Privatlån
2024-02-15
Lönesamtal på gång? - Guide till ett lyckat samtal
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Guide till lönesamtal för dig som arbetstagare

Står du inför ett stundande lönesamtal på jobbet? Här berättar vi hur ett sådant samtal skiljer sig åt från en löneförhandling samt vad du kan vilja tänka på inför samtalet. Läs vidare för att få tips och insikter som underlättar dina förberedelser inför detta viktiga samtal!

Vad innebär ett lönesamtal?

Ett lönesamtal är ett planerat och strukturerat samtal mellan en anställd och dennes arbetsgivare. Samtalet går ut på att diskutera den anställdes löneutveckling och eventuella lönejusteringar. Detta samtal är dock inte en att jämställa med en förhandling om lönen. Därmed kan du inte räkna med att kunna förhandla upp din befintliga lön under samtalets gång.

Skillnaderna mellan ett lönesamtal och en löneförhandling

Ibland förväxlas begreppen lönesamtal och löneförhandling med varandra. Dessa begrepp är dock inte synonyma, utan det finns vissa skillnader mellan dem som du kan vilja känna till:

Ett lönesamtal kännetecknas av:

 • Dialog och översikt. Lönesamtalet sker ofta i form av en dialog mellan dig som anställd och din arbetsgivare. I samtalet diskuteras lönen i ett bredare sammanhang. Fokus ligger snarare på din arbetsprestation, de framtida målen och företagets ekonomiska situation än på en ren förhandling av lönenivån.
 • Mindre formalitet. Samtalet kan vara mindre formellt och leder inte alltid till omedelbara förändringar av lönen.
 • Förberedelse för förhandling. Ett lönesamtal kan vara en lämplig plattform för att förbereda både arbetsgivaren och den anställde för en eventuell löneförhandling. Genom att samtala kan de båda parterna klargöra sina positioner avseende prestationer och förväntningar om en löneförhöjning.

En löneförhandling präglas istället av:

 • Fokus på ersättning. Själva förhandlingen om lönen har ett tydligare fokus på ersättningsnivån.
 • Strategi och taktik. Löneförhandlingen är mer av en strategisk och taktisk process där båda parter har som mål att nå en överenskommelse. Processen kan liknas vid när du till exempel vill förhandla räntan på ditt bolån.
 • Formalitet. En ren förhandling om lönen är ofta mer formell än ett lönesamtal. Dessutom får förhandlingen en direkt effekt på den anställdes lönekuvert.

Hur ofta sker lönesamtal?

Det är vanligt att arbetsgivaren och arbetstagaren löneförhandlar på årsbasis i samband med den regelbundna översynen av lönen. Men en löneförhandling kan även ske vid speciella tillfällen såsom vid en befordran, en ny anställning eller andra förändrade arbetsförhållanden. Samtalet är en särskilt viktig händelse när du vill spara till hus eller något annat ändamål.

Vad påverkar löneutvecklingen?

Det är viktigt för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren att förstå vilka faktorer som påverkar löneutvecklingen. Denna kunskap lägger nämligen grunden för en välinformerad och rimlig diskussion och förhandling om lönen. Inför ett kommande lönesamtal eller en löneförhandling kan du därför vilja känna till att bland andra följande faktorer spelar in:

 • marknadstrender
 • företagets resultat och ekonomiska ställning
 • personliga prestationer
 • den övergripande löneutvecklingen i landet
 • inflationen.

Vilka regler eller lagar styr löneutvecklingen?

I Sverige regleras löneutvecklingen främst genom kollektivavtal och individuella anställningsavtal snarare än med stöd av särskilda lagar. Det finns dock vissa allmänna riktlinjer och lagar som har en indirekt inverkan på löneutvecklingen i landet:

 • arbetsmiljölagen
 • diskrimineringslagen
 • lagen om anställningsskydd (LAS)
 • jämställdhetsplaner.

Många arbetsgivare är bundna till kollektivavtal. Dessa avtal anger ofta minimilöner, generella löneökningar och andra anställningsvillkor. I de individuella anställningsavtalen kan det också finnas klausuler som rör löneutveckling, bonusar och andra ersättningar.

Tips inför ditt nästa lönesamtal

Att tänka på vid ett lönesamtal är att goda förberedelser kan göra stor skillnad. Du vill använda samtalet för att klargöra dina förväntningar inför den kommande löneförhandlingen. Därför kan det vara en bra idé att:

 • Förbereda en översikt av dina prestationer. Gör dig redo att prata om dina framgångar i arbetet, dina bidrag till teamet och din kompetensutveckling.
 • Var lyhörd. Eftersom samtalet är en tvåvägsdialog kan du vilja vara beredd på att ta emot feedback och förslag till förbättringar från din arbetsgivare.
 • Tydliggör dina mål och framtidsplaner. Diskutera dina framtidsplaner och hur du ser på din roll i företaget framöver.
 • Var öppen för utveckling. Visa att du är öppen för att utvecklas genom att ta på dig mer ansvar eller nya arbetsuppgifter. Genom att göra detta kan du lägga grunden för en framtida löneökning och på sikt spara ihop en miljon, om detta är ditt mål.

Så kan Zensum vara till hjälp inför lönesamtalet

Zensum tillhandahåller digitala jämförelseverktyg som kan hjälpa dig att analysera din ekonomiska ställning. De tillhandahåller även verktyg för att exempelvis jämföra bostadslån. Att göra detta inför ett lönesamtal kan vara väldigt användbart. Genom att ha bra koll på dina ekonomiska behov och mål kan du enklare sätta fingret på vilken lön du vill få ut av din löneförhandling.

Vanliga frågor om lönesamtal

Varför har man lönesamtal?

Syftet med ett lönesamtal är att utvärdera och justera en medarbetares lön utifrån olika faktorer. Till exempel kan du vid en löneförhandling ha möjlighet att höja din lön om du presterar väl.

Hur ofta har man lönesamtal?

Hur ofta man har lönesamtal kan variera beroende på företag, bransch och eventuella kollektivavtal. Vanligtvis äger dessa samtal rum på årsbasis. En löneförhandling kan också ske vid en befordran.

Är lönesamtal obligatoriskt?

Nej, det finns inget generellt lagstadgat krav på att ett lönesamtal behöver äga rum. Däremot kan det framgå i kollektivavtal eller interna företagspolicyer att så ska ske på exempelvis årlig basis.

Vad är skillnaden mellan lönesamtal och medarbetarsamtal?

Vid ett lönesamtal ligger fokus på just lönen. Dessa samtal äger ofta rum som en årlig löneförhandling. Ett medarbetarsamtal fokuserar istället på en bredare diskussion om utveckling och arbetsmiljö.

Vad är en rimlig löneökning per år?

Det finns ingen universell siffra som kan betraktas som en "rimlig" löneökning per år. Vanligtvis ligger en löneförhöjning på cirka 2-3 procent om året. Detta varierar dock utifrån flera faktorer.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.