Bolån
2024-02-15
Referensränta – Definition | Så fungerar det
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Så ​​här fungerar referensräntan

Referensränta är en räntesats som sätts av Riksbanken och som ligger till grund för flertalet räntor ute i samhället. Till exempel räntan på bolån och blancolån samt dröjsmålsränta sätts utifrån denna ränta. Här berättar vi hur den fungerar.

Vad är referensränta?

Referensränta är en officiell räntesats som Riksbanken fastställer två gånger per år baserat på rådande styrränta. Räntan fastställs 1 januari och 1 juli. Den har inget penningpolitiskt syfte, utan används för att beräkna andra räntor, exempelvis dröjsmålsränta.

Du kan se vad referensräntan är idag på Riksbankens hemsida.

Hur fungerar referensränta och när fastställer Riksbanken den?

Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per år, alltså en gång per halvår. Först direkt efter nyår, 1 januari. Sedan igen den 1 juli. Detta regleras i 9 § i Räntelagen (1975:635).

För att räkna ut referensräntan utgår Riksbanken helt och hållet från styrräntan vid slutet av föregående halvår. Denna bestäms som bekant också av Riksbanken. Om det behövs avrundar Riksbanken styrräntan uppåt till närmaste halva procentenhet.

Det blir med andra ord aldrig någon överraskning kring hur hög referensräntan blir eftersom man vet på förhand att det är rådande styrränta som den baseras på.

Referensräntan används i samhället

Referensräntan ligger till grund för ett antal olika räntor ute i samhället. Den används till exempel för att fastställa dröjsmålsräntan, en ränta som kan tillkomma på fakturor som inte betalats i tid. Om det inte avtalats något annat motsvarar dröjsmålsräntan referensräntan plus åtta procentenheter enligt räntelagen.

En annan viktig funktion för referensräntan är att den används av banker och andra kreditgivare när de fastställer utlåningsränta och inlåningsränta. Till exempel kan banken säga att räntan sätts till två procentenheter över referensräntan. Är referensräntan 2,5 procent blir din totala ränta 4,5 procent.

Hur påverkar den privatpersoner och låntagare?

Referensräntan kan potentiellt ha stor inverkan på din privatekonomi om du har lånat pengar. Den ligger nämligen till grund för exempelvis räntan på bolån och blancolån.

Om referensräntan höjs innebär det att dina banklån blir dyrare i och med att du får betala en högre ränta på dina lån. Ju mer du lånat desto dyrare blir givetvis en sådan höjning.

Tänk också på att det är mer än bara referensräntan som påverkar hur mycket dina lån kostar. Inte minst påverkar din kreditvärdighet räntesatsen. Har ditt kreditbetyg förbättrats är det en god anledning att jämföra lån för att eventuellt hitta ett som ger dig en lägre räntekostnad.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med referensränta?

Referensränta är en officiell räntesats som bygger på styrräntan och som ligger till grund för flertalet räntor i samhället, exempelvis bolåneräntor och ränta på privatlån.

Vad är referensräntan 2023?

Från och med 1 januari 2023 är referensräntan 2,5 %.

Hur räknar man ut referensränta?

Riksbanken räknar ut referensräntan 1 januari och 1 juli. Den motsvarar rådande styrränta (tidigare reporänta), vid behov avrundat uppåt till närmaste halva procent.

Hur påverkar referensräntan bolån?

Bolånet blir dyrare om referensräntan höjs eftersom den räntesats som du avtalat med banken bygger på Riksbankens referensränta. Har du bundit bolånet påverkas dock inte räntan förrän det är dags att omförhandla lånet.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.