Bolån
2024-02-15
Amorteringsfritt lån -  Vi reder ut amorteringsfrihet
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Så här fungerar ett amorteringsfritt lån och amorteringsfrihet

Amorteringsfritt innebär att du inte behöver göra några avbetalningar på ett lån. Här förklarar vi vad amortering är, hur det fungerar med ett amorteringsfritt lån och vilka skillnader som finns beroende på typ av lån. Vi går också igenom hur du kan få ett bolån fritt från amorteringskrav och vilka fördelar och nackdelar det finns med amorteringsfrihet.

Amorteringsfrihet

Till att börja med ska vi förklara vad amortering är. När du gör en avbetalning på ett lån (en skuld), så kallas det för att amortera. En amortering kan antingen gälla hela lånet eller en del av det. Vidare kan du amortera löpande enligt en plan eller vid valfria tillfällen. Om du betalar av på ett lån vid ett valfritt tillfälle så kallas det ibland för en extraamortering.

Ett amorteringsfritt lån innebär att du inte behöver betala av på lånet. Detta kan gälla under en period i början eller under längre tid, beroende på typ av lån. Det kan till exempel handla om en period på 1 år som är fri från amortering. Du kan oftast fortfarande amortera extra om du vill, men det finns inget amorteringskrav från långivaren under den amorteringsfria perioden.

Betydelsen av ett amorteringsfritt lån i praktiken

När du inte gör några avbetalningar på lånet så betyder det att skulden inte minskar. Du betalar fortfarande ränta på det amorteringsfria lånet, men lånets storlek minskar alltså inte. Ur ett teoretiskt perspektiv kan vi hävda att värdet på ett amorteringsfritt lån minskar i takt med inflationen (minskningen av pengars värde över tid). Med en låg inflation så minskar dock värdet mycket långsamt. Oavsett inflationen, så är det fortfarande samma belopp i kronor som ska betalas tillbaka.

Lånen har olika villkor för amorteringsfrihet

Beroende på vilken sorts lån det handlar om, så finns det olika möjligheter att få amorteringsfrihet.

Amorteringsfritt lån utan säkerhet

För ett lån utan säkerhet är det vanligast att du får amorteringsfrihet under en bestämd period i början. Det kan röra sig om till exempel 1 år utan krav på amortering och efter denna period så behöver du alltså börja betala av på lånet.

Amorteringsfritt bolån

För bolån är reglerna kring amortering mer komplicerade. Vill du ha ett ett bolån som är amorteringsfritt så finns följande möjligheter:

  • Om du lånar till max 50 % av bostadens värde och max 4,5 gånger bruttoinkomsten, så behöver du inte amortera på bolånet.
  • Om du köper nyproduktion så kan banken bevilja amorteringsfrihet under de första 5 åren. Därefter gäller lägsta amortering enligt amorteringskrav fastställda av Finansinspektionen.

Vid arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall så kan banken efter ansökan göra undantag från amorteringskravet under en begränsad period.

Fördelar och nackdelar med amorteringsfria lån

Den uppenbara fördelen med ett lån som är amorteringsfritt är den lägre månadskostnaden. Du betalar bara räntan på lånet och betalar inte av på lånet. Om du har svårt att få ekonomin att gå ihop under en period, så kan du överväga amorteringsfritt lån som ett alternativ.

Om du har flera lån med olika räntor, så kan du fundera på att betala av lånet med högst ränta först. Genom att ansöka om amorteringsfrihet eller amortera mindre på ett lån med lägre ränta kan du alltså skapa utrymme för att amortera i snabbare takt på ett lån med högre ränta. På det sättet kan det vara möjligt att minska skulderna snabbare.

Nackdelen
med amorteringsfria lån är att skulden inte minskar när du inte gör avbetalningar. Detta kan verka självklart, men det tål att tänkas på vad det innebär rent konkret när du bara betalar ränta.

När du löpande amorterar på ett lån med ett bestämt belopp och vid bestämda tidpunkter, så uppnår du följande två effekter:

  1. Räntekostnaden för lånet minskar hela tiden, i takt med att lånet blir mindre.
  2. Det går att räkna ut ett datum när lånet kommer vara avbetalt i sin helhet. (förutsatt en bestämd ränta för lånet)

Sammanfattningsvis behöver du själv bilda dig en uppfattning om ett amorteringsfritt lån passar för just din ekonomiska situation.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.