Privatlån
2024-02-15
Gäldenär – Zensum förklarar vad en gäldenär är ✓
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Gäldenär - Zensum om begreppet

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Zensum förklarar vad begreppet gäldenär innebär och hur det används.

Vad är gäldenär?

Gäldenär är en person eller ett företag som står i skuld (gäld) till någon som lånat ut pengar. Det är ett juridiskt begrepp för att beskriva vem det är som lånat något. Oftast får en gäldenär betala ränta på lånet.

Två slags gäldenärer

Det finns två typer av gäldenärer:

• Penninggäldenär

• Naturagäldenär


En penninggäldenär är skyldig någon pengar. När vi talar om olika sätt att låna pengar som exempelvis privatlån eller bolån är det alltså denna typ av gäldenär som avses.

En naturagäldenär är någon som är skyldig en vara eller tjänst. Det kan till exempel vara en person som fått betalt för en tjänst som ännu inte utförts.

Gäldenär och borgenär

Motparten till en gäldenär kallas för borgenär. Ibland blandas dessa två begrepp ihop, men de är alltså varandras raka motsatser.

• Gäldenären
lånar något av en borgenär. Det är gäldenären som ska betala tillbaka en skuld, gäld, till borgenären.

• En borgenär har en skuld att indriva från den som är gäldenär.

Vem använder begreppet gäldenär?

Begreppet gäldenär används ofta inom finansbranschen. Det förekommer i skuldebrev mellan en långivare och en låntagare, alltså mellan en borgenär och en gäldenär.

Gäldenär kan även användas i ett skuldebrev när en privatperson lånar ut pengar till en annan privatperson även om själva begreppet kanske inte förkommer lika ofta som när man lånar pengar av en bank.

Gäldenären och avtalet

Om en gäldenär inte betalar sin skuld enligt avtalet kan det bli tal om juridiska konsekvenser. Ifall det handlar om ett lån hos en bank brukar påföljden bli en betalningspåminnelse med tillhörande påminnelseavgift.

Ifall gäldenären inte betalar då heller kan banken välja att skicka ärendet till inkasso. Om gäldenären inte betalar sin skuld kan det leda till ett ärende hos Kronofogden och en betalningsanmärkning.

Vad är konkursgäldenär?

En konkursgäldenär är ett begrepp för att beskriva en privatperson som försatts i konkurs. I ett sådant läge är det borgenärerna som är fordringsägarna. Borgenärerna har rätt att ta del av konkursboet, som utgörs av konkursgäldenärens tillgångar.

Vanliga frågor om gäldenär

Vad betyder gäldenär?

Gäldenär är en person eller ett företag som är skyldig någon något, vanligtvis pengar.

När används gäldenär?

Gäldenären är den som lånar något, låntagaren. Begreppet används för att beskriva förhållandet till den som lånar ut pengar, borgenären.

Vad finns det för synonym till gäldenär?

Låntagare, debitor och kredittagare är synonymer till gäldenär.

Vad är motsatsen till gäldenär?

Borgenär är motsatsen till gäldenär.

Vad är gäld?

Gäld är detsamma som skuld. En gäldenär ska betala en gäld till den som är borgenär.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.