Vad är marginalskatt & hur fungerar det? – En guide från Zensum

Allt du behöver veta om marginalskatt och hur det påverkar dig ✓Vad är marginalskatt? ✓Gräns för marginalskatt ✓Så beräknas marginalskatt
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Privatlån
2023-08-10
Vad är marginalskatt & hur fungerar det? – En guide från Zensum

Så fungerar marginalskatt

Marginalskatt är till skillnad från vad namnet antyder inte en egen typ av skatt, utan ett begrepp inom inkomstskatten. I den här artikeln kan du läsa om vad marginalskatt innebär, hur den beräknas och vem som betalar marginalskatt. 

Vad är marginalskatt?

Marginalskatt är till skillnad från vad man kan tro ingen egen typ av skatt, som inkomstskatt, fordonsskatt och vinstskatt till exempel. I själva verket är det ett uttryck för hur mycket du skattar på din inkomst över en viss gräns. Enkelt förklarat kan marginalskatten beskrivas som den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp eller hundralapp. Med din sist intjänade tusenlapp eller hundralapp avses en inkomstökning i form av höjd månadslön eller timlön. 

Hur beräknas marginalskatt?

I Sverige tillämpas progressiv beskattning, vilket innebär att inkomstskatten blir högre ju mer du tjänar. Har du en hög månadslön betalar du mer i skatt än någon med betydligt lägre inkomst. Samma sak gäller även för marginalskatten. Hur hög din marginalskatt blir beror på om din totala inkomst hamnar under eller över brytpunkten för statlig inkomstskatt. Till total inkomst räknas såväl inkomst från huvudsakligt arbete samt eventuell extra inkomst från eget företag eller extrajobb vid sidan av.

Tjänar du under brytpunkten betalar du ca 30% kommunalskatt på din inkomst. Marginalskatten på löneökningar ligger strax under eller i nivå med kommunalskatten.

Ligger din totala inkomst över brytpunkten betalar du både kommunalskatt och statlig skatt på den del av din inkomst som ligger över gränsen. 

Under gränsen för statlig inkomstskatt

Får du en löneökning men fortfarande ligger under brytpunkten för statlig inkomstskatt totalt betalar du ca 30% skatt på din sist intjänade tusenlapp. Höjs din månadslön med 1000 kr per månad dras alltså 300 kr i skatt på den tusenlappen. Får du en höjd timlön med 100 kr blir skatten på den sista hundralappen runt 30 kr. 

Över gränsen för statlig inkomstskatt

Hamnar din totala inkomst över brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs skatten  betydligt. För den del av din inkomst som ligger under brytpunkten betalar du kommunalskatt om ca 30%. Allt som överstiger det beskattas både med kommunalskatt och statlig inkomstskatt på 20%

Var går gränsen för statlig inkomstskatt?

För 2023 går gränsen för statlig inkomstskatt vid en årsinkomst på 613 900 kr, vilket motsvarar ungefär 51 200 kr i lön per månad. Tjänar du under det betalar du lägre marginalskatt på löneökningar, och tjänar du över det betalar du kommunalskatt plus 20% statlig inkomstskatt på det som ligger över brytpunkten. 

Det finns ytterligare en brytpunkt där marginalskatten blir ännu lite högre. Den gränsen går vid en årsinkomst på ca 711 000 kr, vid vilken marginalskatten ökar till ca 55%. 

Så påverkas du som löntagare

Marginalskatten ökar i takt med inkomsten och blir således mer kännbar ju högre lönen blir. Initialt är nivån på marginalskatten relativt låg eftersom den dämpas av att både jobbskatteavdraget och grundavdraget också ökar. Vid en årsinkomst på ca 424 200 kr stiger dock inte jobbskatteavdraget längre, varför den dämpande effekten på marginalskatten upphör. Vid det här läget blir den ungefär i nivå med kommunalskatten. 

Störst ekonomisk påverkan kommer dock när din inkomst överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt. Överskjutande del beskattas då med totalt 50-55% – en ökning med drygt 20%.

Högre skatt för de med högre inkomst betyder att de som tjänar mer får bidra mer till den offentliga kassan. Samtidigt kan högre marginalskatter också dämpa människors drivkraft och vilja att vidareutbilda sig och avancera i arbetslivet, eftersom det höga skattetrycket till viss del gör att det inte lönar sig särskilt mycket.

Sammanfattning 

 • Marginalskatt är i sig ingen skatt utan ett uttryck för hur mycket du betalar i skatt på din sist intjänade tusen- eller hundralapp. 
 • Hur hög din marginalskatt är beror på hur mycket du tjänar. 
 • Vid en årsinkomst under 613 900 kr, vilket är 2023 års brytpunkt för statlig skatt, betalar du ca 30% i marginalskatt. 
 • Överstiger din årsinkomst brytpunkten betalar du 30%+20% i statlig skatt på den överskjutande delen av din inkomst. 
 • Vid en årsinkomst på 711 000 kr eller mer stiger marginalskatten till ca 55%.

Få koll på skatter med hjälp av Zensum 

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig mer klarhet i vad marginalskatt innebär och hur den påverkar dig som löntagare. Vill du fylla på din kunskapsbank ytterligare har vi även en välfylld guide om skatt överlag, i vilken du kan läsa om vilka skatter vi har i Sverige, hur skatt fungerar och vilket syfte skatt fyller. 

Vanliga frågor om marginalskatt

När betalar man marginalskatt?

Marginalskatt är en skatt på löneökningar, men blir kännbar först när din årsinkomst överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt (613 900 kr för 2023).

Vad har jag för marginalskatt?

Vilken marginalskatt du betalar beror på hur hög din totala årsinkomst är. På Skatteverkets hemsida finns tabeller och verktyg för att beräkna marginalskatt.

Var går gränsen för marginalskatt?

Gränsen för marginalskatt på 50% går vid en årsinkomst på 613 900 kr. Tjänar du över 711 000 kr betalar du istället 55% i marginalskatt. 

Hur räknar man ut marginalskatt?

Något förenklat kan du räkna att du betalar ca 30% skatt på din årsinkomst upp till brytpunkten på 613 900 kr. Allt utöver det beskattas med 30% + 20% i statlig inkomstskatt.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen