Bolån
2024-02-15
Amorteringsfritt – vad innebär amorteringsfrihet?

Amorteringsfritt – vad gäller egentligen?

Om belåningsgraden på ditt bolån överstiger 50 % måste du enligt lag amortera minst 1 % av lånebeloppet varje år, men det finns vissa undantag. I den här artikeln berättar vi mer om amorteringsfrihet och vad som krävs för att få det.

Innebörden av amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet innebär att du och din långivare har kommit överens om att du inte ska amortera på ditt bolån. Så länge ett bolån överstiger 50 % av bostadens värde måste låntagaren amortera enligt lag – detta kallas för amorteringskrav och omfattar alla svenska lån. Dock finns det undantag då banken har rätt att ge låntagaren amorteringsfrihet under en viss period. Det kan exempelvis vara om låntagaren har fått ekonomiska problem till följd av sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Vid nyproduktion kan banken dessutom ge låntagaren amorteringsfrihet i upp till fem år.

Hur får man amorteringslättnad?

För att få amorteringsfrihet behöver du kontakta din bank och ansöka om lättnad från amorteringskravet. Det är sedan banken som gör bedömningen om du uppfyller kraven eller inte, och under hur lång period du slipper amortera.

Tillfällig amorteringslättnad till följd av covid-19

Till följd av coronapandemins stora påverkan på det svenska samhället beslutade Finansinspektionen att banker skulle få möjlighet att ge sina låntagare amorteringslättnad fram till 31 augusti 2021. När du ansöker om amorteringsfrihet är det din bank som gör en bedömning av din ekonomiska situation och bestämmer hur länge undantaget gäller. I slutändan är det alltså inte säkert att du slipper amortera även om Finansinspektionen tillåter det – det är upp till din bank. 

Vanliga frågor om amorteringsfrihet

I vilka fall kan man få amorteringslättnad?

Du kan till exempel få amorteringslättnad om du har blivit sjuk, varit med om ett dödsfall eller blivit arbetslös och det har påverkat din privatekonomi negativt.

Omfattar amorteringskravet nyproduktion?

Nej, om du bygger eller har köpt en helt ny bostad omfattas lånet inte av amorteringskraven de första fem åren.

Vem bestämmer om man får amorteringslättnad?

I slutändan är det är din långivare som bestämmer om du får amorteringsfrihet, och i sådana fall hur länge. 

Hur mycket måste man amortera varje år?

Om belåningsgraden överstiger 50 % av bostadens värde måste du amortera 1-3 % på lånet varje år.

Vad krävs för att få amorteringsfrihet?

För att få amorteringsfrihet under en period krävs det att du och din långivare har kommit överens om det. Du behöver alltså kontakta din bank.

Amorteringsfritt – vad innebär amorteringsfrihet?

Amorteringsfrihet → Innebörd av amorteringsfritt ✓ Vad krävs för att få det ✓ Vilka lån omfattas av det ✓ Hur det fungerar i praktiken ✓ Läs mer hos Zensum
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen