Zensum

Bolagsstyrning

Vår styrelse

I aktiebolag så är det styrelsen som har det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet. Vi är därför lyckligt lottade att ha en styrelse som är otroligt involverade i vårt bolaget och som har förståelse för branschen. Tillsammans jobbar vi utifrån en gemensam värdegrund för att kunna erbjuda den bästa servicen till alla våra kunder utan att tumma på varken kvalitet eller kravbild.

Styrelsens sammansättning

Under bolagets utveckling har vi utökat styrelsens kompetens för att få en heltäckande bild av den marknad vi är aktiva på. Detta har vi lyckats med tack vare de varierande bakgrunderna hos våra ledamöter. Eftersom vi bedriver tillståndspliktig verksamhet så ställs extra höga krav på kompetensen hos våra ledamöter. Alla ledamöter, samt några av bolagets befattningshavare, har genomgått en s.k. ledningsprövning hos Finansinspektionen innan de får tillträda sitt uppdrag. Några av våra ledamöter är dessutom aktiva i bolagets dagliga verksamhet.
Styrelse

Träffa vår styrelse

Henrik Källén

Henrik Källén

Ordförande
Jonas Bengtsson

Jonas Bengtsson

Ledamot
Oliver Hildebrandt

Oliver Hildebrandt

Ledamot, Grundare
Pontus Reuterswärd

Pontus Reuterswärd

Ledamot, Grundare

Våra tillstånd

Konsumentkreditförmedling
Zensum har tidigare bedrivit verksamhet som konsumentkreditinstitut enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter under tillstånd som beviljades av Finansinspektionen den 11 december 2014.
Bostadskreditförmedling
I februari 2020 erhöll Zensum tillstånd från Finansinspektionen att driva verksamhet som bostadskreditsinstitut enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
Betalningsinitieringstjänster
Kontoinformationstjänster
Zensum har vidare tillstånd att bedriva verksamhet som betaltjänstinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.
Inga dåliga lån.

Med en tillgänglig personlig service och en ansvarsfull utgångspunkt vill vi bidra till en värld utan dåliga lån.

Varför Zensum?
Leif Eliasson, VD

Leif Eliasson, VD Zensum