Privatlån
2024-02-15
Revers - allt du behöver veta om skuldebrev hos Zensum

Revers - vår guide om skuldebrev

Revers är ett annat ord för skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal som två parter (eller fler) skriver kring en skuld. Det finns egentligen inga formella krav kring vilken information som måste finnas med i skuldebrevet, men generellt ska det innehålla: vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är och hur den ska betalas tillbaka. 

Vad är en revers?

Om du ska låna ut pengar till någon bör du alltid, oavsett hur mycket du litar på personen, skriva ett skuldebrev. Det är ett skriftligt dokument som bevisar att någon har en skuld till någon annan. Trots att muntliga avtal gällande penningskulder är giltiga så är den typen av avtal svåra att bevisa vid behov. Därför är en skriftlig revers i princip ett måste vid lån av pengar mellan olika parter och en revers gör det dessutom mycket mer säkert för långivaren.

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Det finns faktiskt inga formella krav för vilken information som behöver finnas med i ett skuldebrev. Dock krävs en underskrift av låntagaren för att skuldebrevet ska bli giltigt. Man kan göra det så enkelt som “Person A har lånat 4 000 kr från person B”. Men det är alltid bra att vara extra tydlig i reversen och få med så mycket information som möjligt. Några saker som kan vara bra att få med är:

 • Lånebelopp
 • Vem som är borgenär (långivare) och gäldenär (låntagare)
 • Eventuell ränta och hur den ska beräknas
 • Eventuell återbetalningstid
 • Hur lånet ska betalas tillbaka
 • Vad som händer om pengarna inte betalas tillbaka enligt överenskommet avtal
 • Underskrift av båda parter samt datering

Kan jag utforma en revers själv och i så fall hur?

Du kan utforma en revers själv men undvik då helst att använda mallar från nätet. Att utforma ett eget skuldebrev som är anpassat efter den specifika situationen är en mycket bättre idé. Det finns inga formella krav för vilken information som behöver finnas med i reversen, utan det viktiga är att det är rätt för sin kontext. Använd gärna tipsen från vår artikel för att utforma ditt skuldebrev. Vid behov av ett mer professionellt skuldebrev finns det juridiska tjänster online att vända sig till. 

Olika varianter av skuldebrev

Det finns olika typer av skuldebrev. Vi på Zensum hjälper dig att förstå skillnaden nedanför!

Enkla skuldebrev

Denna typ av skuldebrev är ställd från en specifik person och återbetalningen ska ske till den personen. Enkla skuldebrev är därmed inte tänkta att överlåtas, även om den möjligheten finns. Om en överlåtelse (även kallad denuntiation) ändå sker behöver gäldenären, det vill säga låntagaren, underrättas om överlåtelsen och exakt samma rättigheter och skyldigheter gäller som med den förra borgenären, det vill säga långivaren. 

Ett enkelt skuldebrev är den vanligaste typen av skuldebrev eller revers mellan privatpersoner

Löpande skuldebrev

Denna typ av skuldebrev finns i två kategorier: 

 • Orderskuldebrev

Detta är ställt till en person eller juridisk person och kan överlåtas genom att nuvarande borgenär skriver under överlåtelsen. 

 • Innehavarskuldebrev

Detta betyder att den som har skuldebrevet i sin ägo när det förfaller har rätten att kräva in betalningen. 

Löpande skuldebrev (både orderskuldebrev och innehavarskuldebrev) är, till skillnad från ett enkelt skuldebrev, lättare att sälja vidare och ger borgenären ett tydligare rättsligt skydd. 

Skillnaden mellan revers och lånelöfte

Revers (eller skuldebrev) och lånelöfte är två helt olika saker. Ett skuldebrev är ett juridiskt bindande avtal och bevis på att du har en skuld till långivaren. Ett lånelöfte däremot är ett löfte om att du beviljas låna en viss summa från banken och är inte ett juridiskt bindande avtal

Vanliga frågor

Vad är skillnaden på revers och skuldebrev?

Det är ingen skillnad, det är två benämningar på precis samma sak

Kan en revers preskriberas?

Ja, alla skulder har en preskriptionstid. Är det ett lån till en privatperson är preskriptionstiden 10 år, oavsett om det är ett enkelt skuldebrev eller ett löpande. 

Bör jag skriva skuldebrevet själv eller ta hjälp?

Du kan utforma skuldebrev själv med hjälp av de riktlinjer du fått i denna artikeln. Men vill du vara säker på att all den viktiga informationen för just din specifika situation finns med kan det vara bra att använda dig av en juridisk tjänst online.

Revers - allt du behöver veta om skuldebrev hos Zensum

Vad är revers och hur används det? Vad ska det innehålla? Utforma en revers själv? Olika varianter av skuldebrev? Zensum lär dig allt!
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen