Bolån
2023-03-31
Topplån - Zensum förklarar vad det är & hur det funkar

Topplån - Vad är det och hur fungerar det? - Zensum förklarar allt!

Om du köpt en bostad innan 2010 har du säkert hört talas om termerna topplån och bottenlån. Detta var vanliga begrepp för bostadslån innan 2010 när bolånetaket infördes. Idag kan man inte längre ta ett topplån för att belåna hela sin bostad, utan kan endast låna upp till 85 % av bostadens pris. Du behöver alltså själv betala det resterande 15 % av bostadspriset.

Vad är topplån?

Enkelt förklarat så använder man termen topplån för att beskriva den sista delen av ett bostadslån. Innan 2010 var det möjligt att låna hela beloppet för ett bostadsköp, alltså 100 % av bostadspriset inklusive kontantinsatsen. Termen topplån användes för att beskriva de sista 15% av ett bostadslån - idag mer känt som kontantinsatsen. Denna typ av lån hade ofta mycket hög ränta, men gjorde också att fler hade möjlighet att köpa bostad. 

Vad är skillnaden på bottenlån och topplån?

Ett bottenlån är vad man i folkmun kallar för bolån. Betydelsen av bottenlån är alltså ett lån som i regel uppgår till max 85 % av bostadspriset och som tas med bostaden som säkerhet. De sista kvarvarande 15 % av priset på bostaden kunde man innan år 2010 också låna till, och det var det beloppet man benämnde som topplån. 

Vad innebär bolånetaket som infördes 2010?

Innan 2010 kunde man ta ett lån för att bekosta hela bostadsköpet. Men därefter införde finansinspektionen en lag så att man endast kan låna 85 % av priset på bostaden. Det var då de gamla begreppen topplån och bottenlån mer eller mindre dog ut och istället ersattes av bolån.

Trots detta är det faktiskt fortfarande möjligt att ta ett topplån, men det kan aldrig överskrida mer än 15 % av priset bostaden. Hos vissa långivare är det fortfarande möjligt att låna till hela bostadsbeloppet, men då genom två skilda lån. Dels genom ett bolån som täcker 85 % av priset, och dessutom av ett privatlån utan säkerhet för de resterande 15 %.

För vem är ett topplån bra att ta?

Ett topplån är aktuellt för dig som fått ett bostadslån godkänt som inte uppgår till 85 %. Blir du godkänd ett mindre lånebelopp än 85 % kan du ansöka om att få ett lån på de resterande procenten. Denna typ av lån kallar man då för topplån.

Exempevis, du blir beviljad ett bolån som täcker 75 % av bostadens pris men vill att lånet täcker hela 85 % av priset på bostaden. Då kan du ta ett topplån på det resterande 10 %. 

Topplån för att betala kontantinsatsen

Idag kan man inte längre ta ett traditionellt topplån för att belåna hela bostaden utan man måste själv betala minst 15 % av bostadens pris för att kunna bli beviljad ett bolån, detta kallas kontantinsats. Vissa långivare väljer dock att fortfarande benämna ett lån av kontantinsatsen som ett topplån men dessa lån är egentligen ett vanligt blanco- eller privatlån. Du kan alltså än idag belåna hela bostaden, men inte under ett och samma lån.

Det är viktigt att komma ihåg att räntan på ett topplån eller blancolån i regel är högre än ett bolån och återbetalningstiden ofta är relativt kort. 


Vanliga frågor om topplån

Hur många procent kan ett topplån uppgå till idag?

När du ansöker om ett bolån idag kan du bli beviljad ett lån som är lägre än vad bolånetaket uppgår till (85 %). Du kan därefter välja att ta ett topplån för resterande procent, men aldrig över 85 %. Det finns alltså direkta regler för hur stort topplånet kan vara, men i regel handlar det ofta inte om mer än 10 %. 

Är ett topplån ett lån med säkerhet?

Nej, tar du ett topplån för att belåna bostadsköpet är det inte ett lån med säkerhet. Endast bottenlånet eller bolånet som det idag kallas har bostaden som säkerhet.

Topplån - Zensum förklarar vad det är & hur det funkar

Allt du behöver veta om topplån! Vad är skillnaden på topplån och bottenlån? Hur funkar bolånetaket? Vem kan ta topplån? Lär dig allt hos Zensum!
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen