Hitta ditt nästa bolån

Gör som tusentals andra. Kontakta Zensum och få tillgång till en personlig bolånehandläggare som finns där för dig från start till mål. Kostnadsfritt och ej bindande.
Privatlån
2023-04-27

Ränteskillnadsersättning – så fungerar det

Ränteskillnadsersättning – så fungerar det

Få full koll på ränteskillnadsersättning och vad det innebär om du löser ett lån i förtid – Regler✓ Så beräknas den✓ Lån som påverkas✓

Scrolla ned - Läsning
3 min

Ränteskillnadsersättning – så fungerar det

Vill du lösa ett bundet lån i förtid kan du i vissa fall behöva betala en avgift till banken – en så kallad ränteskillnadsersättning. Har du lång bindningstid kvar och/eller ett stort lån kan det bli en dyr kostnad. Här har vi samlat information om hur ränteskillnadsersättning fungerar och vad som är viktigt att tänka på om du vill lösa ett bolån eller annan kredit i förtid. 


Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en avgift som långivare har rätt att ta ut för att lösa ett bundet lån i förtid. Precis som namnet antyder handlar det om en ersättning för de ränteintäkter som långivaren går miste om när ett lån betalas av före bindningstidens slut. 

Långivares rätt att ta ut ränteskillnadsersättning, ofta förkortat RSE, är reglerad i både Konsumentkreditlagen och Finansinspektionens regler. Här finns också specificerat hur stor ersättningen får vara enligt ett bestämt schablonvärde. 

Vad är syftet med ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen är avsedd att kompensera långivare för den förlust de gör när en låntagare betalar av ett lån i förtid.  Förlusten kommer av de uteblivna räntebetalningar som långivaren skulle ha fått om lånet hade löpt hela den återstående bindningstiden. 

Används i första hand vid bolån

Eftersom ränteskillnadsersättning endast kan tas ut på bundna lån som blir lösta i förtid, förekommer det framförallt vid bolån. Bindningstid är relativt ovanligt vid andra typer av lån. Det finns dock ingenting som säger att långivare inte kan ha rätt att ta ut en avgift vid lösen av andra slags privatlån och krediter också. Villkoret är att det finns en bindningstid på räntan. Ersättningen kan alltså inte användas för lån med rörlig ränta.

Ett annat tillfälle då banken kan ta ut ränteskillnadsersättning är vid tidigt uttag från sparkonto med bunden ränta. Det vill säga att du bundit kapital på ett sparkonto med en viss ränta under en avtalad villkorstid, men plockar ut pengarna i förtid. 

Hur hög kan ränteskillnadsersättningen bli?

Hur hög ränteskillnadsersättningen blir beror på hur mycket av lånets bindningstid som återstår samt vilket nuvärde lånet har. Med nuvärde menas lånets värde då den slutliga betalningen sker, inte det ursprungliga värdet. 

Löser du ett stort lån långt i förtid, till exempel efter 1 år med en bindningstid på 3 år, kan det bli en betydande kostnad. 

Så räknar banken ut ränteskillnadsersättning

Hur en ränteskillnadsersättning ska beräknas finns reglerat i Konsumentkreditlagen och Finansinspektionens allmänna råd. Man tar bland annat hänsyn till aktuell skuld, amorteringsplan, lånets villkorsändringsdag samt lösendag – alltså den dag lånet betalas tillbaka. 

För att få fram ersättningen gör man sedan en jämförelse mellan den avtalade räntan för lånet, och en jämförelseränta. Jämförelseräntan är en schablonränta bestående av den räntesats som gäller för bostadsobligationer på dagen för inlösen av lånet, plus 1% i påslag. Blir jämförelseräntan högre än den du skulle ha betalat för lånet, slipper du betala något för att lösa lånet. Blir den däremot lägre måste du betala ränteskillnadsersättning. 

Vill du själv göra en ungefärlig beräkning av en eventuell ränteskillnadsersättning finns en bra kalkylmall att ta hjälp av på Konsumenternas hemsida

Sammanfattning

  • Ränteskillnadsersättning är en avgift du kan behöva betala om du löser ett bundet lån i förtid. 
  • Ersättningen ska täcka de kostnader banken får när ett lån betalas av före villkorsändringsdagen för räntan. 
  • Förekommer främst vid tidigt inlösen av bolån – till exempel om man säljer sin bostad innan bindningstiden för räntan gått ut. 
  • Kan innebära en stor kostnad. 
  • Hur ränteskillnadsersättning ska beräknas finns reglerat i Konsumentkreditlagen och Finansinspektionens allmänna råd.

Vanliga frågor om ränteskillnadsersättning

Går det att lösa ett bundet lån i förtid?

Ja, det går att lösa ett bundet lån i förtid. Banken har dock rätt att ta ut en avgift i form av ränteskillnadsersättning om du löser ett lån före bindningstidens slut. 

Är ränteskillnadsersättning avdragsgill i deklarationen?

Ja, ränteskillnadsersättning är avdragsgillt i deklarationen på samma sätt som vanlig låneränta. 

Kan man slippa ränteskillnadsersättning?

Det går att slippa ränteskillnadsersättning. Enklaste sättet att undvika den är att lösa lånet efter det att villkorsändringsdagen har passerat. 

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen