Henrik – Styrelseordförande

Zensum är ett bolag med en stark värdegrund, som strävar efter att hålla en hög kvalité i sitt erbjudande och i kundlöftet.

1 min
läsning

Hej Henrik!

Du är Zensums styrelseordförande, hur hamnade du här?
Efter 20 år i operativa roller inom finanssektorn, varav 17 år inom Avanza, så har jag byggt upp en erfarenhet av att utveckla och driva bolag framgångsrikt och effektivt, men samtidigt förstå och leva efter de konsumentskyddsregler som gäller.
Jag har varit ledamot i styrelsen sedan början av 2018 och blev tillfrågad av grundarna att ta över som ordförande i början på 2019. Zensum är ett bolag med en stark värdegrund, som strävar efter att hålla en hög kvalité i sitt erbjudande och i kundlöftet, vilket passar bra med mina egna värderingar. Att vara ordförande för ett bolag i finanssektorn, och som står under Finansinspektionens tillsyn, är ett stort ansvar. Det har jag stor respekt för och ser som en spännande utmaning.
Vilken erfarenhet! Vad är det viktigaste du tar med dig just till Zensum?
Kunden i fokus och en stark företagskultur är en mycket stark grund för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.
”Zensum är ett bolag med en stark värdegrund, som strävar efter att hålla en hög kvalité.”
På vilket sätt bidrar just du i din roll till service i världsklass?
Som ordförande i Zensum försöker jag bidra genom att skapa transparens och delaktighet mellan ledning och styrelse för att stärka vår värdegrund som bygger på vårt kundlöfte. Genom att utnyttja allas kunskap och erfarenhet så skapar vi indirekt service i världsklass.
Vad är du stolt över med Zensum?
Den starka Zensumkulturen, kundlöftet samt affärsmannaskapet.
Vi är väldigt stolta över att ha Henrik hos oss, han är inte bara klok, erfaren och generös med goda råd - han ställer också svåra frågor med en rynkad panna. Det får oss alla på tå - sträckandes efter något bättre.
March 22, 2020