Amorteringskrav för bolån? – detta är vad som gäller 2023

Vad innebär amorteringskravet? Hur mycket måste man amortera på sitt bolån? Är det bra att amortera? Här besvarar Zensum alla dina frågor.
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Bolån
2023-04-27
Amorteringskrav för bolån? – detta är vad som gäller 2023

Amorteringskrav för bolån – detta är vad som gäller 2023

Storleken på ditt bolån i förhållande till bostadens inköpspris avgör hur mycket du måste amortera på lånet varje år. Enligt lag måste nämligen alla bolån där belåningsgraden överstiger 50 % amorteras. Dessutom påverkar andra faktorer, såsom din inkomst, hur mycket du behöver amortera. I den här artikeln reder vi ut alla frågetecken kring amortering och amorteringskrav.


Vad är amortering?

En amortering är en återbetalning av ett lån till en långivare. När låntagaren amorterar sitt lån minskas skulden till långivaren, vilket förbättrar låntagarens ekonomi. Att amortera på ett bolån kan därför ses som en form av sparande, då den del av köpeskillingen som går till banken när bostaden säljs blir betydligt mindre än om lånet inte har amorterats.


Vad innebär amorteringskravet för bolån?

Amorteringskravet innebär att du enligt lag måste amortera på ditt bostadslån om belåningsgraden överstiger 50 % av bostadens marknadsvärde. Belåningsgrad är lånets storlek i förhållande till bostadens marknadspris. 

  • Om belåningsgraden överstiger 70 % måste du amortera 2 % på lånet varje år. 
  • Är belåningsgraden mellan 50 och 70 % måste du amortera 1 % på lånet årligen. 
  • Din inkomst påverkar också hur mycket du måste amortera, lån som överstiger 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst måste amorteras med ytterligare 1 % varje år.
  • Kravet gäller endast lån som tecknats den 1 juni 2016 och senare.


Så räknar du ut belåningsgrad & skuldkvot


Skuldkvot:


Formel: bolån / årlig inkomst före skatt = skuldkvot


Exempel:


Sofias årliga bruttoinkomst är 456 000 kr och hon har köpt en lägenhet för 2,5 miljoner kronor. För att finansiera lägenheten tog hon ett lån på 2 125 000 kr. Hennes skuldkvot blir därmed:


2 125 000 / 456 000 = 4,66


Eftersom hennes skuldkvot är högre än 4,5 behöver hon amortera 1 % på lånet varje år till dess att skuldkvoten är lägre än 4,5.


Belåningsgrad:


Formel: bolån / bostadens värde = belåningsgrad


Exempel:


Sofia vill nu räkna ut hur hög belåningsgrad hon har.


2 125 000 / 2 500 000 = 0,85


Eftersom hennes belåningsgrad är högre än 0,7 behöver hon amortera 2 % på lånet varje år till dess att belåningsgraden är lägre än 0,7.


I år behöver Sofia alltså amortera 3 % på lånet.


Varför måste man amortera på sitt bostadslån?

Amorteringskravet infördes för att minska privatpersoners skuldsättning och dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Kravet motverkar att individer, som egentligen inte har råd att ta lån, lånar pengar som leder till att de får ekonomiska problem. Att amortera på sitt bolån ska dock inte ses som något negativt, tvärtom. När du tar ett lån för att kunna investera i bostad vars värde troligtvis kommer att bibehållas eller öka med tiden, innebär varje amortering att du låser kapital som du själv får nyttja den dag du väljer att sälja.


När måste man amortera på sitt bolån?

I samband med att du tar ett bolån ska långivaren presentera en amorteringsplan, det vill säga ett upplägg för hur och när bolånet ska återbetalas. Något som är viktigt att veta är att denna plan endast är ett förslag, och om du har eget förslag på upplägg som du föredrar kan du presentera det.


Rak amortering eller annuitetslån?

De vanligaste amorteringsplanerna kallas för rak amortering och annuitetslån. 


Rak amortering innebär att du amorterar en fast summa vid varje betalningstillfälle, utöver  amorteringssumman tillkommer räntekostnaden. Eftersom räntekostnaden avgörs av lånets storlek betyder det att den sjunker efterhand, vilket innebär att lånekostnaderna totalt sett blir mindre och mindre med tiden.


Vid annuitetslån betalar du en fast summa som inkluderar både amorterings- och räntekostnaden vid varje betalningstillfälle. I början är räntekostnaden högre än amorteringssumman, men när lånet minskar blir räntekostnaderna lägre och då amorterar du istället mer.


Viktigt att tänka på är att det är rak amortering som gäller för bolån.

Hur mycket kan man låna utan att amortera?

Utan att amortera får du som högst låna 4,5 gånger din bruttoinkomst och belåningsgraden får inte vara högre än 50 % av bostadens värde.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen