Bolån
2024-02-15
Bostadsrättsförening i konkurs – vad händer då?
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?

Sverige har idag över 30 000 aktiva bostadsrättsföreningar runt om i landet. Majoriteten av dem har god ekonomi, men varje år går ett litet antal föreningar i konkurs. Vad innebär det för alla de som äger en bostadsrätt i fastigheten – och vilka konsekvenser kan det få?

Kort om bostadsrätt som boendeform

Bostadsrätt är en populär och för Sverige nästintill unik boendeform. Istället för att köpa en egen fastighet, köper du rätten att disponera en bostad mot en månadsavgift, och blir medlem i en gemensam bostadsrättsförening. Du blir själv ansvarig för din egen bostad och får stor frihet att göra om och renovera som du vill för egna medel. Föreningen ansvarar för skötsel och drift av själva fastigheten, varför en bostadsrätt för många är ett bekvämt alternativ till att äga en fastighet själv. 

Om bostadsrättsföreningen går i konkurs, kan det dock få stora konsekvenser för de boende. 

Lästips: Låna till bostadsrätt

Varför går bostadsrättsföreningar i konkurs? 

Bostadsrättsföreningar kan försättas i konkurs av olika anledningar. I vissa fall handlar det om föreningar som har varit inaktiva under en lång tid, eller där fastigheten sålts och föreningen därför behöver upphöra. Det kan också röra sig om en nedstängning av föreningen, vilket sker när en förening bildats i en hyresfastighet med intentionen att köpa loss fastigheten, men där köpet av någon anledning inte blir av. Har föreningen dragit på sig kostnader som blir kvar efter nedstängning, begär man även konkurs. 

Vanligaste orsaken till att bostadsrättsföreningar går i konkurs är dock obetalda skulder. Att man inte haft råd, eller slarvat med, att betala föreningens kostnader – till exempel skatter, ränta och amortering på lån samt kostnader för fastighetsskötsel. 

Föreningens kostnader överstiger intäkterna

En bostadsrättsförening har oftast flera fasta kostnader som ska betalas varje månad. Det är kostnader för uppvärmning, skötsel och underhåll, snöröjning, el och vatten samt ränta och amortering på lån. Hur stora lånen är, och därmed kostnaderna för dem, varierar mellan olika föreningar – men de allra flesta har ett eller flera banklån på fastigheten. Utöver detta tillkommer också utgifter för renoveringar och ombyggnationer. 

Kostnaderna finansieras av de månadsavgifter som betalas in till föreningen av dess medlemmar – det vill säga bostadsrättsinnehavarna. Om kostnaderna börjar överstiga de totala intäkterna, kan föreningen få svårt att betala. Går det tillräckligt långt och föreningen misslyckas med att lösa sina skulder, kan det till slut bli nödvändigt att ansöka om konkurs. Detta görs hos tingsrätten, vilka sedan beslutar om konkursen ska godkännas samt utser en konkursförvaltare

Vad händer med bostadsrättsföreningen – och med medlemmarna?

I samband med att en bostadsrättsförening försätts i konkurs upphör föreningen också att existera. Konkursförvaltaren tar över förvaltningen av föreningens tillgångar och skulder, och ser till att skulderna betalas av så långt medlen räcker. 

Konkursförvaltaren kan också bestämma att föreningens fastighet ska säljas. Om så sker omvandlas bostäderna till hyresrätter.
 

Äganderätten försvinner – men skulderna finns kvar

För de som haft en bostadsrätt i föreningen kan en konkurs få riktigt tråkiga konsekvenser. Finns det något kapital kvar i konkursboet efter det att föreningens skulder är betalda, delas detta ut till medlemmarna. Oftast räcker pengarna dock inte till det. De tidigare bostadsrättsinnehavarna blir istället hyresgäster utan någon egen insats i sin bostad. För de som tog bolån när de köpte sin bostadsrätt blir skulderna däremot kvar, men nu utan säkerhet. 

Har man sålt sin bostad och föreningen går i konkurs innan den nya ägaren tillträder, kommer köpet att återgå. Föreningen har då upplösts, varför inga nya medlemmar kan tillkomma. 

Så kan du minska risken att drabbas

Att bostadsrättsföreningar går i konkurs är mycket ovanligt, men det händer. Funderar du på att köpa en bostadsrätt, är följande bra att tänka på för att minska risken att drabbas:

  • kontrollera föreningens ekonomi noggrant – läs årsredovisningar, titta på skulder och tillgångar samt räntor på lån. 
  • hör dig för om det är något omfattande och kostsamt underhåll eller ombyggnation på gång, och hur ekonomin för det i sådana fall ser ut. 
  • be din bank om hjälp att undersöka föreningens ekonomi om du känner dig osäker. 

Vanliga frågor om bostadsrättsförening i konkurs

Kan en bostadsrättsförening gå i konkurs?

Ja, om en bostadsrättsförening inte kan betala sina skulder kan den gå i konkurs. Konkurs kan även bli aktuellt om föreningen inte varit aktiv på länge, eller om det förekommit oegentligheter i ekonomin.

Kan man förlora bostadsrätten?

Ja. Höjer föreningen avgiften kraftigt för att undvika konkurs, och du inte kan betala, kan du förlora din bostadsrätt. Detsamma gäller om du inte kan betala hyran efter konkursen, när bostaden omvandlats till hyresrätt. 

Hur många bostadsrättsföreningar har gått i konkurs?

De senaste åren har ett trettiotal bostadsrättsföreningar gått i konkurs per år. Totalt finns över 30 000 aktiva föreningar i Sverige, så i snitt rör det sig om en eller ett par procent per år. 

Hur länge kan en bostadsrättsförening gå med förlust?

Så länge en bostadsrättsförening klarar av att betala sina löpande utgifter finns det inget förbud mot att den går med förlust. Underskott av kapital kan redovisas i ett eller några år.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.