Bolåneregler - Dessa regler gäller för bolån

Undrar du vilka bolåneregler som gäller? Zensum förklarar alla regler för bolån, inklusive bolånetaket, amorteringsregler och krav för bolån.
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Bolån
2023-04-27
Bolåneregler - Dessa regler gäller för bolån

Bolåneregler 2023 - reglerna att ha koll på

Regler för bolån förändras med jämna mellanrum. Här reder Zensum ut vilka bolåneregler som gäller 2023. Vi går igenom bolånetaket och vilka amorteringsregler som gäller för bolån. Vi förklarar vilka krav som finns för att få bolån och svarar på flera vanliga frågor om regler för bolån.

Vilka bolåneregler finns?

När vi pratar om regler för bolån så menar vi i allmänhet bolånetaket och amorteringsregler i form av amorteringskrav. Nya bolåneregler kring amortering introducerades av Finansinspektionen första gången 2016. Därefter har bolånereglerna kompletterats med fler krav på amortering kopplat till årsinkomst.

Bolånetaket - Bolån på max 85 procent av bostadens värde

Du kan maximalt få bolån upp till 85 procent av bostadens värde. Detta betyder att du behöver ha 15 procent av bostadens värde som kontantinsats. Har du inte pengar till hela kontantinsatsen, så kan ett lån utan säkerhet vara ett alternativ. 

Det första amorteringskravet - Lån över 50 procent av bostadens värde

De ursprungliga amorteringsreglerna från 2016 införde ett krav som betyder att du behöver amortera på bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde. Det är detta som kallas belåningsgrad, det vill säga lånets storlek dividerat med bostadens värde. Beroende på belåningsgraden behöver du amortera 1 eller 2 procent av lånet per år.

 • För lån med över 50 procent belåningsgrad behöver du amortera 1 procent.
 • För lån med över 70 procent belåningsgrad behöver du amortera 2 procent.

När du har amorterat ner lånet under 70 procent så är det 1 procent amortering per år som gäller. Har du amorterat till under 50 procent, så behöver du inte längre amortera. Det kan dock vara klokt att fortsätta amortera, då det är en form av sparande.

Det skärpta amorteringskravet - Lån över 4,5 gånger årsinkomsten

2018 införde Finansinspektionen nya bolåneregler i form av skärpta amorteringsregler. Detta skärpta amorteringskrav betyder att bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten per år ska amorteras med ytterligare 1 procent. Detta gäller alltså utöver det första amorteringskravet. Ibland uttrycks denna bolåneregel som en maximal skuldkvot på 4,5. Skuldkvot är alltså hushållets totala lån dividerat med hushållets totala bruttoinkomster per år.

Varför finns det amorteringsregler?

Bakgrunden till amorteringsreglerna är att Finansinspektionen vill motverka en osund skuldsättning. Med historiskt låga räntenivåer och kraftigt ökande priser på bostäder så har hushållens belåning kopplat till bostäder ökat kraftigt. Detta anses vara en risk om bostadsräntorna stiger i framtiden.

Stora räntehöjningar leder inte bara till ökade räntekostnader utan kan också bidra till fallande priser på bostadsmarknaden. Låntagare med hög skuldsättning och små marginaler i sin privatekonomi kan då bli tvungna att sälja sin bostad. Det är bland annat detta scenario som Finansinspektionen vill förebygga med sina bolåneregler.

Med ökade krav på amortering är målet att skuldsättningen ska minska, både på kort och lång sikt. På kort sikt eftersom bankerna måste ta hänsyn till amortering i sina budgetkalkyler. På lång sikt genom kravet på att bolån amorteras ner löpande.

Regler för bolån 2023

De bolåneregler som gäller för 2023 är bolånetaket, det första amorteringskravet, plus det skärpta amorteringskravet. Det har under en längre tid förts diskussioner om införande av ett skuldkvotstak runt 6 gånger årsinkomsten. Det är osäkert om skuldskvotstaket alls kommer införas och om det kan komma senare.

Vilka krav finns för att få bolån?

Du behöver klara av kraven i form av bolånetak och amorteringsreglerna. Banken kommer räkna på din totala ekonomi och bedöma om inkomster och utgifter går ihop. För ränteutgifterna räknar banken med god marginal i form av en kalkylränta, som kan ligga mellan 5 och 8 procent. Utöver detta har bankerna oftast följande regler för bolån:

 • Du ska vara minst 18 år gammal.
 • Du behöver ha fast anställning (fast inkomst).
 • Du behöver vara folkbokförd i Sverige.
 • Du får inte ha betalningsanmärkning.
 • Din skuldkvot bör vara på max 5-6 procent.

Vanliga frågor om bolåneregler

Var går gränsen för amorteringskrav?

Lånar du över 50 procent av bostadens värde, så behöver du amortera minst 1 procent av lånet per år. För bolån under 50 procent och under 4,5 gånger årsinkomsten finns inget amorteringskrav.

Vad är ett amorteringskrav?

Amorteringskrav betyder att banken tvingar dig att löpande amortera på bolånet. Du kan amortera mer än kravet, men inte mindre. Det går dock ansöka om tillfälligt undantag från kravet.

Hur räknar man ut belåningsgrad?

Belåningsgraden räknas ut som summan av bostadslånen dividerat med bostadens värde. Med bolån på 3 miljoner och en bostad värd 4 miljoner, så blir belåningsgraden 75 procent. 

Hur många procent av husets värde får man låna?

Du kan låna upp till 85 procent av en bostads värde, oavsett om det är hus eller bostadsrätt. Detta kallas även för bolånetaket.

Hur mycket är det rimligt att låna?

De flesta banker lånar ut max 5 eller möjligen 6 gånger din årsinkomst. Har du 40 000 i månadslön (årslön 480 000), så hamnar gränsen på 5 x 480 000 = 2 400 000.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen