Hitta ditt nästa bolån

Gör som tusentals andra. Kontakta Zensum och få tillgång till en personlig bolånehandläggare som finns där för dig från start till mål. Kostnadsfritt och ej bindande.
Privatlån
2023-04-27

Vad betyder upplupen ränta? – Zensum förklarar

Vad betyder upplupen ränta? – Zensum förklarar

Upplupen ränta | Förklaring ✓ Så fungerar det ✓ Sammanhang då upplupen ränta förekommer ✓ Räkneexempel ✓ Läs mer hos Zensum.

Scrolla ned - Läsning
3 min

Vad betyder upplupen ränta?

När du sparar på ett sparkonto med ränta kan du se hur mycket pengar som kapitalet hittills har genererat, även om du inte har fått in pengarna på kontot. Detta är ett exempel på upplupen ränta, det vill säga ränta som ännu inte har betalats eller mottagits. I den här artikeln förklarar Zensum innebörden av upplupen ränta.

Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är ränteutgifter eller ränteintäkter som inte har betalats eller erhållits. Det innebär alltså att beloppet är innestående. Begreppet används främst i bokföringssammanhang, men även du som privatperson kan ha nytta av det eftersom det ger en mer rättvis bild av din ekonomiska situation.

Hur fungerar upplupen ränta?

Alla räntor är upplupna fram till dess att de har betalats, oavsett om det avser räntan på lån, krediter, sparkonto eller avbetalning. Det omvända – att en ränta betalas i förskott – är mycket ovanligt. Nedan går vi igenom vanliga sammanhang där upplupen ränta förekommer så att du ska förstå hur det fungerar i praktiken.

Lån

I samband med att du tar ett bolån eller privatlån kommer du och långivaren överens om när du ska betala ränta på lånet, vilket vanligen sker månads- eller kvartalsvis. Räntan beräknas då för tidsperioden mellan betalningarna, och inbetalningen sker vid periodens slut. Eftersom räntan betalas i efterhand är den upplupen under den aktuella perioden. För dig som låntagare är den upplupna räntan en framtida utgift som du behöver ta hänsyn till när du planerar din ekonomi.

Här kan du läsa mer om hur du räknar ut räntan på ett lån.

Sparkonto

När du sparar på ett sparkonto betalar banken ränta till dig för att du placerar dina pengar hos dem. Räntan kallas för inlåningsränta och beräknas utifrån kontots räntesats och saldo samt antalet dagar i beräkningsperioden. Även denna ränta är upplupen fram till dess att banken har betalat in pengarna på ditt konto. I det här fallet är den upplupna räntan en inkomst för dig som sparare eftersom den innebär att storleken på ditt kapital ökar.

Beräkning av upplupen ränta

Som låntagare är det alltid bra att veta hur du räknar ut din kommande räntebetalning – det gör det betydligt enklare att göra en budget. För att beräkna vilken upplupen ränta du har använder du följande formel:

Formel:

Steg 1: kvarvarande skuld x räntesats = räntekostnad per år

Steg 2: räntekostnad per år x antal dagar sedan senaste räntebetalning / 365 = upplupen räntekostnad

Exempel:

Du ska lösa ett lån på 2,5 miljoner kronor och det var två månader sedan den senaste räntebetalningen gjordes. Hu undrar du hur mycket du behöver betala i ränta. Lånets räntesats är 4 %.

Steg 1: 2 500 000 x 0,04 = 100 000 kronor i årsräntekostnad

Steg 2: 100 000 x 60/365 = 16 438 kronor i upplupen ränta för två månader

Vanliga frågor om upplupen ränta

Vad betyder upplupen ränta?

Upplupen ränta innebär att räntan fortfarande är innestående, den har alltså ännu inte betalats ut.

Hur redovisar man upplupen ränta?

Upplupna ränteintäkter redovisas som interimsfordringar i balansräkningen, medan upplupna räntekostnader redovisas som interimsskulder.

Blir det upplupen ränta om räntan betalas i förskott?

Nej, om räntan skulle betalas i förskott är den per definition inte upplupen.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen