Bolån
2024-02-15
Amorteringsfritt bolån – att slippa amorteringskravet
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Amorteringsfritt bolån – Zensums guide om hur du slipper amorteringskravet

Under vissa omständigheter kan det gå att få ett amorteringsfritt bolån. Då behöver du inte amortera varje månad. Zensum förklarar hur amorteringsfria bolån fungerar.

Amorteringsfritt bolån vid särskilda fall

Enligt svensk lag omfattas bolån av det så kallade amorteringskravet. Det innebär att du måste amortera en del av lånet varje månad om belåningsgraden är 50 procent eller mer av bostadens värde.

Det finns vissa situationer då du inte behöver amortera på bolånet:

• Belåningsgraden är under 50 procent och du har kommit överens med banken om att
inte amortera.

• Vid nyproduktion om banken beviljar dig amorteringsfritt lån

• Tillfälligt och i undantagsfall under vissa omständigheter – exempelvis under Coronapandemin.

Amorteringskravet avgör när du kan få amorteringsfritt

Enligt Finansinspektionens nya amorteringskrav på bostadslån måste du amortera en viss summa varje månad om bolånet är 50 procent eller mer av bostadens värde:

• Om bolånet är 70 % eller mer av bostadens värde måste du amortera minst 2 % av bolånet per år.

• Ifall bolånet är 50 % men mindre än 70 % av värdet måste du amortera minst 1 % av bolånet årligen.

• Om din bruttoinkomst är mindre än 4,5 gånger bolånets storlek måste du amortera ytterligare 1 % av bolånet utöver ovanstående krav.

Banken får alltså som regel inte bevilja amorteringsfritt bolån om belåningsgraden är 50 procent eller mer, men det finns undantag.

Ifall ditt bolån är mindre än 50 procent av bostadens värde kan du komma överens med banken om att göra lånet amorteringsfritt. Då betalar du endast ränta på lånet varje månad men du kan givetvis amortera när du vill ändå.


Amorteringsfritt vid nyproduktion

Om du köper en bostad som är nyproduktion kan det gå att göra undantag från amorteringskravet. Du kan då ansöka om att få amorteringsfritt bolån i upp till fem år från bostadsköpet. Varje bank kan ha egna regler för när de beviljar amorteringsfritt i samband med nyproduktion och det är något som du förhandlar i samband med låneansökan.

Amorteringsfritt bolån under vissa omständigheter

Enligt amorteringskraven från Finansinspektionen går det att göra undantag i vissa situationer. Det kan exempelvis vara vid sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Den typen av amorteringsfria bolån kan även bli aktuella under omfattande händelser som påverkar samhället negativt som exempelvis Coronapandemin.

Ett bolån blir inte amorteringsfritt automatiskt bara för att villkoren uppfylls. Du måste alltid lämna in en ansökan till din bank för att få ärendet prövat.

Vanliga frågor om amorteringsfritt bolån

Hur länge går det att ha amorteringsfritt bolån? 

Finansinspektionen kan besluta om en tillfällig amorteringsfri period för bolån under särskilda omständigheter, exempelvis en pandemi. Det är då Finansinspektionen som bestämmer hur många månader den gäller.

Varför ska jag ansöka om amorteringsfritt bolån?

Du kan ansöka om amorteringsfritt bolån ifall du drabbats hårt ekonomiskt på grund av en samhällskris och Finansinspektionen bestämt att det är möjligt.

Måste man amortera? 

Du måste amortera om din belåningsgrad är 50 procent eller mer av bostadens värde. Om du vill slippa amortera måste du komma överens om det med din bank.

Vem bestämmer över amorteringskraven?

Finansinspektionen bestämmer över amorteringskraven.

Hur mycket ska man amortera på bolån?

Du ska amortera minst 2 % om belåningsgraden är 70 % eller mer och minst 1 % om den är 50 % eller mer men under 70 %. Om din bruttoinkomst är under 4,5x bolånets storlek måste du amortera ytterligare 1 % per år.

När blir ett bolån amorteringsfritt?

Ett bolån blir amorteringsfritt när det är mindre än 50 % av bostadens värde men du måste först komma överens med banken.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.