Hitta ditt nästa bolån

Gör som tusentals andra. Kontakta Zensum och få tillgång till en personlig bolånehandläggare som finns där för dig från start till mål. Kostnadsfritt och ej bindande.
Privatlån
2023-05-12

Spara till barn – en komplett guide från Zensum

Spara till barn – en komplett guide från  Zensum

Så kan du spara till barn ✓ Hur mycket ska man spara? ✓ På vilket konto? ✓ Barnspar – i barnets eller ditt namn? ✓ Bästa sparandet till barn.

Scrolla ned - Läsning
3 min

​​Spara till barn – en komplett sparguide för föräldrar

Som förälder vill du säkert ge ditt barn en bra start i livet. Varför inte spara ihop ett kapital som barnet kan använda när det blivit myndigt? Det kan exempelvis vara till kontantinsatsen för det första boendet eller något annat viktigt.

Men vad ska man spara i, hur mycket, på vilket konto och i vems namn? Det och mycket mer går vi igenom i denna guide om att spara till barn.

Varför är det bra att spara till sitt barn?

Svaret kanske känns uppenbart – att skapa en tryggare start i livet för ditt barn – men vi tycker att det behövs ett lite mer konkret och nyanserat svar än så.*

De flesta som väljer att spara till sitt barn har barnets 18-årsdag i sikte. Då blir barnet myndigt och börjar sköta sin egen ekonomi. Där någonstans är det många som söker sin första bostad och börjar studera eller jobba. Detta kan vara ganska påfrestande, inte minst ekonomiskt.

Ett barnspar gör detta steg lättare att ta. Oftast är det just boendet som är den största utmaningen. Blir det aktuellt att köpa en lägenhet behövs en ansenlig summa till kontantinsatsen – ett utmärkt skäl att upprätta ett sparande till ditt barn i god tid.

Hur ska man tänka kring barnsparande?

I mångt och mycket kan du tänka på ungefär samma sätt kring ditt sparande till barn som kring ditt eget sparande. Men det finns vissa skillnader.

I huvudsak är det fyra saker du behöver bestämma:

·  I vems namn ska du spara – i barnets eller ditt eget?

·  Vad ska du spara i? Fonder, sparkonto, aktier eller andra värdepapper?

·  Vilken typ av konto ska du välja? Kapitalförsäkring, ISK eller aktie- och fondkonto?

·  Hur mycket ska du spara och hur ofta?

I vems namn ska du spara?

Du har två alternativ. Antingen sparar du pengar i barnets namn eller ditt eget. Bägge alternativ har sina fördelar och nackdelar.

Spara i barnets namn

Om du väljer att spara i barnets namn klassas sparandet som en fullbordad gåva. Det innebär att du inte får använda pengarna hur du vill. Du som förälder har dock laglig rätt att använda pengarna ifall det är något som kommer barnet till godo.

Dessutom gör det att barnet automatiskt får full tillgång till sparkapitalet den dag hon eller han fyller 18. Fundera på om det är vad du vill.

För att spara direkt till barnet krävs att du öppnar ett konto i dess namn, vilket kräver underskrift från bägge föräldrarna och eventuellt vissa andra handlingar, såsom ett utdrag ur folkbokföringsregistret.

Spara i ditt namn

Du kan också spara pengar till barn i ditt eget namn. Det ger fördelen att du själv bestämmer över hela kapitalet fram till den dag du väljer att ge det till barnet. Det är fördelaktigt ifall du till exempel vill att ditt barn ska få pengarna någon gång efter 18-årsdagen eller om du vill kunna vara med och bestämma hur pengarna ska användas.

Dessutom är det enklare att lägga upp sparandet i eget namn – du behöver bara öppna ett nytt konto (till exempel ett ISK eller en kapitalförsäkring) i din befintliga bank.

Viktigt är dock att tänka på att förbereda för vad som skulle hända ifall du går bort innan du överlämnat pengarna. Skriv testamente eller lägg sparandet i en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare. På så sätt försäkrar du dig om att pengarna kommer barnet till godo och inte övriga arvingar.

Vad ska du spara i?

När du väljer vad du ska investera pengarna i bör du tänka på samma sätt som när du sparar pengar åt dig själv.

Här är de vanligaste alternativen:

•           Aktier

•           Aktiefonder och indexfonder

•           Räntefonder

•           Blandfonder

•           Hedgefonder

•           Sparkonto

•           Fondrobot

Vilket som är bästa sparandet till barn beror dels på sparhorisonten (hur många år det är kvar tills barnet ska använda pengarna), dels på hur mycket du kan om sparande och hur mycket tid du vill lägga på att sätta dig in i placeringen.

Sparkonto är sällan ett bra alternativ

Så länge sparhorisonten är längre än något år är det ofta smart att välja bort sparkontot helt och hållet. Räntan som du får där är sällan större än inflationen, vilket gör att avkastningen i praktiken kan bli negativ. Dessutom går du miste om ränta på ränta-effekten.

Aktier och aktiefonder brukar ge bäst avkastning på sikt

Aktier eller aktiefonder har däremot en betydligt större avkastningspotential. Tack vare ränta på ränta-effekten kan det innebära en enorm skillnad för sparkapitalet efter cirka 18 år.

Är du villig att sätta dig in i aktiemarknaden kan det vara en möjlighet att själv bygga en välbalanserad aktieportfölj. För de flesta är det dock mer praktiskt att spara i aktiefonder eller indexfonder.

Tänk på att välja fonder med låg avgift eftersom avgiften annars kan äta upp en stor del av avkastningen.

Sänk risken gradvis

När dagen då pengarna ska användas börjar närma sig, är det klokt att gradvis balansera om och öka andelen räntefonder i portföljen. Annars kan du ha otur att marknaden går in i en turbulent period precis innan innehaven ska säljas.

Ett alternativ kan vara att använda en fondrobot som exempelvis Lysa eller Opti. Då sköts fördelningen mellan aktier, räntepapper och andra investeringar automatiskt utifrån din sparhorisont eller riskvillighet.

Vilken typ av konto ska du välja?

Nästa steg blir att välja kontotyp. Här finns tre alternativ:

•           Kapitalförsäkring

•           Investeringssparkonto (ISK)

•           Aktie- och fondkonto

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett bra val om du väljer att förvalta pengarna i eget namn. Den ger dig möjlighet att ange barnet som förmånstagare. Du kan bestämma vid vilken ålder pengarna ska betalas ut och ifall allt ska betalas ut på en gång eller löpande under en period.

Du betalar ingen vinstskatt på en kapitalförsäkring. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år.

En kapitalförsäkring passar bra för aktier och aktiefonder.

Investeringssparkonto (ISK)

Ett ISK är ett alternativ till kapitalförsäkring, och även den beskattas med ett schablonbelopp. Även denna kontotyp är bra för aktier och aktiefonder.

Den främsta skillnaden mellan ISK och en kapitalförsäkring är att du inte kan ange någon förmånstagare för ett ISK. Därför är denna kontotyp bäst ifall du sparar i barnets namn.

Aktie- och fondkonto

Om du sparar åt barn på ett aktie- och fondkonto betalar du ingen löpande skatt, utan en 30 procentig kapitalinkomstskatt på vinsten vid försäljning av innehaven. Ofta är det mer förmånligt att ha sparkapitalet i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto.

Det finns en så kallad brytpunkt för när ett ISK respektive en kapitalförsäkring upphör att vara skattemässigt mer förmånlig jämfört med ett traditionellt aktie- och fondkonto. För 2023 är gränsen drygt 3 procent.

Om avkastningen på ditt barnsparkonto förväntas bli lägre än 3 procent kan alltså ett aktie- och fondkonto bli mer lönsamt. Så kan det bli mot slutet av sparperioden för den del av besparingarna som du eventuellt då väljer att lägga i räntefonder.

Hur mycket ska man spara till sitt barn?

Det finns ingen gräns för hur mycket eller hur lite som är ”lagom” utan det är helt och hållet upp till dig. Självklart beror det också på vad ändamålet med sparandet är och när pengarna ska betalas ut.

Och inte minst – hur du placerar pengarna. Sparar du i aktier eller aktiefonder och sparhorisonten är 18-20 år kommer du att behöva spara mycket mindre jämfört med om du sätter in pengarna på ett sparkonto för att få ut samma belopp i slutändan.

Många sparar runt 500 kronor per månad till sina barn. Är det insatsen till en lägenhet som är målet kan en tumregel vara att spara undan barnbidraget.

Tipset är att spara automatiskt varje månad så blir det en naturlig rutin som du knappt märker av.

Läs också: Hur mycket kostar ett barn?

Hur mycket kan barnets sparande växa?

Ditt val av sparform, hur finansmarknaderna går och hur många år du kommer att spara pengar till ditt barn avgör hur mycket sparandet kommer att växa.

För att räkna ut hur mycket barnsparandet kan växa kan du använda en ränta på ränta-kalkylator online. Där får du ange hur hög avkastningen är per år och hur många år du ska spara.

Man brukar säga att det är rimligt att aktier och aktiefonder kan stiga med 7 procent i snitt per år. Om vi antar den avkastningen och att du sparar 1 250 kr i månaden (nuvarande nivå på barnbidraget) i 18 år blir det totala sparade kapitalet inklusive avkastning 526 147 kronor. Givet inflation och värdeökning på fastigheter kan det kanske anses vara en ganska rimlig kontantinsats den dagen ditt barn ska skaffa ett eget boende.

Vanliga frågor

Vilket sparande är bäst till barn?

Aktiefonder är bästa valet för de flesta givet att sparhorisonten är längre än fem år. Kapitalförsäkring är ofta bästa valet av konto ifall du sparar i eget namn.

Hur mycket ska jag spara till mitt barn?

Det är upp till dig! Man måste inte spara till barn, men det kan vara klokt att lägga undan en slant varje månad.

När ska jag börja spara till mitt barn?

Börja spara så snart som möjligt. Då drar du nytta av ränta på ränta-effekten och kan spara ihop ett större kapital för en mindre avsättning varje månad.

Ska jag spara i barnets namn eller i mitt eget?

Det är upp till dig. Sparar du i barnets namn får det automatiskt tillgång till pengarna vid 18 års ålder. Om du sparar i ditt eget namn bestämmer du själv över pengarna och när barnet ska få tillgång till dem.

Ska mina barn ha varsitt konto?

Om du spar i ditt eget namn är det bäst att inte ha olika konton för varje barn eftersom åldersskillnaden och marknadens fluktuationer kan göra att det blir stor skillnad i hur mycket pengar varje barn får.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen