Vad är ett låneavtal & vad ska det innehålla?

Låneavtal | Vad är det? ✓ Så utformas det ✓ Vilka uppgifter innehåller ett låneavtal? ✓ Låneavtal mellan privatpersoner ✓ Läs mer hos Zensum.
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Privatlån
2023-04-27
Vad är ett låneavtal & vad ska det innehålla?

Vad är ett låneavtal – och vad ska det innehålla?

När du tar ett lån ingår du ett avtal med långivaren om att du får låna pengar mot att du uppfyller vissa villkor. I den här artikeln går vi igenom vilka uppgifter ett låneavtal ska innehålla för att alla parter ska veta vad som gäller.

Vad är ett låneavtal?

Ett låneavtal, även kallat skuldebrev, är ett skriftligt avtal som reglerar ett lån. Låneavtalet fungerar som bevis för att låntagaren har tagit ett lån, och innehåller information om dess villkor, såsom hur och när lånet ska återbetalas.

Hur utformas ett låneavtal?

Den lag som reglerar låneavtal är skuldebrevslagen. Utöver att lånesumma, vem som lånar pengar från vem och betalningsvillkor tydligt ska framgå finns det inga särskilda bestämmelser i lagen om hur avtalet ska utformas. Detta gäller både när långivaren är ett låneinstitut och när den är en privatperson. Låneavtal från låneinstitut är dock ofta betydligt mer utförliga än skuldebrev som upprättas vid lån mellan två privatpersoner.

Vilka uppgifter innehåller ett låneavtal?


Ett låneavtal ska innehålla uppgifter om:

 • lånesumma
 • låntagare 
 • långivare
 • hur och när lånet ska återbetalas
 • låneavtalets löptid
 • låneränta
 • avgifter med anledning av låneavtalet
 • låntagarens rätt att återbetala lånet i förtid och långivarens rätt till ränteskillnadsersättning
 • dröjsmålsränta
 • hur låntagaren gör för att säga upp lånet
 • datum när avtalet upprättats
 • övriga betalningsvillkor.

Kan man dra sig ur ett låneavtal?

Enligt konsumentkreditlagen har du alltid 14 dagars ångerrätt när du ingår ett låneavtal. Det innebär att du kan ångra lånet i två veckor efter att du fått avtalet, och att du då får betala tillbaka lånet i sin helhet utan att betala någon ränta. Du har dessutom alltid rätt att lösa ditt lån när du vill, men om du har bundit din ränta kan du behöva betala ränteskillnadsersättning. Om så är fallet ska det framgå i låneavtalet.

Låneavtal mellan privatpersoner

Även när du ska låna ut till eller låna pengar av en vän eller familjemedlem är det klokt att skriva ett låneavtal. Det är ett sätt att försäkra sig om att båda parter är införstådda med villkoren för lånet, vilket motverkar att konflikter uppstår. Om det skulle inträffa och ni i värsta fall behöver rättslig hjälp fungerar låneavtalet som underlag i rätten. Några uppgifter som behöver finnas med är lånesumma, vem som har lånat pengar av vem, när lånet ska återbetalas och om låntagaren ska betala någon ränta. Båda parter behöver dessutom signera avtalet för att det ska betraktas som giltigt.

Vanliga frågor om låneavtal

Hur skriver man ett låneavtal?

Det finns inga uttryckliga regler kring hur ett låneavtal ska utformas, men det ska innehålla uppgifter om lånebelopp, låntagare, långivare, ränta samt återbetalningsvillkor.

Måste ett låneavtal vara skriftligt?

Nej, du kan ingå ett låneavtal med en långivare via telefon eller över internet. Långivaren är dock skyldig att ge dig skriftlig information om avtalet så snart som möjligt.

Måste låneavtal bevittnas?

Nej, ett låneavtal behöver inte bevittnas för att vara giltigt.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen