Bolån
2024-02-15
Bolån med borgensman – Zensum om hur det fungerar

Bolån med borgensman – så fungerar det

Bolån med borgensman innebär att någon går i god för att betala ditt bostadslån om du själv inte kan. Det betyder att långivaren har en extra trygghet utöver den bostad som finns som säkerhet. Bostadslån med borgensman kan vara ett alternativ för dig som vill ansöka om bolån men inte har tillräckligt god kreditvärdighet.

Vad innebär bolån med borgensman?

När du lånar till en bostad har banken bostaden som säkerhet. Men ibland räcker det inte för att få ett bostadslån. Då kan du ta hjälp av en borgensman som går i god för din skuld. Därmed får banken tillräckligt med trygghet för att kunna bevilja lånet.

I en situation då du som låntagare av någon anledning inte kan betala ditt bolån kan banken kräva att borgensmannen betalar i stället för dig. Senare kan borgensmannen kräva att du betalar skulden till honom eller henne, men banken slipper besvär med indrivning av skulden.

Två typer av borgensmän vid bolån

Det finns två sätt som en person kan gå i borgen för någon annan i samband med ett bolån. Den främsta skillnaden ligger i vilken risk borgensmannen tar och vilken risk banken har.

• Enkel borgen

• Proprieborgen

Enkel borgen

Enkel borgen betyder att borgensmannen måste betala skulden om låntagaren inte kan göra det. Vid enkel borgen lovar borgensmannen att betala skulden ifall banken av någon anledning och efter många försök inte kan förmå låntagaren att betala. Senare kan borgensmannen kräva att låntagaren betalar tillbaka skulden.

Proprieborgen

Vid proprieborgen tar borgensmannen en större risk genom att hen svarar för skulden som om det vore sin egen. Det betyder att banken kan kräva att borgensmannen betalar så fort en betalning uteblivit. Precis som vid enkel borgen har borgensmannen rätt att begära tillbaka skulden av låntagaren men det är ändå mer riskfyllt.

Bankerna brukar föredra bolån med proprieborgen eftersom det är ett tryggare val för dem.

Så får du bolån med borgensman

Om du vill låna till en bostad men inte har tillräckligt god kreditvärdighet kan det ändå gå att låna pengar om någon du känner ställer upp som borgensman. Som regel är det en person som litar på dig eftersom det är ett mycket riskfyllt åtagande att vara borgensman för en skuld.

Så här fungerar det att få bolån med borgensman

1.     Skaffa en borgensman: Ofta någon ur familjen eller en nära vän som har gott förtroende för dig.

2.     Hitta ett bolån: Det är inte alla långivare som accepterar bolån med borgensman.  Du kan därför behöva leta lite extra.

3.     Skriv avtal med borgensmannen: När lånet godkänts signerar du skuldebrevet. Borgensmannen undertecknar sitt borgensåtagande.

Det är vanligtvis bara i samband med att du tecknar bolånet som du eller banken behöver ha någon kontakt med borgensmannen. Om du däremot någon gång inte sköter dina amorteringar kommer borgenären, det vill säga banken, att behöva kontakta borgensmannen.

När passar bolån lån med borgensman?

Om du vill ansöka om ett bolån för ett hus eller bostadsrätt men inte har tillräckligt god kreditvärdighet kan det vara läge att ansöka med en borgensman. Det kan till exempel vara att din lön inte är tillräckligt hög för att banken ska bevilja ett bostadslån till den summa som du önskar.

Borgensman i stället för medlåntagare

Vid bolån finns även möjlighet att ansöka med en medlåntagare. Då är ni två som delar på betalningsansvaret. En borgensman blir däremot ansvarig att betala först ifall du som låntagare inte betalar dina räkningar.

Medlåntagare är vanligare än borgensman för bostadslån. Borgensman kan dock vara att föredra i följande lägen:

• Du vill inte att borgensmannen ska behöva ha något med lånet att göra (så länge som du sköter dina betalningar).

• Du inte delar bostad med personen i fråga.

• Du vill ta hjälp av någon som du inte bor med (det är ovanligt att exempelvis en vän kan vara medlåntagare för en bostad).

• Du vill att borgensmannen står som garant endast för en del av skulden.


Att tänka på innan du går i borgen för någon

Det är ett mycket stort ansvar att ställa upp som borgensman. Du bör aldrig ställa upp för någon som du inte känner mycket väl. Även om du som borgensman har rätt att kräva tillbaka pengarna efteråt är det något som kan dra ut på tiden och det finns inga garantier.

Tänk också på att det kan kännas extra svårt att driva in skulden via Kronofogden om det handlar om en familjemedlem eller nära vän.
Det kan bli mycket känsloladdat och i ett sådant läge är det inte säkert att du själv orkar stå på dig för att få tillbaka pengarna så snabbt som möjligt.

Även ifall det är en nära vän eller familjemedlem som du tänker gå i borgen för gör du gott i att fundera noga över personens betalningsförmåga och förhållande till pengar. Du behöver aldrig känna någon press att du måste ställa upp. Det är mer regel än undantag att man väljer att avstå från att bli borgensman.


Vanliga frågor om borgensman vid bolånstadslån

Vad är en borgensman?

En borgesman är en person som går i god för någons skuld. Om låntagaren inte kan betala sitt lån kan banken kräva att borgesmannen gör det i stället.


Vad är en borgenär?

En borgenär är detsamma som fordringsägare. Vid ett bolån är det banken som är borgenär.


Vad är skillnaden mellan borgensman och medlåntagare?

En borgensman blir ansvarig att betala först om låntagaren inte fullföljt sina förpliktelser. En medlåntagare är medansvarig för lånet från dag ett.


Godtar alla banker bolån med borgensman?

Nej, det är bara vissa banker som godtar borgensman. Däremot brukar de flesta godta medlåntagare för bolån.


Kan jag ha borgensman vid köp av lägenhet?

Ja, det går bra att ha borgensman när du ska köpa lägenhet, men du måste kontrollera om just din bank godtar det först.


Kan man ha borgensman när man köper bostadsrätt?

Ja, man kan ha borgensman för alla typer av bolån, men det är inte alla banker som godtar det.

Bolån med borgensman – Zensum om hur det fungerar

Vad gäller för bolån med borgensman och hur fungerar det? Zensum förklarar typer av borgen, risker och skillnad vid bolån för hus eller lägenhet.
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen