Privatlån
2024-02-15
Vad är överlåtelseavtal? - En komplett guide från Zensum
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Överlåtelseavtal vid köp av bostadsrätt – så fungerar det

Går du i tankarna om att sälja din bostadsrätt eller kanske köpa en ny? Då kommer du att få skriva under ett överlåtelseavtal när det väl blir dags att göra affär. Här har vi samlat matnyttig information om vad överlåtelseavtal är, vilka villkor som följer med dem och hur de fungerar. Allt du behöver veta för en tryggare och smidigare bostadsaffär. 

Vad är överlåtelseavtal för bostadsrätt?

Överlåtelseavtal är det kontrakt som i samband med en bostadsaffär överför den juridiska nyttjanderätten av en bostadsrätt från säljare till köpare. Avtalet är obligatoriskt vid alla affärer med bostadsrätter, och är juridiskt bindande när det har undertecknats av båda parter. 

Vad är skillnaden mellan överlåtelseavtal, köpekontrakt och upplåtelseavtal?

Överlåtelseavtal används endast vid affärer med bostadsrätter, medan köpekontrakt används vid försäljning av villor och andra fastigheter med äganderätt. 

Att det kallas överlåtelseavtal beror på att man som innehavare av en bostadsrätt endast äger rätten att nyttja och bo i lägenheten eller huset. Man äger alltså inte själva fastigheten, till skillnad från om man köper en friliggande villa. Vid försäljning av en bostadsrätt överlåter säljaren med andra ord sin nyttjanderätt till bostaden åt köparen, varför kontraktet för affären kallas för överlåtelseavtal.

Den tredje varianten av avtal – upplåtelseavtal – är ett avtal mellan en nybildad bostadsrättsförening och en ägare. Det tecknas bara av den första ägaren till en bostadsrätt och används antingen när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter, eller vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter. 

Tips! Prova vår tjänst för jämförelse av bolån

När skriver man överlåtelseavtal?

Överlåtelseavtal skrivs när en köpare och säljare kommit överens om att göra bostadsaffär – till exempel efter att köparen har vunnit en budgivning på bostaden. 

Eftersom affären inte är juridiskt bindande förrän avtalet är signerat (muntliga avtal gäller inte vid bostadsaffärer), brukar både köpare och säljare vilja träffas för kontraktskrivning så snart som möjligt efter avslutad budgivning. Detta sker vanligtvis på mäklarens kontor. 

Vilka uppgifter ska finnas med i ett överlåtelseavtal?

För såväl överlåtelseavtal som upplåtelseavtal och köpekontrakt gäller att vissa grundläggande uppgifter måste finnas med för att affären ska bli juridiskt bindande. Om du köper eller säljer genom en mäklare kan du oftast känna dig väldigt trygg med att allt blir rätt och riktigt. Gör du en bostadsaffär utan hjälp av mäklare är det däremot mycket viktigt att kontrollera den mall för överlåtelseavtal (eller köpekontrakt) som används så att allt som ska vara med faktiskt är det. 

De flesta mallar som finns att ladda hem eller köpa är korrekta, men det är viktigt att ta en ordentligt titt. I de flesta fall behöver man också göra vissa justeringar för att avtalet ska passa den egna bostadsaffären.

De obligatoriska uppgifter som måste stå med i ett överlåtelseavtal är:

 • Personuppgifter för både köpare och säljare.
 • Datum för kontraktskrivning.
 • Överenskommet pris.
 • Uppgifter om handpenning – summa och datum då handpenningen ska vara betald.
 • Bostadsuppgifter – adress, lägenhetsnummer och namn på bostadsrättsföreningen.
 • Köpare och säljares underskrifter i original.


Utöver detta specificeras också de villkor som köpare och säljare har kommit överens om – till exempel datum för tillträde, eventuell besiktning samt vem som ska ansvara för flyttstädning. Eftersom dessa uppgifter är unika för varje enskild bostadsaffär ser de olika ut för alla överlåtelseavtal.
 

Vad händer om ett överlåtelseavtal är bristfälligt eller felaktigt utformat?

Ett bristfälligt eller felaktigt utformat överlåtelseavtal kan få tråkiga konsekvenser för både köpare och säljare. Saknas några av de obligatoriska uppgifterna – till exempel en underskrift från någon part eller villkor för handpenningen – är avtalet inte fullständigt och därmed inte juridiskt bindande. I praktiken innebär detta att själva bostadsaffären inte blir giltig och att någon överlåtelse av bostadsrätten inte kan ske. 

Om någon av de icke obligatoriska uppgifterna saknas, är otydliga eller felaktiga påverkar det inte avtalets giltighet. Däremot kan det ge upphov till missförstånd och onödiga konflikter. 

För att undvika detta är det som tidigare nämndes mycket viktigt att kontrollera den mall för överlåtelseavtal som används. Både köpare och säljare bör läsa igenom hela kontraktet noggrant. Ska du köpa eller sälja en bostadsrätt privat kan det vara bra att ta hjälp av ett proffs för utformningen av själva överlåtelseavtalet. Många fastighetsmäklare erbjuder en sådan tjänst mot ett visst arvode. 

Ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen

Vid köp av en bostadsrätt måste du förutom att ingå ett överlåtelseavtal även uppfylla ytterligare ett villkor. Du måste bli godkänd som medlem i den bostadsrättsförening som bostaden tillhör. Eftersom medlemskapet är ett måste för att få överta bostaden, görs ansökan till föreningen innan själva överlåtelseavtalet skrivs under. Sköts försäljningen via en mäklare hjälper denne till med din medlemsansökan. 

Läs mer:
Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?

Överlåta bostadsrätt till barn eller överlåta del av bostadsrätt – vad gäller då?

Om du köper en lägenhet i syfte att överlåta den till någon annan – exempelvis ditt barn – gäller lite andra villkor än om du köper den till dig själv. Du som köpare får skriva ett överlåtelseavtal med säljaren, men måste utöver det också upprätta ett överlåtelseavtal och gåvobrev mellan dig själv och ditt barn. Detta gäller såväl om du vill överlåta hela bostadsrätten, som om du bara vill överlåta en del. Barnet måste också beviljas medlemskap i föreningen och överlåtelsen måste godkännas av målsman/överförmyndare om barnet är under 18 år.

Vad gäller själva överlåtelseavtalet ska det innehålla samma obligatoriska uppgifter som vid en vanlig bostadsaffär för att vara giltigt. 
 

Sammanfattning – överlåtelseavtal bostadsrätt

 • Används bara vid försäljning av bostadsrätter.
 • Överlåtelseavtalet för över den juridiska nyttjanderätten av bostadsrätten från säljare till köpare.
 • Obligatoriskt för att bostadsaffären ska bli bindande och giltig. 
 • Måste signeras av både köpare och säljare. 
 • Kan ogiltigförklaras om obligatoriska uppgifter saknas. 
 • Specificerar villkoren för bostadsaffären som köpare och säljare kommit överens om. 
 • Viktigt att kontrollera och korrigera om man använder en egen mall för överlåtelseavtal (vid privat affär utan mäklare). 

Läs mer: Låna till bostadsrätt – allt du behöver veta.

Vanliga frågor om överlåtelseavtal

När används ett överlåtelseavtal?

Överlåtelseavtal används vid försäljning av bostadsrätter. Avtalet överlåter den juridiska nyttjanderätten av bostaden från säljaren till köparen. 

När blir överlåtelseavtal på en bostadsrätt ogiltigt?

Överlåtelseavtal på bostadsrätt kan bli ogiltigt om obligatoriska uppgifter saknas – till exempel underskrifter från köpare och säljare – eller om köparen inte beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Vilka kostnader tillkommer vid överlåtelse?

Vid överlåtelse av bostadsrätt tillkommer (förutom flytt- och mäklarkostnader) en överlåtelseavgift. Denna tas ut av föreningen och betalas av säljaren eller köparen, beroende på vad som står i föreningens stadgar. 

  

Hur länge ska en bostadsrättsförening spara överlåtelseavtal?

En bostadsrättsförening måste spara alla överlåtelseavtal i en obruten kedja så länge bostadsrättsföreningen finns kvar. Antingen i pappersform eller digitalt.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.