Privatlån
2024-02-15
Lån mellan privatpersoner – din guide från Zensum

Lån mellan privatpersoner – en guide

Du har kanske bestämt dig för att ställa upp för en vän eller familjemedlem som behöver låna pengar av dig som privatperson. Det är väldigt omtänksamt av dig, men innan du betalar ut lånet behöver båda parter vara införstådda med vilka villkor som gäller er emellan. Här går vi igenom vad som är viktigt att tänka på för att undvika framtida konflikter.

Risk med lån privatpersoner emellan 

Är du en av dem som drar dig för att be en vän att betala tillbaka när du har lagt ut pengar för en barrunda eller restaurangbesök? Då är du inte ensam. Många tycker att sådana konversationer är svåra, särskilt när personen säger att den ska betala men inte gör det. Om du går med på att låna ut en större summa pengar behöver du och personen ifråga prata igenom hur ni ska lägga upp återbetalningen av lånet. Även om du inte behöver pengarna nu eller ens inom ett år kan skulden annars leda till att relationen börjar gnissla. 

Prata igenom lånevillkoren

Innan du lånar ut pengar är det viktigt att du och låntagaren sätter er ner och pratar, detta gäller även om det är du som ska låna pengar. Frågor som är viktiga att reda ut är när lånet ska vara återbetalt, och om det ska betalas i sin helhet eller genom delbetalningar. Förväntar du dig någon slags ränta på lånet, och i sådana fall hur mycket? Även om det kanske känns olustigt att ta ett sådant snack gör det att båda parterna vet vad de kan förvänta sig av varandra, och på så sätt kan ni motverka att det uppstår konflikter kring skulden.

Skriv ett skuldebrev

När du tänkt låna pengar privat, eller låna ut pengar privat är det bra om du och den andre parten skriver ett avtal för lånet – det vill säga ett skuldebrev. På så sätt finns överenskommelsen nedtecknad och ni vet båda vilka villkor som gäller. Om ni skulle bli oense om något kring skulden kan ni använda skuldebrevet som underlag. Det fungerar dessutom både som kvitto och bevis på att lånet existerar. Nedan kommer några tips om vad du kan ta med i ett skuldebrev mellan privatpersoner.

Vilka uppgifter ska finnas med i skuldebrevet?


1. Låntagare och långivare 

I låneavtalet behöver det framgå vem som lånar av vem. Utöver namn kan det vara bra att uppge personnummer så att individen inte kan förväxlas med någon annan med samma namn.


2. Lånebelopp

Det är viktigt att lånebeloppet finns nedtecknat i avtalet, annars finns risken att det kan bli en konflikt kring hur stor lånesumman egentligen var.


3. Amorteringsplan och eventuell ränta

När och hur ska lånet betalas tillbaka? Om ni har kommit överens om att låntagaren ska betala ränta är det bra om även det uppges.


4. Villkor för ändringar

Kanske har ni bestämt att om låntagaren inte lyckas få ett jobb till sommaren så kan hen vänta med att börja betala tillbaka lånet till hösten. Skriv ner det så att det inte blir några missförstånd.


5. Ort och datum

Till sist är det bra om avtalet dateras – vilket gäller alla viktiga dokument.


Inte redo att låna från någon du känner?

Om du får känslan av att långivaren egentligen behöver sina pengar själv kanske det inte är läge att låna från just den personen. Dock finns det andra alternativ som kan vara värda att se över. Hos oss kan du jämföra privatlån från några noggrant utvalda långivare – helt kostnadsfritt och utan att binda dig till något. Om du har frågor eller funderingar är du mer än välkommen att kontakta någon av våra kredithandläggare så hjälper vi dig.

Lån mellan privatpersoner – din guide från Zensum

Vad ska man tänka på när man lånar pengar till eller från en vän eller familjemedlem? Här får du Zensums bästa råd kring lån mellan privatpersoner.
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen