Privatlån
2024-02-15
Vad betyder upplupen ränta? – Zensum förklarar

Vad betyder upplupen ränta?

När du sparar på ett sparkonto med ränta kan du se hur mycket pengar som kapitalet hittills har genererat, även om du inte har fått in pengarna på kontot. Detta är ett exempel på upplupen ränta, det vill säga ränta som ännu inte har betalats eller mottagits. I den här artikeln förklarar Zensum innebörden av upplupen ränta.

Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är ränteutgifter eller ränteintäkter som inte har betalats eller erhållits. Det innebär alltså att beloppet är innestående. Begreppet används främst i bokföringssammanhang, men även du som privatperson kan ha nytta av det eftersom det ger en mer rättvis bild av din ekonomiska situation.

Hur fungerar upplupen ränta?

Alla räntor är upplupna fram till dess att de har betalats, oavsett om det avser räntan på lån, krediter, sparkonto eller avbetalning. Det omvända – att en ränta betalas i förskott – är mycket ovanligt. Nedan går vi igenom vanliga sammanhang där upplupen ränta förekommer så att du ska förstå hur det fungerar i praktiken.

Lån

I samband med att du tar ett bolån eller privatlån kommer du och långivaren överens om när du ska betala ränta på lånet, vilket vanligen sker månads- eller kvartalsvis. Räntan beräknas då för tidsperioden mellan betalningarna, och inbetalningen sker vid periodens slut. Eftersom räntan betalas i efterhand är den upplupen under den aktuella perioden. För dig som låntagare är den upplupna räntan en framtida utgift som du behöver ta hänsyn till när du planerar din ekonomi.

Här kan du läsa mer om hur du räknar ut räntan på ett lån.

Sparkonto

När du sparar på ett sparkonto betalar banken ränta till dig för att du placerar dina pengar hos dem. Räntan kallas för inlåningsränta och beräknas utifrån kontots räntesats och saldo samt antalet dagar i beräkningsperioden. Även denna ränta är upplupen fram till dess att banken har betalat in pengarna på ditt konto. I det här fallet är den upplupna räntan en inkomst för dig som sparare eftersom den innebär att storleken på ditt kapital ökar.

Beräkning av upplupen ränta

Som låntagare är det alltid bra att veta hur du räknar ut din kommande räntebetalning – det gör det betydligt enklare att göra en budget. För att beräkna vilken upplupen ränta du har använder du följande formel:

Formel:

Steg 1: kvarvarande skuld x räntesats = räntekostnad per år

Steg 2: räntekostnad per år x antal dagar sedan senaste räntebetalning / 365 = upplupen räntekostnad

Exempel:

Du ska lösa ett lån på 2,5 miljoner kronor och det var två månader sedan den senaste räntebetalningen gjordes. Hu undrar du hur mycket du behöver betala i ränta. Lånets räntesats är 4 %.

Steg 1: 2 500 000 x 0,04 = 100 000 kronor i årsräntekostnad

Steg 2: 100 000 x 60/365 = 16 438 kronor i upplupen ränta för två månader

Vanliga frågor om upplupen ränta

Vad betyder upplupen ränta?

Upplupen ränta innebär att räntan fortfarande är innestående, den har alltså ännu inte betalats ut.

Hur redovisar man upplupen ränta?

Upplupna ränteintäkter redovisas som interimsfordringar i balansräkningen, medan upplupna räntekostnader redovisas som interimsskulder.

Blir det upplupen ränta om räntan betalas i förskott?

Nej, om räntan skulle betalas i förskott är den per definition inte upplupen.

Vad betyder upplupen ränta? – Zensum förklarar

Upplupen ränta | Förklaring ✓ Så fungerar det ✓ Sammanhang då upplupen ränta förekommer ✓ Räkneexempel ✓ Läs mer hos Zensum.
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen