Bra att veta om bindningstid för lån – så fungerar det

Vad är bindningstid för lån & vad gäller egentligen? Zensum förklarar – Bindningstid för lån vs ränta✓ Bindningstid bolån✓ Bryta lån med bindningstid i förtid✓
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Privatlån
2023-04-27
Bra att veta om bindningstid för lån – så fungerar det

Hur fungerar bindningstid i förhållande till lån?

Begreppet bindningstid används ofta lite slarvigt när man talar om olika typer av lån. Det misstolkas lätt som att bindningstiden avser lånet i sig – men i själva verket är det räntan på lånet som åsyftas. Här kan du läsa om hur bindningstid i förhållande till lån fungerar, vilka villkor som gäller och vad som är viktigt att tänka på om du tar ett lån med bunden ränta.

Vad betyder bindningstid?

Bindningstid betyder att du är bunden till någon form av avtal under en förutbestämd period. Det kan till exempel vara ett abonnemang, en prenumeration av något slag eller det vi ska fokusera på i den här guiden – ett lån. 

Rent praktiskt innebär en bindningstid att du förpliktar dig att betala för den tjänst eller produkt som avtalet avser tills dess att bindningstiden har löpt ut – till exempel 1, 3 eller 5 år.

Bindningstid för lån avser räntan – inte själva lånet

I lånesammanhang används begreppet bindningstid ofta som om det hör till själva lånet, både av kunder och även vissa långivare. Detta är dock felaktigt. Banker och kreditgivare får aldrig binda upp kunder på vare sig privatlån utan säkerhet eller bolån. Däremot kan de erbjuda olika bindningstider för räntan på ett lån, vilket framförallt är vanligt i samband med bolån

Som kund och låntagare är det bra att känna till skillnaden och att bindningstid i förhållande till lån alltid avser räntan – inte lånet i sig. Detsamma gäller i den här artikeln. När vi skriver om bindningstid för lån rör det sig alltså om bunden ränta och vad som gäller för det. 

Hur bestäms bindningstiden för ett lån?

Banker och långivare erbjuder ofta flera olika bindningstider för lån. För bolån är det till exempel vanligt med 1, 3, 5 eller 10 år. I samband med att du tecknar ett lån får du själv välja om och i sådana fall hur länge du önskar binda räntan. En längre bindningstid kan vara tryggare om du tror att räntan snart kommer att gå upp, men längre bindningstider innebär också att räntan blir dyrare. Banken tar helt enkelt mer betalt för långt bundna räntor.

Viktigt att tänka på när du bestämmer bindningstid för ditt lån är att du sedan inte kan ändra den förrän efter den valda periodens slut. Väljer du till exempel att binda räntan för ditt bolån på 3 år, är det först efter de 3 åren som du åter kan förhandla om räntan och välja en annan bindningstid. 

Hur lång bindningstid får man ha?

Gränsen för hur lång en bindningstid får vara varierar för olika typer av lån och avtal. För konsumentavtal – till exempel mobilabonnemang – får kreditgivare som längst erbjuda 24 månaders bindningstid

När det gäller bolån, där löptiden för själva bolånet ofta är 60 år, kan bindningstiden för räntan vara betydligt längre. De flesta banker har 10 år som maxgräns. 

Går det att ändra eller förlänga bindningstid för bolån?

Du kan både ändra och förlänga bindningstiden för ditt bolån – men först efter att den aktuella bindningstiden har löpt ut. Har du till exempel valt att binda räntan på 3 år, kan du inte byta bindningstid – och därmed räntesats – innan dessa 3 år har gått. När bindningstiden väl är slut kan du däremot välja att antingen förlänga på ytterligare 3 år, ändra till en annan bindningstid eller välja ingen bindningstid – det vill säga rörlig ränta.

Har du valt att dela upp ditt bolån på olika bindningstider gäller samma sak. Ändring eller förlängning kan göras för respektive del först när innevarande bindningstid är slut. 

Bryta ett avtal med bindningstid

Trots att bindningstid innebär att du är bunden till ett avtal under en viss period, är det likväl möjligt att bryta det om du skulle vilja eller behöva. För bolån kan det till exempel bli aktuellt att bryta om du bestämmer dig för att sälja din bostad och därmed betala av lånet i förtid

Har du bunden ränta och löser ditt bolån innan bindningstiden har löpt ut, kommer du dock att behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning som kompensation till banken för att du bryter avtalet i förtid. Hur mycket du får betala beräknas utifrån schablonbelopp framtagna av Finansinspektionen.
 

Sammanfattning – så fungerar bindningstid för lån

 • Bindningstid innebär att du ingår ett avtal med en bank eller kreditgivare där du förbinder dig att betala för en tjänst eller produkt under en viss tid.
 • Bindningstid i förhållande till lån avser egentligen räntan på lånet – inte lånet i sig. 
 • Vanliga bindningstider för bolån är 1, 3, 5 och 10 år. 
 • Du kan ändra eller förlänga bindningstiden för ditt bolån först när pågående bindningstid har gått ut. 
 • Löser du ett lån med bunden ränta i förtid får du betala ränteskillnadsersättning till banken.

Vanliga frågor om bindningstid

Kan man bryta ett avtal med bindningstid?

Ja, det går att bryta ett avtal med bindningstid – men det innebär oftast en kostnad. Löser du exempelvis ett bundet bolån i förtid får du betala en ersättning till banken för uteblivna ränteintäkter.


Hur lång bindningstid är lagligt?

För konsumentavtal får banker och andra kreditgivare ge en maximal bindningstid på 24 månader. För ränta på bolån är det tillåtet med längre löptider. 


Vad är bindningstid på lån?

Bindningstid på lån avser räntan, inte själva lånet i sig. Bunden ränta innebär att du ingår avtal om att betala en viss fast ränta på ditt lån under en förutbestämd period – exempelvis 3 år. 


Vad kostar det att avbryta ett lån?

Det beror på hur mycket av din skuld som återstår och hur långt innan bindningstidens slut du vill avbryta lånet. Ränteskillnadsersättningen beräknas utifrån det och med hjälp av schablonbelopp. 


Vad händer när bindningstiden går ut för bolån?

När bindningstiden för ett bolån (räntan) går ut kan du välja att förlänga med samma ränta, ändra bindningstid och räntesats eller låta räntan vara rörlig.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen