesats är en procentsats som visar kostnaden för ett lån, alternativt avkastningsräntan på exempelvis ett sparkonto.

Hur räknar man ut räntesatsen?

Banken bestämmer räntesatsen. För att räkna ut hur stor kostnad den motsvarar tar du räntesatsen gånger återstående skuld. Är räntesatsen t.ex. 10 % tar du 0,1 gånger skulden.

Vad är en bra räntesats?

Handlar det om bolån kan du titta på snitträntorna. En räntesats som ligger en bit under snitträntan kan anses vara bra. Oavsett typ av lån är det svårt att ge ett exakt svar eftersom räntesatsen beror på många faktorer.

Vad är räntesats? – Zensum förklarar

Vad är räntesats? ✓ När används den? ✓ Vad styr räntesatser? ✓ Hur påverkar räntesatsen månadskostnaden? ✓ Vanliga frågor och svar.
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen