Privatlån
2024-02-15
Bra att veta om bindningstid för lån – så fungerar det
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Hur fungerar bindningstid i förhållande till lån?

Begreppet bindningstid används ofta lite slarvigt när man talar om olika typer av lån. Det misstolkas lätt som att bindningstiden avser lånet i sig – men i själva verket är det räntan på lånet som åsyftas. Här kan du läsa om hur bindningstid i förhållande till lån fungerar, vilka villkor som gäller och vad som är viktigt att tänka på om du tar ett lån med bunden ränta.

Vad betyder bindningstid?

Bindningstid betyder att du är bunden till någon form av avtal under en förutbestämd period. Det kan till exempel vara ett abonnemang, en prenumeration av något slag eller det vi ska fokusera på i den här guiden – ett lån. 

Rent praktiskt innebär en bindningstid att du förpliktar dig att betala för den tjänst eller produkt som avtalet avser tills dess att bindningstiden har löpt ut – till exempel 1, 3 eller 5 år.

Bindningstid för lån avser räntan – inte själva lånet

I lånesammanhang används begreppet bindningstid ofta som om det hör till själva lånet, både av kunder och även vissa långivare. Detta är dock felaktigt. Banker och kreditgivare får aldrig binda upp kunder på vare sig privatlån utan säkerhet eller bolån. Däremot kan de erbjuda olika bindningstider för räntan på ett lån, vilket framförallt är vanligt i samband med bolån

Som kund och låntagare är det bra att känna till skillnaden och att bindningstid i förhållande till lån alltid avser räntan – inte lånet i sig. Detsamma gäller i den här artikeln. När vi skriver om bindningstid för lån rör det sig alltså om bunden ränta och vad som gäller för det. 

Hur bestäms bindningstiden för ett lån?

Banker och långivare erbjuder ofta flera olika bindningstider för lån. För bolån är det till exempel vanligt med 1, 3, 5 eller 10 år. I samband med att du tecknar ett lån får du själv välja om och i sådana fall hur länge du önskar binda räntan. En längre bindningstid kan vara tryggare om du tror att räntan snart kommer att gå upp, men längre bindningstider innebär också att räntan blir dyrare. Banken tar helt enkelt mer betalt för långt bundna räntor.

Viktigt att tänka på när du bestämmer bindningstid för ditt lån är att du sedan inte kan ändra den förrän efter den valda periodens slut. Väljer du till exempel att binda räntan för ditt bolån på 3 år, är det först efter de 3 åren som du åter kan förhandla om räntan och välja en annan bindningstid. 

Hur lång bindningstid får man ha?

Gränsen för hur lång en bindningstid får vara varierar för olika typer av lån och avtal. För konsumentavtal – till exempel mobilabonnemang – får kreditgivare som längst erbjuda 24 månaders bindningstid

När det gäller bolån, där löptiden för själva bolånet ofta är 60 år, kan bindningstiden för räntan vara betydligt längre. De flesta banker har 10 år som maxgräns. 

Går det att ändra eller förlänga bindningstid för bolån?

Du kan både ändra och förlänga bindningstiden för ditt bolån – men först efter att den aktuella bindningstiden har löpt ut. Har du till exempel valt att binda räntan på 3 år, kan du inte byta bindningstid – och därmed räntesats – innan dessa 3 år har gått. När bindningstiden väl är slut kan du däremot välja att antingen förlänga på ytterligare 3 år, ändra till en annan bindningstid eller välja ingen bindningstid – det vill säga rörlig ränta.

Har du valt att dela upp ditt bolån på olika bindningstider gäller samma sak. Ändring eller förlängning kan göras för respektive del först när innevarande bindningstid är slut. 

Bryta ett avtal med bindningstid

Trots att bindningstid innebär att du är bunden till ett avtal under en viss period, är det likväl möjligt att bryta det om du skulle vilja eller behöva. För bolån kan det till exempel bli aktuellt att bryta om du bestämmer dig för att sälja din bostad och därmed betala av lånet i förtid

Har du bunden ränta och löser ditt bolån innan bindningstiden har löpt ut, kommer du dock att behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning som kompensation till banken för att du bryter avtalet i förtid. Hur mycket du får betala beräknas utifrån schablonbelopp framtagna av Finansinspektionen.
 

Sammanfattning – så fungerar bindningstid för lån

  • Bindningstid innebär att du ingår ett avtal med en bank eller kreditgivare där du förbinder dig att betala för en tjänst eller produkt under en viss tid.
  • Bindningstid i förhållande till lån avser egentligen räntan på lånet – inte lånet i sig. 
  • Vanliga bindningstider för bolån är 1, 3, 5 och 10 år. 
  • Du kan ändra eller förlänga bindningstiden för ditt bolån först när pågående bindningstid har gått ut. 
  • Löser du ett lån med bunden ränta i förtid får du betala ränteskillnadsersättning till banken.

Vanliga frågor om bindningstid

Kan man bryta ett avtal med bindningstid?

Ja, det går att bryta ett avtal med bindningstid – men det innebär oftast en kostnad. Löser du exempelvis ett bundet bolån i förtid får du betala en ersättning till banken för uteblivna ränteintäkter.


Hur lång bindningstid är lagligt?

För konsumentavtal får banker och andra kreditgivare ge en maximal bindningstid på 24 månader. För ränta på bolån är det tillåtet med längre löptider. 


Vad är bindningstid på lån?

Bindningstid på lån avser räntan, inte själva lånet i sig. Bunden ränta innebär att du ingår avtal om att betala en viss fast ränta på ditt lån under en förutbestämd period – exempelvis 3 år. 


Vad kostar det att avbryta ett lån?

Det beror på hur mycket av din skuld som återstår och hur långt innan bindningstidens slut du vill avbryta lånet. Ränteskillnadsersättningen beräknas utifrån det och med hjälp av schablonbelopp. 


Vad händer när bindningstiden går ut för bolån?

När bindningstiden för ett bolån (räntan) går ut kan du välja att förlänga med samma ränta, ändra bindningstid och räntesats eller låta räntan vara rörlig.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.