Bolån
2024-02-15
Amortering & Amorteringskrav 2024 – en komplett guide
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Amortering & amorteringskrav 2024 – en komplett guide

När du tar ett lån måste det återbetalas enligt avtal, detta kallas för att amortera. Men vad är då ett annuitetslån, vad innebär amorteringskravet och vad händer om man byter bank? I den här guiden djupdyker vi i ämnet så att du ska veta exakt vad som gäller i olika situationer. 

Vad är amortering?

Återbetalningen av hela eller delar av ett lån kallas för amortering. I samband med att långivaren beviljar ditt lån kommer ni överens om en amorteringsplan, det vill säga ett upplägg för hur och när lånet ska betalas tillbaka. Större lån, såsom bolån, har ofta en längre amorteringstid medan privatlån amorteras i en högre takt. Utöver amorteringssumman behöver du betala ränta på lånet, och ibland tillkommer även andra avgifter.

Varför ska man amortera?

I de allra flesta fall är det fördelaktigt att betala av lån så snabbt som möjligt. Det beror på att räntekostnader beräknas utifrån den kvarvarande skulden, vilket gör att den totala lånekostnaden blir högre när du skjuter på amorteringen. Genom att amortera i en högre takt minskar du alltså räntekostnaderna. En annan fördel med att amortera är att du snabbare blir skuldfri, vilket ger dig möjlighet att ta fler lån om du skulle behöva det. Om lånet dessutom har syftat till att investera i något vars värde kommer att bibehållas eller stiga kan amortering ses som en typ av sparande. Ett exempel är när du tar ett bolån för att finansiera en bostad. Om du inte amorterar på lånet kommer en stor del av intäkterna gå till banken den dag du väljer att sälja, men om du amorterar kommer en större del av försäljningssumman att gå till dig. 

Vad är bra att tänka på vid amortering?

Amortera det dyraste lånet först

Om du har flera lån bör du prioritera att amortera på det lån med högst ränta eftersom det lånet kostar mest. När det betalas av sänks snitträntan för dina samtliga lån, vilket gör att du får mer pengar över. 

Var medveten om ränteskillnadsersättningen

Det finns undantag då det inte är säkert att du tjänar på att betala av lån innan bindningstiden har gått ut, några exempel är om du har bolån med bunden ränta eller lån med säkerhet. I dessa fall har du förbundit dig till att betala ränta under en viss tidsperiod, och om du då amorterar i en högre takt än avtalat kan långivaren ha rätt att kräva ränteskillnadsersättning. Kontakta därför alltid långivaren eller granska lånevillkoren innan du förtidslöser ett lån så att du är säker på vad som gäller i just ditt fall.

Se till att få en amorteringsplan som passar dig

Det är lätt att gå med på en avbetalningsplan som skulle kunna fungera i teorin, såvida allt går exakt som planerat. Detta är något som är viktigt att undvika, då det kan leda till en tråkig situation om du får några oväntade utgifter. När du ska ta ett lån behöver du därför försäkra dig om att du har förutsättningar att amortera som avtalat utan att få problem om det dyker upp någon oförutsedd kostnad på annat håll.

Vilka amorteringsmodeller finns det?

De vanligaste amorteringsmodellerna är rak amortering och annuitetslån.

Rak amortering

Rak amortering är den amorteringsmodell som gör dig skuldfri snabbast. Den innebär att du amorterar samma summa vid varje betalningstillfälle, därutöver tillkommer ränta. Eftersom räntekostnaden minskar i takt med att du betalar av lånet, blir den totala kostnaden mindre med tiden. Nackdelen med rak amortering är att lånekostnaden kan bli väldigt hög i början av låneperioden eftersom räntekostnaden baseras på skulden. Detta är dock något låntagaren tjänar in allt eftersom skulden minskar, och den totala lånekostnaden blir lägre vid rak amortering jämfört med annuitetslån.


Annuitetslån

Annuitetslån är en amorteringsmodell som innebär att du betalar en fast summa vid varje amorteringstillfälle fram till dess att lånet är återbetalt. Summan inkluderar både amorterings- och räntekostnaderna. I början av låneperioden betalar du mer ränta, och i takt med att skulden minskar blir amorteringsdelen större. Fördelen med annuitetslån är att du vet hur mycket du ska betala varje månad, vilket gör att det blir lättare att få översikt över hur lånet kommer att påverka din privatekonomi.


Serieamortering

Serieamortering är inte lika vanligt förekommande som de ovannämnda amorteringsmodellerna. Vid serieamortering ökar amorteringssumman successivt under låneperioden, ofta enligt en trappstegsmodell. Det kan se ut som så att låntagaren till exempel amorterar 5 % under det första året, 10 % det andra och 15 % det tredje, till dess att lånet är återbetalt.

Hur skapar man en amorteringsplan?

Om du tar ett privatlån utan säkerhet kan långivaren låta dig välja hur lång avbetalningstiden ska vara. Ju snabbare du betalar tillbaka lånet, desto lägre blir totalkostnaden. Dock är det viktigt att göra en avvägning så att dina månatliga lånekostnader inte blir så pass höga att du inte klarar oförutsedda kostnader.

1. Gör en budget

Gå igenom alla dina utgifter och skapa en budget. Förutom att budgeten ger dig en bättre översikt över din privatekonomi blir det enklare att se vilket belopp du kan amortera varje månad.

2. Ta fram en tidsplan

Får du själv bestämma tidsplanen för lånet kan du sätta ett datum då lånet ska vara återbetalt utifrån hur mycket du kan amortera vid varje betalningstillfälle. Ta inte i för mycket utan välj ett rimligt belopp, skulle det visa sig att du får pengar över kan du alltid göra extraamorteringar.

Amorteringskrav för bolån 2024

Alla bolån omfattas av amorteringskravet, som infördes 1 juni 2016 och skärptes ytterligare 1 mars 2018. Syftet med amorteringskravet är att minska de svenska hushållens skuldsättning, men även att dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Dessa regler avgör hur mycket du måste amortera varje år utifrån din belåningsgrad. Belåningsgrad är sambandet mellan storleken på ditt lån och bostadens marknadspris.

Kravet innebär att bolån där belåningsgraden överstiger 70 % måste amorteras med 2 % årligen, och bolån där belåningsgraden är 50-70 % måste amorteras med 1 %. Dessutom måste bolån större än 4,5 gånger låntagarens årliga bruttoinkomst måste amorteras med ytterligare 1 %.

Amorteringskravet pausades till följd av covid-19

Till följd av coronapandemin slopades amorteringskrav för bolån fram till september 2021.

Amorteringskravet återinförs

Det tidsbegränsade slopandet av amorteringskrav för bolån som infördes under coronapandemin upphörde den 31 augusti 2021. För de bolånetagare som har utnyttjat amorteringsundantaget i en period kommer månadskostnaderna åter att öka. Det tillfälliga pausandet av amorteringskravet var ett intiativ från Finansinspektionen, som infördes för att avlasta en väntad ekonomisk kris till följd av pandemin.

Så beräknar du hur mycket du behöver amortera

Beräkna din belåningsgrad

Formel: bolån / bostadens marknadsvärde = belåningsgrad

Exempel:

Hannah har köpt en bostad för 2,6 miljoner kronor, varav 2 miljoner finansierades genom ett bolån. Nu ska hon räkna ut belåningsgraden för lånet.

2 000 000 / 2 600 000 = 0,77

Enligt detta exempel ska behöver bolånet amorteras med 2 % till dess att belåningsgraden är lägre än 0,7

Beräkna skuldkvot

Formel: bolån / årlig inkomst före skatt = skuldkvot

Exempel:

Nu vill Hannah ta reda på hur hög hennes skuldkvot är. Hennes årliga bruttoinkomst är 540 000 kr.

2 000 000 / 540 000 = 3,7

Enligt detta exempel behöver Hannah inte amortera ytterligare 1 % eftersom hennes skuldkvot är lägre än 4,5.

Beräkna amorteringssumma

Formel: bolån x amorteringsprocent / 12 = amorteringssumma per månad

Exempel:

Hannah behöver amortera minst 2 % enligt amorteringskravet då hennes belåningsgrad är 77 %. Hon vill nu ta reda på hur mycket hon behöver amortera varje månad.

2 000 000 x 0,02 / 12 = 3 333 kr

Observera att kvarstående skuld avgör hur mycket hon behöver amortera året därpå. 

Vad gäller vid byte av bank

Om du ska flytta ditt bolån till en annan bank behöver du begära ut ett amorteringsunderlag från den gamla banken. Underlaget visar hur den föregående banken har beräknat hur mycket du ska amortera, och i de flesta fall gäller samma amorteringsplan även hos den nya banken. Dock gör banken en bedömning av din ekonomi i samband med flytten av lånet, och har rätt att skapa en ny amorteringsplan om de tycker att det är rimligt.

Kan man få undantag från amorteringskraven?

Långivare kan bevilja undantag från amorteringskraven, till exempel vid sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Undantag gäller endast under en begränsad tidsperiod. Om du köper nyproduktion kan banken dessutom bevilja undantag i upp till fem år.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.