Betalningsförmåga – vad innebär det? | Guide från Zensum

Betalningsförmåga ur privatpersoners perspektiv – Vad är betalningsförmåga?✓ God vs svag betalningsförmåga✓ Faktorer som påverkar betalningsförmågan✓
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Privatlån
2023-03-31
Betalningsförmåga – vad innebär det? | Guide från Zensum

Vad innebär betalningsförmåga? 

God betalningsförmåga är ett viktigt kriterium när du ska söka banklån eller någon annan form av kredit. Men vad innebär egentligen betalningsförmåga – och vilka faktorer påverkas den av? I den här guiden reder vi ut hur det ligger till och varför din betalningsförmåga spelar en viktig roll.
 

Vad är betalningsförmåga?

Begreppet betalningsförmåga hänvisar till din möjlighet att kunna betala en skuld inom avtalad tid. Hur din betalningsförmåga ser ut kan därmed sägas ge en indikation på hur stabil din ekonomi är och hur dina marginaler ser ut. 

Betalningsförmåga är även en viktig parameter när långivare ska bedöma ekonomin hos företag. I den här artikeln ligger fokus emellertid främst på vad som gäller för dig som privatperson.
 

När är betalningsförmågan relevant?

Vilken betalningsförmåga du har är framförallt viktigt när du ska ansöka om någon typ av kredit – till exempel ett billån, bolån eller ett kreditkort. Långivaren tittar på din betalningsförmåga för att kunna bedöma om du, utifrån dina nuvarande och framtida ekonomiska förutsättningar, kommer ha råd att betala tillbaka skulden enligt återbetalningsplanen. 

Beroende på vilken typ av lån eller kredit det gäller, tittar de också på din kortvariga respektive långvariga betalningsförmåga.

Kortsiktig betalningsförmåga 

Din kortsiktiga betalningsförmåga talar om hur likvid du är – det vill säga om du kan betala av en skuld helt och hållet med de pengar du har just nu. Det här är framförallt relevant vid kortsiktiga skulder, som kortkrediter. Kan du betala hela räkningen för kreditkortet vid slutet av månaden har du god kortsiktig betalningsförmåga.

Långsiktig betalningsförmåga

Långsiktig betalningsförmåga – även kallat soliditet – avser din möjlighet att betala tillbaka en skuld enligt en viss återbetalningstid. När du söker ett större lån – som ett bolån eller större privatlån – är det din långsiktiga betalningsförmåga som bedöms. Banken vill helt enkelt säkerställa att du har tillräckligt med utrymme i din ekonomi för att kunna lösa din skuld enligt plan. 

Vad innebär det att ha god eller svag betalningsförmåga – och vilken betydelse har det för dig?

Baserat på dina ekonomiska förutsättningar kan du av långivare bedömas ha god eller svag betalningsförmåga. Bedömningen gäller främst den långsiktiga förmågan. 

God betalningsförmåga
innebär att du har möjlighet att betala tillbaka lånet i tid, och att det dessutom finns en viss marginal. Med marginal menas att du kommer kunna betala även om din eller hushållets ekonomi plötsligt skulle försämras av någon anledning – till exempel om du eller din sambo eller make/maka skulle bli sjukskriven eller förlora jobbet.

Svag betalningsförmåga innebär att du saknar tillräckliga ekonomiska förutsättningar att klara av återbetalningen. Banken bedömer också att du har små eller inga marginaler i din ekonomi, och huruvida oförutsedda händelser skulle kunna försämra din ekonomi så pass att du inte kan sköta dina lånebetalningar. 

Statusen på din betalningsförmåga är viktig för din möjlighet att bli beviljad ett lån. Har du god betalningsförmåga är dina chanser  att få lån generellt goda, medan en svag betalningsförmåga istället försämrar möjligheten. Den spelar även roll för hur stort lån du kan bli beviljad.

Vilka faktorer påverkar din betalningsförmåga?

Huruvida du bedöms ha en god eller svag betalningsförmåga påverkas av tre faktorer:

  • Årsinkomst.
  • Fasta kostnader – till exempel utgifter för boende och eventuella andra skulder/krediter.
  • KALP – hur mycket du har kvar att leva på i slutet av varje månad när alla fasta kostnader är betalda. 

Kapitalinnehav i aktier eller andra typer av värdepapper påverkar inte din betalningsförmåga. Inte heller ett vanligt kontant sparande. Endast inkomst och hur mycket du har kvar att leva på räknas. Detta innebär att du kan få avslag på lån även om du har ett stort sparkapital eller aktieinnehav, men saknar inkomst. Utan inkomst kommer din betalningsförmåga nämligen bedömas vara svag, oavsett hur mycket pengar du har sparade. 

När och hur beräknar långivare din betalningsförmåga?

Din betalningsförmåga är framförallt av intresse för banker och långivare om du ska ansöka om lån. Detta eftersom den talar om huruvida du kommer klara av att återbetala lånet enligt plan och om du utifrån det är en attraktiv kandidat för lån. 

För att kunna bedöma din betalningsförmåga behöver banken eller långivaren först ta en kreditupplysning. Utifrån informationen som delges i upplysningen görs sedan en samlad beräkning av din eller hushållets inkomst, boendeform, eventuella andra lån och familjesituation. 

För att se om du har råd med både grundläggande levnadskostnader och kostnaden för ett lån gör banken sedan en så kallad KALP – en kvar att leva på-kalkyl. Oftast används schablonbelopp över grundläggande kostnader, framtagna av Konsumentverket. 

Slutligen ser långivaren även över risken för att dina ekonomiska förutsättningar ska förändras över tid. Här vill de se att du har marginal i din ekonomi att klara av både grundläggande kostnader och lånekostnader även om något skulle hända som minskar din inkomst. Vid bedömning av förändrade ekonomiska förutsättningar kan även din ålder spela in. Börjar du närma dig pension kan detta påverka bankens syn på din betalningsförmåga negativt. 

Betalningsförmåga för företag

Avslutningsvis kan det vara bra att veta att även företag bedöms utifrån betalningsförmåga när de söker lån eller kredit hos en bank. En kreditupplysning tas precis som för privatpersoner, och stor vikt läggs vid företagets likviditet och soliditet. Ett företag med god likviditet har god kortsiktig betalningsförmåga, medan god soliditet visar på god långsiktig betalningsförmåga. 

Ett företags betalningsförmåga kan även vara intressant för leverantörer. Detta för att säkerställa att ett företag kan betala lång- eller kortsiktiga leverantörsskulder i tid.

Vanliga frågor om betalningsförmåga

Vad är skillnaden mellan betalningsförmåga och kreditvärdighet?

Betalningsförmåga visar en persons möjlighet att kunna lösa ett lån under planerad återbetalningstid. Kreditvärdighet visar risken för att en person inte kommer att betala i tid, baserat på tidigare betalningshistorik. 

Vad räknas som god och svag betalningsförmåga?

God betalningsförmåga innebär att du kan betala kort- och långfristiga skulder inom avtalad tid och har viss marginal i din ekonomi. Har du inte den möjligheten räknas din betalningsförmåga istället som svag.

Hur mäts betalningsförmåga?

För företag mäts den långsiktiga betalningsförmågan i soliditet, vilket visar hur stor del av bolagets tillgångar som finansierats med eget kapital. För privatpersoner bedöms den utifrån flera olika faktorer – däribland inkomst och KALP.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen