Andelstal bostadsrätt – vad innebär det? |Guide från Zensum

Få koll på andelstalet för din bostadsrätt & vad det innebär – Så beräknas andelstal i BRF✓ När är det relevant för dig som bostadsrättsinnehavare?✓
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Bolån
2023-06-15
Andelstal bostadsrätt – vad innebär det? |Guide från Zensum

Andelstal bostadsrätt – vad innebär det?

Är du medlem i en bostadsrättsförening har du genom din bostadsrätt ett andelstal i föreningen. I den här artikeln kan du läsa om vad andelstal i BRF innebär, hur andelstal kan tillämpas på olika sätt i olika föreningar och när andelstalet är mest relevant för dig som bostadsrättsinnehavare.
 

Vad är andelstal i en bostadsrättsförening?

Alla bostäder som ingår i en bostadsrättsförening har ett andelstal i föreningen. Andelstalet kan stå för respektive bostadsrätts ägarandel i föreningen eller varje bostadsrätts andel av föreningens kostnader, eller både och. Det är också vanligt att andelstalet bestäms utifrån respektive bostadsrätts del av de totala insatserna i föreningen. 

Oavsett på vilka grunder andelstalet bestäms, uttrycker det på något sätt bostadens andel av föreningens sammanlagda bostadsintäkter. Det är också på andelstalet som avgiften till bostadsrättsföreningen oftast baseras.

En BRF kan ha ett eller flera andelstal

Hur man tillämpar andelstal kan se olika ut i olika bostadsrättsföreningar. De flesta BRF använder ett andelstal som uttryck för respektive bostadsrätts andel av föreningens totala insatser, men det finns också de som använder sig av fler än ett. En del väljer till exempel att ha två olika andelstal som hänvisar till två olika värden – ett för bostadens ägarandel och ett för dess kostnadsandel i föreningen. Dessa behöver inte alltid vara lika.

Hur beräknas andelstal för en bostadsrätt?

Andelstalen i en bostadsrättsförening bestäms när föreningen först bildas. Grundtanken är att andelstalet ska baseras på varje lägenhets bostadsyta i förhållande till föreningens totala yta, alternativt varje lägenhets insats i förhållande till de totala insatserna. Det är dock inte alltid det stämmer. Många föreningar tar även hänsyn till andra faktorer när de räknar fram andelstal.

Exempel på sådana faktorer är:

  • läge – både väderstreck, våning och läge i huset
  • balkong/uteplats
  • marknadsvärde
  • bostadens skick

Detta innebär att två lägenheter som är precis lika stora till ytan kan ha olika andelstal i föreningen. Ligger din lägenhet till exempel högst upp och har stor balkong, kan ditt andelstal vara högre än en lika stor lägenhet på markplan utan uteplats. 

För föreningar som bildas när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter är det också vanligt att man tar hänsyn till de tidigare hyrornas proportion, och låter det ligga delvis till grund för de olika andelstalen. 

Hur vet du vilket andelstal din bostadsrätt har?

Köper du en bostadsrätt står bostadens andelstal alltid med i såväl objektbeskrivningen från mäklaren, som i själva köpeavtalet. Skulle du vilja veta din bostadsrätts andelstal långt efter köpet, då du kanske inte har kvar dessa papper, kan du vända dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Hos flesta BRF står andelstalen med i föreningens ekonomiska plan och/eller lägenhetsförteckningen

Vad innebär andelstalet för dig som bostadsrättsinnehavare?

För dig som bostadsrättsinnehavare är andelstalet framförallt intressant då det ofta ligger till grund för hur hög din månadsavgift till föreningen blir. Det är också relevant om föreningen utökas med fler bostadsrätter och andelstalen därför behöver räknas om. Adderas nya lägenheter till föreningen kommer de befintliga lägenheternas respektive andelstal att bli lägre – vilket i sin tur kan påverka både avgift och andel i föreningens kostnader. 

Just kostnadsandelen kan även vara bra att ha koll på om du köper en lägenhet i en mycket liten förening, där varje lägenhet har en stor andel i föreningen eftersom det är färre som delar på totalen. Har du ett väldigt högt andelstal – till exempel 40% – kan du förväntas stå för 40% av föreningens kostnader. Behövs en större renovering eller reparation och det saknas medel i föreningen, kan det med andra ord bli dyrt. 

Tips: Ska du köpa ny lägenhet och behöver hjälp med finansiering? Läs vår guide med värdefull information om att låna till bostadsrätt – och jämför bolån från ett stort antal långivare för att få bästa möjliga villkor.

Vanliga frågor om andelstal bostadsrätt

Hur räknar man ut andelstal i en bostadsrättsförening?

Andelstal kan räknas ut på olika sätt, beroende på vad de är baserade på. Du kan exempelvis dividera lägenhetens bostadsyta på föreningens totala yta, eller insatsen på föreningens totala insatser.

Vad innebär en lägenhets andelstal i en bostadsrättsförening?

Andelstalet talar i grund och botten om hur stor ägarandel respektive bostadsrätt motsvarar i en förening. Har du en lägenhet med andelstal 0,027 betyder det att din ägarandel i föreningen är 2,7%. 

Vad styr andelstalet?

Andelstalet kan bestämmas utifrån en rad olika faktorer. Vanligast är att det sätts utifrån bostadsyta eller insats, men även läge i huset, väderstreck, skick, balkong och våning spelar in.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen