Hitta ditt nästa bolån

Gör som tusentals andra. Kontakta Zensum och få tillgång till en personlig bolånehandläggare som finns där för dig från start till mål. Kostnadsfritt och ej bindande.
Bolån
2023-04-27

Regressrätt – så fungerar det

Regressrätt – så fungerar det

Zensum förklarar vad regressrätt är ✓ Exempel på regressrätt ✓ Regressrätt vid borgen, solidariskt betalningsansvar & pant ✓ Svar på vanliga frågor.

Scrolla ned - Läsning
3 min

Regressrätt – vad är det och när gäller den?

Har du fått betala någon annans skuld eller del av skuld? Då kan du ha rätt att få tillbaka dina pengar genom något som kallas för regressrätt. Det är bra att känna till eftersom du i de flesta fall har lagen på din sida. I denna artikel går vi igenom vad regressrätt innebär, vad som gäller och så ger vi några exempel på hur det kan gå till i praktiken.

Vad innebär regressrätt?

Regressrätt innebär att en person som har betalat någon annans skuld har rätt att få tillbaka pengarna som hon eller han har lagt ut.

Den som har betalat skulden istället för någon annan lägger då fram ett krav till den som egentligen var betalningsskyldig. Ifall denna person vägrar att betala kan det finnas skäl att lösa ärendet med hjälp av Kronofogden eller i domstol.

När kan regressrätt uppstå?

För att regressrätt ska kunna uppstå måste den som ska göra ett återkrav givetvis också ha betalat skulden.

För att regressrätten ska kunna utövas krävs att den som har betalat lägger fram ett krav på betalning gentemot den som egentligen skulle ha betalat skulden. Dessutom måste det ha funnits ett krav på att skulden faktiskt skulle betalas, antingen genom lag eller låneavtal.

Exempel på när regressrätt kan utövas i praktiken

Det finns i praktiken många situationer då det kan bli aktuellt att utöva regressrätt. Här är några exempel:

Solidariskt betalningsansvar

Om två personer är solidariskt betalningsansvariga (till exempel som medlåntagare) gentemot en tredje part och denna tredje part endast kräver betalning av en av dessa då kan han eller on kräva ersättning från den andra personen.

Borgen

En borgensman som fått lägga ut pengar för någon som är betalningsskyldig kan kräva tillbaka skulden av personen i fråga, alltså från gäldenären, genom regressrätt.

Vid ett bolån med borgensman kan en borgensman som tvingats stiga in och betala banken för amorteringar och ränta på bolånet kräva tillbaka dessa pengar av låntagaren genom regressrätten.

Ifall det finns flera borgenärer som är betalningsskyldiga och en av dessa ensamt fått betala en skuld istället för gäldenären har han eller hon rätt att få betalt för övriga borgensmäns andel. Samtidigt kan personen i fråga alltjämt kräva att gäldenären betalar för utlägget. Händer det upphör regressrätten mot övriga borgenärer. Om gäldenären endast betalar av en del av skulden minskar regressrätten med samma belopp.

Pant

En pantsättare kan genom regressrätt återkräva en pant som tagits ifrån honom eller henne för att låntagaren inte kunnat betala sitt lån. Då riktar pantsättaren detta krav mot låntagaren.

Om flera personer gått med på att sätta egendom i pant för att hjälpa någon att ta ett lån då kan dessa personer ha regressrätt mot varandra, vilket då framgår av skuldebrevet. Om långivaren bestämmer att sälja exempelvis en av dessa så kallade tredjemanspantsättares egendom har denne pantsättare regressrätt mot övriga pantsättare.

Skadestånd

Om det uppstår en situation där fler än en person blivit skyldig pengar i skadestånd enligt skadeståndslagen men endast en av dem har fått erlägga hela beloppet, då har den personen regressrätt mot övriga.

Fakturaköp

Ifall ett företag säljer en faktura handlar regressrätten om vem som bär ansvaret ifall kunden inte betalar fakturan. Säljer företaget fakturan med regress kan det behöva köpa tillbaka fakturan ifall kunden inte betalar och får därmed ta förlusten. Ifall fakturan sålts utan regress är det factoringföretaget som tar risken.

Hur länge gäller regressrätten?

Det finns normalt sett en preskriptionstid på 10 år som gäller från det att regressfordran uppstod. Om det handlar om regressrätt som utövas mot konsument är preskriptionstiden tre år istället.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med regressrätt?

Med regressrätt menas rätten att få tillbaka pengar som man lagt ut för att betala ett lån istället för någon annan.

När har man regressrätt?

Man har regressrätt om man tvingats betala en skuld istället för någon annan under förutsättning att man var tvingad av lag eller avtal att göra det. En frivillig betalning räknas inte.

Hur länge gäller regressrätt?

Vanligtvis gäller tio års preskriptionstid från regressfordrans uppkomst. Vid regress mot konsument är det tre år som gäller.

Var regleras regressrätten?

Det regleras i flera olika lagar beroende på område. Exempelvis i Skadeståndslagen och i Skatteförfarandelagen. Det finns också prejudikat, exempelvis i förhållande till Lagen om skuldebrev.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen