Privatlån
2024-02-15
Från faktura till betalningsanmärkning – komplett guide

Betalningsanmärkning – en komplett guide med allt du behöver veta

Många känner till att en betalningsanmärkning kan göra det svårt att få lån eller teckna ett abonnemang av något slag – men vad är det egentligen för något? Vad innebär en betalningsanmärkning, vem utfärdar den och vad gäller om man fått en? Här har vi samlat allt du behöver veta om betalningsanmärkningar och hur de fungerar.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en anmärkning – en notering – om att en person eller ett företag har en skuld som denne inte har betalat i tid och som har lämnats över till Kronofogden (KFM). Anmärkningen registreras för att kreditgivare av olika slag ska kunna se att det finns en tidigare misskött kredit som möjligen kan utgöra hinder för att personen eller företaget ska beviljas nya krediter.
 

Olika typer av betalningsanmärkningar – enskilda och allmänna mål

Betalningsanmärkningar delas upp i två kategorier utifrån vilken typ av skuld det gäller – om det är en skuld till den privata sektorn eller till den offentliga:

Privata sektorn – enskilda mål

Betalningsanmärkningar i enskilda mål avser skulder till privata företag. Dessa kan till exempel uppkomma om man som privatperson eller företag inte betalar en telefonräkning, kreditkortsfaktura eller annan leverantörsskuld i tid. 

Offentliga sektorn – allmänna mål

Allmänna mål kallas de betalningskrav som utfärdas av stat, region eller kommun. En betalningsanmärkning i ett allmänt mål kan exempelvis avse obetalda skatter, böter eller avgifter till den offentliga sektorn.

Utfärdas av kreditupplysningsföretag, inte Kronofogden

Obetalda skulder hos Kronofogden ligger till grund för utfärdandet av betalningsanmärkningar. Det är dock inte Kronofogden som registrerar anmärkningarna. Detta görs istället av kreditupplysningsföretag, som med hjälp av information från Kronofogden beslutar om en kredit ska anses vara så pass misskött – det vill säga fortfarande obetald efter lång tid – att en betalningsanmärkning bör utfärdas.

Från en obetald räkning till betalningsanmärkning – så går det till

Vägen till en betalningsanmärkning är vanligtvis ganska lång med flera steg som först ska passeras. Det är inget du får om du blir ett par dagar sen med en betalning. 

 1. Du får en påminnelse

Missar du att betala en faktura på förfallodagen kommer du först och främst att få en påminnelse från det företag som utfärdat fakturan. Hur långt efter förfallodatum en påminnelse skickas kan variera mellan olika företag/kreditgivare. 

 1. Ärendet lämnas till inkasso

Betalar du inte trots påminnelser lämnar företaget vanligen över ärendet till ett inkassobolag som får i uppdrag att driva in skulden. Här tillkommer inkassoavgift samt eventuell ytterligare dröjsmålsränta. Det finns ingen lag som säger att en skuld måste gå via inkasso innan den lämnas till Kronofogden – men de allra flesta kreditgivare går den vägen.
 

 1. Betalningsföreläggande hos Kronofogden

Förblir skulden obetald kan inkassoföretaget ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Betalningsföreläggandet är ett kravbrev där KFM uppmanar dig att betala aktuell skuld inom en viss tid, alternativt bestrida kravet om du anser att det är felaktigt. Föreläggandet lämnas ofta över personligen av en delgivningsman och du måste bekräfta att du tagit emot det. Detta kan du antingen göra genom att signera det på plats, ringa till KFM:s kundtjänst eller signera det digitalt via KFM:s e-tjänst. Precis som för ett inkassokrav tillkommer extra avgifter på ett betalningsföreläggande. 

 1. Betalningsanmärkning utfärdas

Kreditupplysningsföretag hämtar information från Kronofogdemyndigheten och utfärdar en anmärkning om du som privatperson har fått ett beslutat krav på betalning men inte betalar i tid. För företag sätts anmärkningen direkt när KFM fått in en ansökan om ett krav. 

Viktigt att betala i tid och till rätt mottagare

Om du som privatperson får ett betalningsföreläggande från KFM och godkänner kravet får du alltid ett visst antal dagar på dig att betala. Betalar du inom denna så kallade förklaringstiden får du ingen betalningsanmärkning.

För att allt ska bli rätt är det dock mycket viktigt att du betalar såväl den ursprungliga skulden som de extra avgifterna och dröjsmålsräntan till rätt mottagare. Kronofogden hjälper till att driva in skulden, men det är leverantören som du är skyldig pengar som ska få betalningen. För att få veta exakt vilket belopp du ska betala är det alltid bra att kontakta den du är skyldig pengar. 

Hur länge är betalningsanmärkningar kvar?

En betalningsanmärkning ligger kvar olika länge i kreditupplysningsföretagens register beroende på om det gäller en privatperson eller en juridisk person – det vill säga ett företag:

 • Privatperson: 3 år efter slutbetald skuld.
 • Företag: 5 år efter slutbetald skuld.
 • Privatperson med skuldsanering: 5 år från det att skuldsaneringen påbörjas. Tar skuldsaneringen mer än 5 år ligger uppgifterna kvar tills dess att skulden är helt slutbetald. 
 • Företag med skuldsanering: 3 år från det att betalningsplanen inleds. 

Konsekvenser av att ha en betalningsanmärkning

Eftersom en betalningsanmärkning visar att en person eller ett företag tidigare har misskött en kredit, kan det vara mycket svårt att få en ny kredit under tiden som anmärkningen ligger kvar

Privatpersoner med betalningsanmärkningar kan till exempel bli nekade hyresavtal eller möjligheten att teckna abonnemang av olika slag. Det kan också bli mycket svårt att bli beviljad ett bolån eller annan typ av lån. 

För företag kan betalningsanmärkningar göra att leverantörer kräver förskottsbetalning istället för betalning mot faktura. Man kan också bli nekad nya leverantörsavtal för både varor och tjänster samt, precis som privatpersoner, bli nekade lån.

Vad händer om man inte betalar?

Förblir skulden obetald även efter utfärdandet av en betalningsanmärkning lämnar KFM ärendet vidare till tingsrätten, vilka kan besluta om exempelvis utmätning av lön eller egendom för reglering av skulden. Gäller det en hyresskuld kan det i värsta fall bli tal om vräkning. 

Betalningsanmärkningen syns hos kreditupplysningsföretagen i 3 år för privatpersoner respektive 5 år för företag efter det att skulden är helt betald. Detta innebär att den kan finnas längre än så om betalningen dröjer efter det att anmärkningen har registrerats. *

Hur blir man av med en betalningsanmärkning?

Enda sättet att bli av med en betalningsanmärkning är att betala det du är skyldig så fort som möjligt – eller bestrida ärendet om du anser att kravet är felaktigt. När betalningen är gjord får du vänta 3 år (5 år för företag) innan anmärkningen försvinner. 

Viktiga råd för att undvika en betalningsanmärkning

För att slippa de långdragna – och kostsamma – konsekvenser som en betalningsanmärkning innebär är det alltid bäst att så långt som möjligt undvika att få en. Detta gör du genom att

 • betala dina räkningar i tid
 • vara försiktig med att handla på kredit
 • se till att din post kommer rätt – anmäl adressändring och beställ eftersändning om du flyttar
 • be om en avbetalningsplan om du får svårt att betala, vilket de flesta kreditgivare går med på om du kontaktar dem i god tid
 • säkerställa att inga räkningar riskerar att missas om du ska resa bort. Betala allt innan du åker, be någon ta hand om posten och se till att du får så många räkningar som möjligt som e-faktura i din internetbank så att du kan betala även på resande fot. 

Läs mer

Vill du läsa mer inom ämnet privatekonomi och få tips och råd om hur du kan få bättre koll på dina pengar? Här på Zensum kan du bland annat få hjälp att samla lån, såväl som få tips om hur du kan bli skuldfri snabbt.

Vanliga frågor om betalningsanmärkning

Vad krävs för att få en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning utfärdas när det finns en obetald skuld som Kronofogden fått i uppdrag att driva in och som personen eller företaget i fråga bedöms skyldig att betala. 

Hur vet man om man har en betalningsanmärkning?

Det kan du enkelt kolla upp genom att beställa en kreditupplysning på dig själv från ett kreditupplysningsföretag. 

Hur länge ligger en anmärkning kvar hos UC?

För privatpersoner ligger anmärkningen kvar 3 år efter slutbetald skuld (5 år vid skuldsanering), och för företag gäller 5 år.

Från faktura till betalningsanmärkning – komplett guide

Få koll på vad en betalningsanmärkning är och hur du bäst undviker att få en – Så går det till✓ Konsekvenser✓ Utfärdare✓ Privatperson vs företag✓
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen