Bolån
2023-04-24
Byggnadskreditiv – hur fungerar det? Zensum förklarar

Byggnadskreditiv – hur fungerar det?

Med ett byggnadskreditiv kan du bygga hus och låta banken betala fakturorna i takt med att de kommer in. När huset är färdigt och besiktat omvandlar du byggkrediten till ett bolån.

Zensum förklarar hur en byggnadskredit fungerar och hur det hänger ihop med ränta, avgifter och kontantinsats.

Vad är byggnadskreditiv?

Byggnadskreditiv är ett slags lån som du kan få när du ska bygga ett nytt hus. En byggkredit, byggnadslån eller byggnadskredit som det också kallas kan även användas vid en större ombyggnation.

Med ett byggnadskreditiv betalar banken fakturorna för bygget löpande under byggtiden. För detta lån utgår ofta en fast engångskostnad och därefter betalar du ränta på lånet. Du betalar bara ränta på den del av krediten som du faktiskt utnyttjar.

När huset är klart, besiktat och försäkrat lägger banken om byggkreditivet till ett vanligt huslån.

Hur fungerar det?

Byggnadskreditiv finns till för att täcka kostnaderna för ett nytt husbygge eller om du vill bygga ut eller bygga om din nuvarande villa.

Byggkrediten används för att löpande betala alla de kostnader som finns med i produktionskostnadskalkylen. Hit hör till exempel anläggningskostnader, materialinköp och anslutningskostnader.

Så här går det till

1. Träffa banken: Inled en dialog med banken i ett tidigt skede. Tillsammans kan ni gå igenom olika byggnadsförslag, kalkyler och ritningar. Ett tips är att jämföra byggkreditiv hos olika banker för att få en så låg ränta och så bra villkor som möjligt.

2. Banken gör en bedömning: Vad kan den färdiga bostaden tänkas vara värd? Vid beviljad ansökan får du ett byggnadskreditiv på hela beloppet.

3. Skaffa alla nödvändiga tillstånd såsom bygglov, marklov, rivningslov och så vidare. Slutligen behöver du startbesked från byggnadsnämnden.

4. Lägg upp byggnadskreditivet: Nu träffar du banken igen för att lägga upp byggkreditivet.

5. Betalning av fakturor: Under byggtiden skickar du in undertecknade fakturor till banken som betalar fakturorna åt dig.

6. Mindre utgifter: För att du ska kunna betala relativt små utgifter själv under byggets gång har du möjlighet att få en mindre del av byggkrediten överförd till ett separat konto som du kan använda. Tänk bara på att inte betala fakturorna före leverans!

7. Lägg om till bolån: När huset är klart och kommunen har gett slutbesked är det dags för banken att värdera huset. Därefter kan du lägga om byggnadskreditivet till ett vanligt bostadslån.

Byggnadskreditiv eller bolån – vad är skillnaden?

Ett byggnadskreditiv är ett slags lån utan säkerhet som används under den tid som huset byggs. Det kan liknas vid en checkkredit där ränta utgår för den del av krediten som utnyttjas.

Eftersom byggnadskrediten saknar säkerhet för banken är räntan betydligt högre än för ett vanligt bolån. Därför är det viktigt att säkerställa att bygget inte drar ut på tiden så att du får en onödigt stor räntekostnad.

När huset står klart, är försäkrat, besiktat och kommunen gett slutbesked omvandlar du krediten till ett billigare bolån.

Saker att tänka på när du ska skaffa byggnadskreditiv

 • Har du möjlighet att belåna din befintliga bostad istället för att ta en byggnadskredit? Då kan du komma billigare undan eftersom räntan på bolånet är lägre än för ett byggnadskreditiv.
 • Du måste själv betala en kontantinsats för att få ett byggkreditiv. Hur upplägget ser ut varierar mellan olika banker. Det kan till exempel vara att du själv betalar de första fakturorna eller så kan tomten fungera som kontantinsats.
 • Planera bygget väl så att det inte drar ut på tiden. Ju längre tid du bygger desto mer ränta får du betala.
 • Ibland gör banken regelbundna utbetalningar till entreprenören. En annan modell är att banken betalar husbyggaren när huset står färdigt.
 • Det händer ganska ofta att kostnaden för ett husbygge drar iväg. Då kan du behöva ansöka om ett utökat byggnadskreditiv hos banken. Tänk på att det inte är säkert att det blir beviljat.
 • Avgifter och ränta för byggnadskrediter varierar mellan olika banker – jämför noga!

Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att få byggnadskreditiv?

Du måste kunna visa banken vad den nya bostaden kommer att vara värd. Ta med ritningar, kostnadskalkyl och berätta vilken entreprenör du anlitar. Dessutom krävs att du betalar en kontantinsats.

Måste jag betala en kontantinsats vid byggnadskreditiv?

Ja – du måste betala kontantinsats på minst 15 % för att få byggkreditiv. Du behöver inte betala en klumpsumma utan kan betala de första fakturorna själv eller ha tomten som kontantinsats.

Vad är räntan på byggnadskreditiv?

Räntan på byggnadskreditiv är högre än bolåneräntan och beror på rådande styrränta. Räkna med en effektiv ränta på en eller några procentenheter över räntan på bolån.

Hur lång tid tar det att få byggnadskreditiv?

Har du all dokumentation som behövs såsom ritningar, bygglov och kostnadskalkyler tar bankens godkännande ofta inte särskilt lång tid.

Vilka kostnader ingår i byggnadskreditiv?

De kostnader som finns med i produktionskostnadskalkylen ingår i byggnadskrediten.

Vad är det för månadskostnad?

Månadskostnaden för ett byggnadskreditiv beror på hur stor kredit som nyttjats och vad räntan är. Räkna ut ungefärlig månadskostnad genom att ta nyttjad kredit * ränta / 12.

Byggnadskreditiv – hur fungerar det? Zensum förklarar

Så fungerar byggnadskreditiv ✓ Byggkreditiv steg för steg ✓ Ränta, kontantinsats & månadskostnad ✓ Vanliga frågor och svar om byggnadskrediter.
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen