Bolån
2024-02-15
Fastighetsavgift – Zensum om fastighetsavgifter
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Fastighetsavgift – hur påverkar den dig?

Fastighetsavgift är en kommunal avgift som gäller för de flesta småhus och vissa andra byggnader. Den ersätter i mångt och mycket – men inte helt och hållet – den statliga fastighetsskatten.


Vad är fastighetsavgift?

Den kommunala fastighetsavgiften är en avgift som de flesta småhus men även vissa andra fastigheter ska betala varje år. I de flesta fall ersätter fastighetsavgiften den statliga fastighetsskatten, som dock fortfarande finns kvar för en del fastighetstyper. Zensum förklarar!

Fastighetsavgift vs fastighetsskatt – en jämförelse

Tidigare omfattades fastigheter i Sverige av en fastighetsskatt. För bostäder ersattes den statliga fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008. Den gäller för alla småhus, ägarlägenheter och bostäder i hyreshus.

Den statliga fastighetsskatten finns fortfarande kvar. Den gäller för fastigheter som inte innehåller bostäder men även för tomter och småhus, ägarlägenheter och hyreshus som håller på att byggas.

Hur stor är fastighetsavgiften?

Storleken på fastighetsavgiften är olika stor beroende på om det är ett småhus eller en bostadslägenhet. I båda fallen finns ett tak för hur stor avgift som ska betalas varje år.

Generellt sett gäller att fastighetsavgiften för 2021 (det vill säga för deklarationen 2022) är:

• 0,75 procent av taxeringsvärdet för småhus

• 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadslägenheter (byggnad plus tomtmark)

I bägge fallen finns ett tak för hur hög fastighetsavgiften kan vara. 2021 är det:

• 8524 kronor för småhus

• 1459 kronor per bostadslägenhet

Takbeloppet hänger ihop med inkomstbasbeloppet och är därmed indexbundet. Det innebär att det ändras från år till år.

Hur stor är fastighetsskatten?

Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet för småhustomter och småhus som håller på att byggas.

För hyreshustomter är den 0,4 procent av taxeringsvärdet och för lokaler i hyreshus är den 1 procent. Fastighetsskatten för industrilokaler och de flesta elkraftverk är den 0,5 procent.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt för olika fastigheter

Skatteverket har preciserat vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för olika slags fastigheter:

Hus / villa – småhus

De flesta småhus är hus eller villor. Deras fastighetsavgift är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Maxtaket är 8524 kronor.

Ifall det är nybygge
, det vill säga om det är en nybyggd villa från 2012 eller senare (värdeår), behöver du inte betala någon fastighetsavgift de första 15 åren. Däremot får du betala statlig fastighetsskatt på 1 procent under det år som huset byggs.

Fritidshus och sommarstuga – småhus

Fritidshus räknas som småhus och därför gäller samma fastighetsavgift som för bostadshus. För taxeringsåret 2021 är fastighetsavgiften för fritidshus 0,75 procent av taxeringsvärdet. Taket för vad du får betala är 8524 kronor.

Även nybyggda fritidshus (byggda 2012 eller senare) är befriade från fastighetsavgift i 15 år. Du betalar fastighetsskatt på 1 procent under det år som fritidshuset byggs.

Ifall fritidshuset har ett byggnadsvärde som är under 50 000 kronor räknas fastighetsavgiften på tomtens värde i stället.

Tomt

Har du en obebyggd småhustomt är det 1 procent statlig fastighetsskatt på taxeringsvärdet.

Om du har arrendetomt som du arrenderar ut till en husägare är det 0,75 procent fastighetsavgift men bara upp till ett halvt takbelopp.

Bostadsrätt

Ifall du bor i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som ska betala fastighetsavgiften. Den ligger på 0,3 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 1459 kronor per år.

Ägarlägenhet

Om du har en ägarlägenhet innebär det att du äger själva lägenheten, inte bara rätten att bo där som när du köper en bostadsrätt. Det innebär att ägarlägenheter räknas som separata fastigheter trots att de ligger i flerbostadshus. Har du en ägarlägenhet ska du betala fastighetsavgift på 0,75 procent per år, men maximalt 8524 kronor (taxeringsåret 2021).

Hyreshus

Om du äger ett hyreshus ska du betala fastighetsskatt på 0,4 procent av taxeringsvärdet för obebyggd tomtmark och för bostäder som håller på att byggas. Lokaler är det alltid 1 procents fastighetsskatt på.

Färdigbyggda bostäder i hyreshus betalar du fastighetsavgift på 0,3 procent för men som mest 1459 kronor.

Industrifastighet

Industrifastigheter eller industrienheter som det också kallas är belagda med en fastighetsskatt på 0,5 procent av taxeringsvärdet.

Jordbruksfastighet

Det är varken någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift för åkermark, skogsmark, betesmark eller ekonomibyggnader. Däremot gäller ordinarie fastighetsavgift eller fastighetsskatt för småhus med tillhörande tomt som ligger inom en jordbruksfastighet.

Så räknar du ut din fastighetsavgift – steg för steg

Det är lätt att räkna ut hur mycket du kommer att behöva betala i fastighetsavgift:

1. Ta reda på taxeringsvärdet – du hittar det genom Skatteverkets tjänst Söka taxeringsvärde

2. Räkna ut fastighetsavgiften – Multiplicera taxeringsvärdet med 0,0075

3. Om värdet blir 8349 kronor eller mer är det 8349 kronor du kommer att betala. Ifall värdet är under 8349 kronor får du betala så mycket som du räknat ut.

Tips
– Fastighetsavgiften är en av de kostnader som är bra att hålla koll på i samband med att du ansöker om ett bolån.

Så betalar du fastighetsavgiften

Du som privatperson som har ett hus, en villa, eller ett fritidshus behöver aldrig själv betala in fastighetsavgiften på något sätt. Den finns redan förifylld i din inkomstdeklaration. Där ingår den i din slutgiltiga skatteuträkning. Det enda du behöver göra är att i vanlig ordning kontrollera att beloppen i deklarationen är korrekta.

Vad gäller vid försäljning?

Det är den person som står som lagfaren ägare vid årets början som får betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt för det året till Skatteverket. Om du ska köpa hus är det vanligt att du får betala avgiften till säljaren från och med tillträdesdagen. Detta regleras i så fall vanligtvis i likvidavräkningen.

Vanliga frågor om fastighetsavgift

Vad är fastighetsavgift?

Fastighetsavgift är en kommunal avgift för småhus och andra bostäder.

När betalas fastighetsavgiften?

Fastighetsavgiften finns med på inkomstdeklarationen och är del av uträkningen för hur mycket skatt du ska betala. Därför behöver du aldrig betala in fastighetsavgiften separat.

Vad är det för underlag för fastighetsavgiften?

Underlaget för fastighetsavgiften är fastighetens taxerade värde.

Betalar pensionärer fastighetsavgift?

Ja, men pensionärer omfattas ofta av en begränsad fastighetsavgift vilket innebär att den aldrig får vara större än fyra procent av inkomsten.

Vad är det för fastighetstaxering för småhus?

Småhus har en kommunal fastighetsavgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet men maximalt 8524 kronor per år (2021).

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.