Privatlån
2024-02-15
Vad betyder kapitalkostnad? – Zensum förklarar
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Vad betyder kapitalkostnad?

Det enklaste sättet att bedöma vilket lån som är mest prisvärt när du jämför flera alternativ är att titta på deras kapitalkostnad. I den här artikeln förklarar vi vad kapitalkostnad är så att du kan göra ett smart val när du ska låna pengar.

Vad är kapitalkostnad?

Kapitalkostnaden anger den totala kostnaden för ett lån över hela dess löptid, det vill säga hur mycket lånet faktiskt kommer att kosta dig som låntagare. Genom att undersöka vad lån har för kapitalkostnad kan du få bättre insikt i om lånet är prisvärt i förhållande till andra lån. Exempelvis är kapitalkostnaden för bolån betydligt lägre än för privatlån, vilket är anledningen till att det ofta är mer fördelaktigt att utöka ett befintligt bolån jämfört med att ta ett nytt privatlån.

Vad ingår i lånets kapitalkostnad?

De kostnader som ingår i kapitalkostnaden är ränta, uppläggningsavgift, aviavgifter och andra kostnader som du får betala med anledning av lånet. Lånebeloppet, som du visserligen amorterar på, ingår inte eftersom det inte är en utgift. Genom att amortera minskar du din egen skuldsättning, vilket till skillnad mot kapitalkostnaden förbättrar din ekonomi.

Hur beräknas kapitalkostnad?

För att få fram kapitalkostnaden för ett lån behöver du lägga ihop samtliga kostnader för lånet, inklusive ränta, uppläggningsavgift och aviavgifter. Något som är viktigt att vara medveten om är att ju längre återbetalningstid du väljer för lånet, desto högre kommer räntekostnaderna bli eftersom du betalar ränta på återstående lånebelopp. Genom att betala tillbaka lånet så snabbt som möjligt kan du alltså sänka den totala kostnaden.

Vad är skillnaden mellan kapitalkostnad och effektiv ränta?

Skillnaden mellan kapitalkostnad och effektiv ränta är att kapitalkostnaden visar den totala kostnaden för lånet, medan den effektiva räntan visar kostnaden för lånet under ett år. Fördelen med att titta på kapitalkostnaden istället för den effektiva räntan är att du får en bättre förståelse för vad lånet kostar, inte minst för att kapitalkostnaden uttrycks i kronor och inte procent. 

Varför ska jag jämföra kapitalkostnad?

När du ska ta ett lån är det lätt att stirra sig blind på räntesatser, men eftersom det tillkommer andra avgifter ger räntan ingen verklig bild av hur dyrt eller billigt ett lån är. Ett exempel är lån som marknadsförs som räntefria – för att långivaren ska få tillräckligt med intäkter för att gå med vinst höjs andra avgifter rejält. Tittar du på kapitalkostnaden för ett sådant lån kommer du upptäcka att den ofta är högre än för lån med en mer normal räntenivå.
 

Hur vet jag vilket lån som är bäst om kapitalkostnaden är lika hög?

Om kapitalkostnaden för två lån är lika hög är det en god idé att välja det lån med högst ränta eftersom du får ränteavdrag på skatten i samband med att du deklarerar. Ränteavdraget innebär att du får göra avdrag på 30 % av dina räntekostnader upp till 100 000 kronor, och 21 % på den del som överstiger 100 000 kronor. Du behöver själv inte göra något för att få ränteavdrag då din långivare skickar uppgifterna direkt till Skatteverket. 

Vanliga frågor om kapitalkostnad

Vad menas med kapitalkostnad?

Med kapitalkostnad avses den totala summan du betalar för ett lån under hela dess löptid.

Vad visar kapitalkostnaden?

Kapitalkostnaden visar hur mycket du får betala för ett visst lån. Genom att jämföra kapitalkostnaden för olika lån kan du därmed avgöra vilket som är mest prisvärt.

Vad räknas med i kapitalkostnaden?

I kapitalkostnaden ingår räntan och andra avgifter som tillkommer med anledning av lånet. Amortering räknas inte med eftersom det inte är en kostnad, utan återbetalning av skulden.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.