Hitta ditt nästa bolån

Gör som tusentals andra. Kontakta Zensum och få tillgång till en personlig bolånehandläggare som finns där för dig från start till mål. Kostnadsfritt och ej bindande.
Privatlån
2023-04-24

Konsumentkreditlagen – en guide från Zensum

Konsumentkreditlagen – en guide från Zensum

Vad är konsumentkreditlagen? ✓ Vad reglerar den? ✓ Viktigt att veta som konsument ✓ Så anmäler du företag som bryter mot lagen ✓ Läs mer hos Zensum.

Scrolla ned - Läsning
3 min

Konsumentkreditlagen – en guide

Om ett företag eller kreditgivare erbjuder dig någon form av kredit finns det en lag som reglerar hur villkoren i avtalet får se ut – konsumentkreditlagen. I den här guiden går vi igenom allt du behöver känna till om konsumentkreditlagen så att du ska veta vad du har för rättigheter. 

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen reglerar villkoren för alla kreditavtal som företag erbjuder konsumenter, och syftar till att skydda konsumenter från att ingå avtal som får orimligt ogynnsamma konsekvenser för deras privatekonomi. Konsumentkreditlagen är en indispositiv lag, vilket betyder att reglerna endast får frångås om det är till konsumentens fördel.

När gäller konsumentkreditlagen?


Konsumentkreditlagen omfattar:

  • lån
  • köp av tjänst eller vara på kredit eller avbetalning
  • fakturaköp
  • kreditkort.


Konsumentkreditlagen omfattar inte:

  • studielån
  • lån genom pantsättning på pantbank
  • lån företag emellan.

Vad innehåller konsumentkreditlagen?

God kreditgivningssed

Företag ska följa god kreditgivningssed, vilket innebär att villkor, avtal och marknadsföring ska utformas utifrån dina intressen och inte företagets egna. Företag är till exempel tvungna att förklara villkor som kan uppfattas som diffusa och tydligt presentera kreditens verkliga kostnad.

Tydlig information i marknadsföring

Lagen innehåller riktlinjer kring hur krediten får och ska marknadsföras. Utöver att tonfallet ska vara sakligt och balanserat får företagen inte överdriva eller vara påtryckande i sin reklam.

Kreditprövning

Företag är skyldiga att göra en kreditprövning på dig innan ni ingår avtal för att du inte ska hamna i en situation där du inte klarar de kostnader som medföljer. Ifall du skulle bli nekad en kredit har du som kund rätt att få veta orsaken till det.

Rätt till förköpsinformation

Innan du ingår ett kreditavtal måste företaget presentera relevant information om krediten för dig. Detta ska göras i formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation.

Dokumentation av kreditavtalet

Som konsument har du rätt till och ska få dokumentation om det avtal du ingår, det vill säga själva kreditavtalet. Du kan exempelvis få det elektroniskt via mejl eller i pappersform. Avtalet ska klargöra vad du förbinder dig till, vad den effektiva räntan blir och vilka andra eventuella avgifter du ska betala.

Ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du ingår ett kreditavtal. Denna period startar dagen efter att du ingått avtalet, alternativt den dag du mottager dokumentation kring avtalet om det sker vid ett senare tillfälle. Skulle du ångra dig är det ditt ansvar att meddela företaget detta, och du måste skicka tillbaka pengarna inom 30 dagar. Utnyttjar du din ångerrätt behöver du fortfarande betala ränta för de dagarna då du haft tillgång till krediten.

Kontantinsats vid köp på kredit

Om du köper en vara på kredit behöver du betala kontantinsats på minst 20 % av varans värde.

Regler för högkostnadskrediter

Högkostnadskrediter, även kända som snabblån, är lån där räntan är minst 30 procentenheter högre än Riksbankens referensränta. Dessa omfattas av särskilda regler, till exempel får lånets totala kostnad inte överstiga lånebeloppet x 2 och lånets löptid får endast förlängas en gång. Reglerna för högkostnadskrediter gäller dock inte för bolån.

Hur anmäler man företag som bryter mot lagen?

Ifall du upplever att ett företag bryter mot konsumentkreditlagen ska du anmäla detta till Konsumentverket. Deras jurister kommer då att granska din anmälan och om de gör bedömningen att företaget bryter någon lag öppnas ett tillsynsärende mot det. Din anmälan kommer dock inte leda till att du får personlig hjälp med ditt ärende, men den gör stor skillnad för framtida konsumenter. 

Vanliga frågor om konsumentkreditlagen

Vad menas med konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen är en lag som syftar till att skydda konsumenter som ingår kreditavtal med företag.

Vad omfattar konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen omfattar exempelvis lån och köp av tjänst eller vara på kredit, faktura eller avbetalning.

Vilka situationer regleras av konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen reglerar när företag erbjuder en konsument någon form av kredit, dock inte studielån och lån genom pantsättning av föremål på pantbank.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen