Vad är en KALP/kvar att leva på-kalkyl? | Guide från Zensum

Lär dig om bankernas KALP/kvar att leva på-kalkyl vid bedömning av låneansökningar – Så används KALP✓ Värden som ingår✓ Det här visar KALP✓
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Privatlån
2023-04-27
Vad är en KALP/kvar att leva på-kalkyl? | Guide från Zensum

KALP – kalkyl över hur mycket du har kvar att leva på

När du ansöker om ett lån använder sig banken vanligen av en så kallad KALP för att bedöma din återbetalningsförmåga och huruvida du kan beviljas lånet eller inte. Kalkylen visar hur mycket du skulle ha kvar att leva på beräknat på din inkomst, dina fasta utgifter samt ränta och amortering för lånet. 

KALP är ett vanligt verktyg för banker när de ska bedöma om de kan bevilja bolån eller inte. För många privatpersoner är begreppet däremot inte lika känt. I den här artikeln går vi igenom vad en KALP är, hur den används, hur banker beräknar KALP och vilken betydelse resultatet av din KALP har för dig när du vill söka lån. 

Vad är KALP?

KALP är en ekonomisk kalkyl som baserat på din inkomst och dina fasta utgifter visar hur mycket du har kvar att leva på varje månad när allt är betalt. Begreppet KALP är just en förkortning för kvar att leva på

Syftet med KALP-kalkyler är framförallt att hjälpa banker vid bedömningar av låneansökningar. Genom att beräkna inkomst och fasta utgifter för bland annat boende, mat och försäkringar, kan de enkelt se om en person även skulle ha råd med ränta och amortering för ett lån – och om lånet utifrån det kan beviljas eller inte. 

Vad ingår i en KALP? 

För att kunna beräkna hur mycket du, eller hushållet, har kvar att leva på måste alla inkomster tas med i beräkningen, likväl som alla fasta kostnader. Även skuldkvot, vilken visar hushållets skulder i förhållande till inkomster, inkluderas. Det finns ingen bestämd mall för KALP som alla banker måste följa, varför kalkylerna kan skilja sig något åt mellan olika långivare. Hos de flesta inkluderas dock följande i hushållets inkomster respektive utgifter: 

Totala inkomster (före skatt)

 • Lön och/eller inkomst från egen verksamhet.
 • Studiemedel.
 • Pension.
 • Bidrag – till exempel barnbidrag, sjukersättning och omvårdnadsbidrag.
 • Inkomst av kapital (aktieutdelningar och dylikt).

Kostnader

 • Boendekostnad – hyra, BRF-avgift, amortering och ränta på eventuella befintliga lån.
 • Kostnader för lånet som ansöks om – amortering och ränta. 
 • Driftskostnader – el, vatten, värme, renhållningsavgift.
 • Transportkostnader
 • Levnadskostnader baserade på antal personer i hushållet – här ingår bland annat mat, kläder, försäkringar, barnomsorg och telefoni. 

Beräknas oftast på kalkylränta och schablonkostnader

När det gäller ränta på det lån som ansöks om, och för vilket banken gör en KALP, beräknas den som regel på en kalkylränta. Kalkylräntan är alltid högre än den aktuella listräntan – det vill säga den ränta du skulle få på lånet om det beviljas. 

Syftet med att använda en högre ränta i KALP-kalkylen är att ta höjd för en eventuell ökad lånekostnad. Banken vill helt enkelt kunna se att du fortsatt skulle klara av dina lånebetalningar, även om räntan skulle höjas. För 2022 ligger den genomsnittliga kalkylräntan hos bankerna på 6-8%. 

För hushållets levnadskostnader använder de flesta banker schablonvärden framtagna av Konsumentverket. Dessa ska motsvara kostnader för en skälig levnadsnivå. Vissa banker har också egna schablonvärden som de utgår från. 

Konsumentverkets schablonvärden inkluderar bland annat kostnader för:

 • livsmedel och hygien
 • telefoni och bredband
 • försäkringar
 • nödvändiga förbrukningsvaror

Räkneexempel – så får banken fram ditt KALP-värde

Genom att subtrahera – det vill säga dra av – alla fasta kostnader från din totala inkomst får banken fram ditt KALP-värde. Värdet visar hur mycket pengar du, enligt kalkylen, skulle ha kvar att leva på varje månad efter det att alla fasta utgifter – inklusive ränta och amortering för lånet – är betalda. 

KALP räknas alltså ut på följande sätt:

Inkomster - utgifter = KALP, kvar att leva på

Något förenklat kan själva kalkylen se ut ungefär så här:

Total inkomst (före skatt): 53 000 kr

Skatt: -15 900 kr

Amortering: -2 000 kr

Ränta (kalkylränta): -5 930 kr

Driftskostnader: -2 200 kr

Levnadskostnader för 2 vuxna (enligt schablon): -11 300 kr

Kvar att leva på: 15 670 kr


I exemplet ovan skulle låntagaren/låntagarna enligt KALP-kalkylen ha 15 670 kr kvar att leva på efter det att alla fasta utgifter och grundläggande levnadskostnader är betalda. Om det inte finns några andra hinder för att få låna, till exempel betalningsanmärkningar, är chanserna sannolikt mycket goda för att få lån med ett sådant KALP-värde. Ju högre KALP, desto större är chansen att få lån beviljat.
 

Olika banker kan ha olika KALP-kalkyler

Viktigt att veta om kvar att leva på-kalkyler är att de kan se olika ut hos olika banker. Det finns som nämnts ingen bestämd mall som alla banker måste använda sig av. Många tar hjälp av schablonvärden från Konsumentverket och Finansinspektionen, men flera adderar också egna värden, varför kalkylerna kan skilja sig något åt. 

Förutom olika kalkyler kan banker även ha olika höga krav på KALP. En del beviljar lån med ett lägre KALP, medan andra kräver ett högre värde för likvärdigt lånebelopp. Blir du nekad lån hos en bank, kan det alltså vara värt att försöka med en annan.

För att ditt kreditvärde inte ska påverkas negativt är det dock bra att undvika många kreditförfrågningar. Det gör du bäst genom att använda en samlingstjänst som Zensum, med vilken du kan ansöka om lånelöfte hos flera banker samtidigt – men bara med en enda kreditupplysning. 

Vanliga frågor om KALP

Hur mycket pengar ska man ha kvar att leva på?

Olika banker kan ha olika krav på hur mycket du måste ha kvar att leva på för att bli beviljad ett lån. Värdet kan således variera. Hör högt KALP du behöver ha beror också på hur mycket du vill låna.

Hur beräknas amortering inom KALP?

Amortering beräknas enligt de amorteringsregler som finns. Vid en belåningsgrad på max 50% är amorteringskravet 1%, vid 50-75% är det 2% och vid en skuldkvot på över 4,5 tillkommer ytterligare 1%. 

Vad ingår alltid i en kvar att leva på kalkyl?

En kvar att leva på-kalkyl innehåller alltid hushållets totala inkomster före skatt, samt kostnader för ränta, amortering, försäkringar och (ofta schablonvärden för) grundläggande levnadsomkostnader.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen