Bolån
2024-02-15
Pantbrev →  Zensum guidar dig om hur pantbrev funkar
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Pantbrev – Zensums stora guide

När du äger eller köper en fastighet och ansöker om inteckning på den får du ett pantbrev som är ett bevis på att inteckningen har beviljats. Pantbrev kan antingen vara skriftliga eller digitala (datapantbrev) och ansökan gör du hos Lantmäteriet.

Vad är pantbrev?

Ett pantbrev är beviset på att du använt din fastighet som säkerhet för ett lån - antingen för att söka fastigheten som pantbrevet avser, eller kanske en annan fastighet. Det är alltså ägaren eller ägarna till en fastighet som ansöker om pantbrev, men en mäklare eller bank kan hjälpa till med själva proceduren att ansöka om inteckning som resulterar i ett eller flera pantbrev.

Ett pantbrev kan vara ett fysiskt brev, så som det klassiskt har varit, eller digitalt.
Det digitala pantbrevet kallas datapantbrev. Det är Lantmäteriet som har hand om alla pantbrev. 

Pantbrev per bostadsform - vad gäller för dig?

Beroende på vilken bostadsform kan olika regler gälla för pantbrev. Zensum förklarar.

Pantbrev för hus och villa

Pantbrev tillhör fastigheten och köper du en villa så har den tidigare ägaren troligen pantbrev på en viss summa. Vi ägarbyte löser banken dessa pantbrev och de kan istället nyttjas i ditt namn. Dock kan du behöva öka summan för inteckning och därmed pantbreven om de inte täcker in hela summan du köper villan för.

Pantbrev för fritidshus

Ett fritidshus kan ha pantbrev om fastigheten har äganderätt, då räknas den som fast egendom. Om fritidshuset ligger på mark som innehar till exempel arrende så går det därför inte att ansöka om inteckning på fastigheten, då det endast är den registrerade fastighetsägaren som kan göra det.

Pantbrev för bostadsrätt och lägenhet

Som ägare av en bostadsrätt kan du inte ta ut pantbrev för bostadsrätten, och inte heller du som är hyresgäst. Anledningen är att din rätt att bo i bostaden inte innebär att bostaden räknas som fast egendom och det är endast den med fast egendom som kan inneha pantbrev. Banken kan dock ändå godta bostadsrätten som pant för ditt lån hos dem.

Om du bor i bostadsrätt men äger en annan fastighet som t ex. ett fritidshus med äganderätt så kan den fastigheten ha pantbrev.

Pantbrev för nybygge

Eftersom pantbrev tillhör fastigheten och inte ägaren finns inga pantbrev för ett nybyggt hus. Behöver du du använda det nya huset som säkerhet vid lån ansöker du om inteckning så kommer du få pantbrevet som bevis på att den beviljats. Kostnaden är 2% av beloppet samt en administrationsavgift.

Är pantbrev och inteckning samma sak?

En inteckning och ett pantbrev är inte helt samma sak, men de hänger ihop. Inteckning är det du gör för att få pantbrev för en fastighet. Pantbrevet visar att huset eller fastigheten är använd som säkerhet (alltså pant) för ett lån och vilken summa som banken eller fordringsägaren har rätt till. Om du köper en fastighet som redan har pantbrev så överförs den summan till dig som ny ägare och du behöver bara göra inteckning för pantbrev på mellanskillnaden. Eftersom kostnaden för nya pantbrev är 2% av summan du behöver använda som säkerhet är det bra om det redan finns pantbrev för en del av beloppet.

Om fastigheten redan har pantbrev på maxbeloppet men du ändå vill låna en summa pengar kan du välja att ansöka om ett
privatlån istället. Om du hellre tar ett privatlån till det du behöver, utan din bostad som försäkring, så kan du enkelt jämföra lånevillkor med Zensum.

Döda pantbrevet – vad menas med det och hur fungerar det?

För att döda ett pantbrev kan du antingen döda pantbrevet, eller döda inteckningen och det tillhörande pantbrevet. När det är gjort är pantbrevet inte längre är giltigt.

Om du vill döda inteckningen och tillhörande pantbrev är det viktigt att inget hänt med inteckningen på 10 år. Ett tillfälle då det kan vara relevant är om du exempelvis äger ett väldigt gammalt hus med pantbrev från 1900-talet som kanske glömts bort av tidigare ägare.

Om du däremot tappat bort ditt pantbrev så ansöker du om att döda endast pantbrevet. Då behöver du redogöra för när du senast hade det och hur det kan ha kommit bort. 

Oavsett av vilken anledning du vill döda ett pantbrev så ska du först ansöka om dödning och sen ansöka om att fullfölja dödning - alltså sker det i två steg. Båda ansökningarna görs till Lantmäteriet och ansökan kostar 500 kronor. När ansökan godkänts kan du gå vidare till steg två och ansöka om fullföljande av dödning. Ha i åtanke att den här processen kan ta lång tid.

Här kan du läsa lagen om dödning av pantbrev.

Vanliga frågor om pantbrev

Hur ansöker man om pantbrev?

För att få ett pantbrev på din fastighet behöver du ansöka om en inteckning på fastigheten. Inteckningsansökan görs hos Lantmäteriet. 

Vad kostar pantbrev?

Att få ett nytt pantbrev kostar 375 SEK i administrationsavgift, samt 2% av beloppet som inteckningen gäller. Att ta över ett befintligt pantbrev kostar bara administrationsavgift till Lantmäteriet samt eventuella avgifter till banken.

Vad händer med pantbrevet när lånet är betalt?

Du kan döda pantbrevet när du inte längre har fastigheten pantsatt. Du kan också välja att minska summan på pantbrevet.

Kan jag ta med mina pantbrev till nästa hus?

Nej, pantbrev tillhör alltid fastigheten och när du säljer den så löser banken dina pantbrev. Du kan ta över pantbrev från ägaren på den fastighet du köper.

Kostar pantbrev samma som lagfart?

Lagfarten kostar stämpelskatt som beräknas på husets värde. Stämpelskatten är för närvarande 1,5%. Pantbrevet kostar 2% av det pantsatta beloppet i stämpelskatt.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.