Privatlån
2024-02-15
Konsumentkreditlagen – en guide från Zensum
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Konsumentkreditlagen – en guide

Om ett företag eller kreditgivare erbjuder dig någon form av kredit finns det en lag som reglerar hur villkoren i avtalet får se ut – konsumentkreditlagen. I den här guiden går vi igenom allt du behöver känna till om konsumentkreditlagen så att du ska veta vad du har för rättigheter. 

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen reglerar villkoren för alla kreditavtal som företag erbjuder konsumenter, och syftar till att skydda konsumenter från att ingå avtal som får orimligt ogynnsamma konsekvenser för deras privatekonomi. Konsumentkreditlagen är en indispositiv lag, vilket betyder att reglerna endast får frångås om det är till konsumentens fördel.

När gäller konsumentkreditlagen?


Konsumentkreditlagen omfattar:

  • lån
  • köp av tjänst eller vara på kredit eller avbetalning
  • fakturaköp
  • kreditkort.


Konsumentkreditlagen omfattar inte:

  • studielån
  • lån genom pantsättning på pantbank
  • lån företag emellan.

Vad innehåller konsumentkreditlagen?

God kreditgivningssed

Företag ska följa god kreditgivningssed, vilket innebär att villkor, avtal och marknadsföring ska utformas utifrån dina intressen och inte företagets egna. Företag är till exempel tvungna att förklara villkor som kan uppfattas som diffusa och tydligt presentera kreditens verkliga kostnad.

Tydlig information i marknadsföring

Lagen innehåller riktlinjer kring hur krediten får och ska marknadsföras. Utöver att tonfallet ska vara sakligt och balanserat får företagen inte överdriva eller vara påtryckande i sin reklam.

Kreditprövning

Företag är skyldiga att göra en kreditprövning på dig innan ni ingår avtal för att du inte ska hamna i en situation där du inte klarar de kostnader som medföljer. Ifall du skulle bli nekad en kredit har du som kund rätt att få veta orsaken till det.

Rätt till förköpsinformation

Innan du ingår ett kreditavtal måste företaget presentera relevant information om krediten för dig. Detta ska göras i formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation.

Dokumentation av kreditavtalet

Som konsument har du rätt till och ska få dokumentation om det avtal du ingår, det vill säga själva kreditavtalet. Du kan exempelvis få det elektroniskt via mejl eller i pappersform. Avtalet ska klargöra vad du förbinder dig till, vad den effektiva räntan blir och vilka andra eventuella avgifter du ska betala.

Ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du ingår ett kreditavtal. Denna period startar dagen efter att du ingått avtalet, alternativt den dag du mottager dokumentation kring avtalet om det sker vid ett senare tillfälle. Skulle du ångra dig är det ditt ansvar att meddela företaget detta, och du måste skicka tillbaka pengarna inom 30 dagar. Utnyttjar du din ångerrätt behöver du fortfarande betala ränta för de dagarna då du haft tillgång till krediten.

Kontantinsats vid köp på kredit

Om du köper en vara på kredit behöver du betala kontantinsats på minst 20 % av varans värde.

Regler för högkostnadskrediter

Högkostnadskrediter, även kända som snabblån, är lån där räntan är minst 30 procentenheter högre än Riksbankens referensränta. Dessa omfattas av särskilda regler, till exempel får lånets totala kostnad inte överstiga lånebeloppet x 2 och lånets löptid får endast förlängas en gång. Reglerna för högkostnadskrediter gäller dock inte för bolån.

Hur anmäler man företag som bryter mot lagen?

Ifall du upplever att ett företag bryter mot konsumentkreditlagen ska du anmäla detta till Konsumentverket. Deras jurister kommer då att granska din anmälan och om de gör bedömningen att företaget bryter någon lag öppnas ett tillsynsärende mot det. Din anmälan kommer dock inte leda till att du får personlig hjälp med ditt ärende, men den gör stor skillnad för framtida konsumenter. 

Vanliga frågor om konsumentkreditlagen

Vad menas med konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen är en lag som syftar till att skydda konsumenter som ingår kreditavtal med företag.

Vad omfattar konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen omfattar exempelvis lån och köp av tjänst eller vara på kredit, faktura eller avbetalning.

Vilka situationer regleras av konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen reglerar när företag erbjuder en konsument någon form av kredit, dock inte studielån och lån genom pantsättning av föremål på pantbank.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.