Hitta ditt nästa bolån

Gör som tusentals andra. Kontakta Zensum och få tillgång till en personlig bolånehandläggare som finns där för dig från start till mål. Kostnadsfritt och ej bindande.
Privatlån
2023-04-24

Bostadsbubbla 2023 – vad är det & vad händer vid en bostadskrasch

Bostadsbubbla 2023 – vad är det & vad händer vid en bostadskrasch

Hur bildas en bostadsbubbla och vad händer när en bostadsbubbla spricker? Faktorer som påverkar✓ Konsekvenser✓ Så kan du minska din sårbarhet 2023✓

Scrolla ned - Läsning
3 min

Vad är en bostadsbubbla och vilka risker innebär det för bostadsmarknaden?

En bostadsbubbla uppstår när priserna på bostadsmarknaden stiger till en betydligt högre nivå än vad som är rimligt. Ju mer den generella prisnivån ökar, desto större blir risken för att bubblan spricker och marknaden kraschar. Något som i sin tur kan medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser för många hushåll. 

En bostadsbubbla, även kallat fastighetsbubbla, växer vanligen fram över ett par eller några år och föregås bland annat av låga räntor på bostadslån samt hög efterfrågan på bostäder. Huruvida det råder en bostadsbubbla eller inte kan dock vara svårt att säga – ofta blir det tydligt först efteråt, när bubblan spruckit. 

I den här artikeln kan du läsa om vad en bostadsbubbla innebär, vilka faktorer som gör att situationen uppstår och hur en bostadsbubbla – och inte minst en bostadskrasch – kan påverka dig som bostadsägare. 

Vad innebär en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla innebär att priserna på hus och lägenheter har trissats upp till nivåer långt över det normala, och vad som kan anses vara rimligt. Fenomenet skiljer sig från den vanliga prisutvecklingen som successivt sker på bostadsmarknaden, och utvecklas istället snabbare och över kortare tid. Bostadspriserna stiger ofta kraftigt under bara några år.  

När kan en bostadsbubbla uppstå – vilka faktorer påverkar?

Den primära orsaken till att en bostadsbubbla uppstår är en obalans i utbud och efterfrågan. När efterfrågan på bostäder är högre än utbudet ökar konkurrensen om de hus och lägenheter som finns tillgängliga, varpå priserna stiger. 

Vid sidan av en hög efterfrågan är även låga bolåneräntor en viktig komponent. När det är billigt att låna kan många ta större bolån och därmed få möjlighet att betala mer för den bostad de vill köpa. Ju större ekonomiskt utrymme köpare har, desto mer kan de buda för att få det hus eller den lägenhet de önskar. Resultatet blir att priserna stiger långt över vad som egentligen kan motiveras, och vi får en bubbla som växer sig större och större. 

Tecken på en möjlig bostadsbubbla

Trots att vi känner till vilka faktorer som påverkar och orsakar en bostadskrasch, är det inte alltid lätt att med säkerhet säga huruvida det faktiskt råder en eller inte. Vad är en rimlig kontra orimligt hög uppgång på bostadsmarknaden? Historiskt har det ofta blivit tydligt först när bubblan spruckit och en bostadskrasch redan har inträffat.

Med facit i hand från tidigare bostadskrascher, har man dock kunnat identifiera några tydliga tecken på att en marknad kan befinna sig i en bubbla – och att det kan vara klokt att förbereda sig på en kommande nedgång. Dessa tecken är framförallt:

  • Bostadspriserna stiger mycket på kort tid.
  • Kraftig, ihållande uppgång i priser över längre tid – utan perioder av avmattning.  
  • Hushållen har hög skuldsättning i förhållande till inkomst. 
  • Belåningsgraden på bostäder är allmänt hög. 
  • Låg nyproduktion av bostäder samt minskat utbud på bostadsmarknaden överlag.

Vad kan en bostadsbubbla leda till?

Begreppet bostadsbubbla kommer av att en bubbla förr eller senare oundvikligen spricker. För bostadsmarknaden innebär detta att de uppblåsta priserna på hus och lägenheter plötsligt faller kraftigt, för att därefter plana ut och lägga sig på en nivå som av marknaden anses vara mer rimlig. Det blir en mer eller mindre allvarlig bostadskrasch. 

Det här sker när den tidigare höga efterfrågan på bostäder sjunker och priskriget avtar. Något som i sin tur ofta händer när räntorna på bolån ökar och folk inte längre har råd att betala lika dyrt för sin bostad. 

Från bostadsbubbla till bostadskrasch – vilka konsekvenser kan det få på bostadsmarknaden och ekonomin? 

En brusten bostadsbubbla kan drabba enskilda bostadsägare såväl som ett lands ekonomi i stort. Inte minst om det sker i samband med att ekonomin går in i en recession eller lågkonjunktur, med högre arbetslöshet och tuffare tider generellt. 

När en bostadsbubbla spricker minskar de tidigare stora bostadsförmögenheterna kraftigt. En stor del av värdet går upp i rök – men de höga bostadslånen blir kvar. Det här kan slå olika hårt mot olika bostadsägare. Har du möjlighet att ha kvar din bostad drabbas du inte direkt av prisraset, eftersom en förlust realiseras först när bostaden säljs. 

Den som däremot inte har råd att bo kvar när räntorna på bolån höjs och ekonomin blir sämre överlag, tvingas emellertid sälja sin bostad till ett kraftigt lägre pris – om den går att sälja överhuvudtaget. Blir många drabbade finns risk att marknaden översvämmas av billiga bostäder, samtidigt som efterfrågan på att köpa hus eller lägenhet är låg. 

Beroende på hur djup kraschen blir, kan konsekvenserna bli allvarliga för enskilda hushåll – men också slå omkull hela landets ekonomi. Enskilda låntagare kan bli djupt skuldsatta och staten kan behöva gå in och stötta bankerna när bostadsägare inte längre kan betala sina lån.  

Hur undviker man att drabbas vid en bostadskrasch?

Bästa, och enda, sättet att inte drabbas av en bostadskrasch är egentligen att hyra en bostad istället för att äga. Äger du din bostad innebär det alltid en risk, inte minst om du har lån på den. 

Det finns dock några saker som du kan tänka på för att åtminstone minska din sårbarhet om eller när nästa bostadsbubbla i Sverige spricker. 

  • Håll nere skuldsättningsgraden – undvik ett maxat bolån. 
  • Räkna på ett värsta scenario och köp en bostad som du med all säkerhet har råd att behålla även om räntorna skulle gå upp och/eller du plötsligt skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Du vill kunna sitta stilla i båten och vänta in att marknaden återhämtar sig, vilket den alltid gör tids nog. 
  • Se till att ha en buffert med sparat kapital för att kunna klara av högre boendekostnader under en period. 

Vanliga frågor om bostadsbubbla och bostadskrasch

Vad innebär en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla innebär att priserna på bostadsmarknaden stiger kraftigt och hamnar på en nivå långt över vad som är rimligt – oftast till följd av låga räntor, hög efterfrågan och låg arbetslöshet.

Är det en bostadsbubbla nu?

Det är mycket svårt att säga huruvida det råder en bobubbla just nu eller inte. Oftast blir det tydligt först när en bubbla spricker och bostadsmarknaden kraschar. 

När kommer bostadsmarknaden att krascha?

Precis som andra finansiella marknader är bostadsmarknaden omöjlig att förutspå. Hur den kommer att utveckla sig och om eller när den kraschar nästa gång går inte att säga säkert. 

När sprack bostadsbubblan senast?

Bostadsbubblan sprack senast i Sverige år 2008, strax efter den stora bostadskraschen i USA. Dessförinnan skedde ett kraftigt prisfall på den svenska marknaden i början av 1990-talet.

Hur mycket sjunker bostadspriserna vid en krasch?

Det kan variera från gång till gång. Vid kraschen 2008 sjönk priserna med 10-25% på olika håll i Sverige. I början av 1990-talet var raset betydligt större än så, då en del bostäder tappade värdet helt.

Ansök om ett privatlån

Zensum har sedan 2013 hjälpt sina kunder att jämföra lån kostnadsfritt. Samla dina lån och sänk dina kostnader.

Totalt lånebelopp
Lånetid
8 år
Ungefärlig månadskostnad:
1 985 kr
Gå vidare
Välj syfte med lånet
Vill du lösa nuvarande lån (ej bolån)?
Ange den del av lånet på 150 000 kr som du vill använda till att lösa dina nuvarande lån.
?
Ange ungefärlig nuvarande skuld för lån/krediter du vill lösa (ej bolån).
Syfte för övriga 100 000 kr
Vad är syftet med lånet?
Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Boendeform
Hyra och driftskostnader (din del)
?
I boendekostnaden ingår hyra och övriga driftskostnader. Ej räntor och amorteringar.
Amorteringar och räntor ska inte räknas med.
Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Kontaktuppgifter
Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Medsökande
Ta bort
?
Medsökande är en person som tillsammans med dig står på lånet.
En medsökande ökar chansen till mer relevanta bud.
Medsökande Civilstånd
Ange antal barn/ungdomar, under 21 år, som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Medsökande Boendeform
Boendekostnad
?
I boendekostnaden ingår amortering, hyra och övriga driftskostnader.
Ange ungefärlig boendekostnad
Medsökande Anställningsform
Månadslön
Arbetsplats
Anställd sedan
Anställd till
Vilken företagsbransch?
Medsökande Kontaktuppgifter
Medsökande Personnummer
Är du eller familjemedlem i en politisk utsatt ställning?
?
Enligt lag måste bankerna ställa denna fråga.
Genom att klicka på “Jämför nu” godkänner du vårt användaravtal och vår dataskyddspolicy. Det kommer även genomföras en kreditupplysning på dig och en eventuell medsökande.

Boka telefonmöte

Zensum Säker är en trygghetsförsäkring som erbjuds i samarbete med AXA.

Under telefonmötet ger vi dig mer information och svarar på dina eventuella frågor. Telefonmötet är kostnadsfritt.
Välj vilken dag du vill bli kontaktad
Hämtar tider
När på dagen ska vi ringa?
Vilken tid vill du att vi ringer?
Kontaktuppgifter
Genom att klicka på “Boka tid” godkänner du att vi ringer upp dig.
Se alla omdömen