Vi sparar viss data och information om dig, varför i all världen gör vi det?

I en tid där olika företag samlar och sparar information om människors beteenden, rörelser på nätet, sökningar eller köp så krävs det inte mycket för att vem som helst kan bli lätt paranoid. Denna guide förklarar (i bästa fall*) hur just Zensum samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vilken data samlar vi in?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter men även uppgifter såsom IP-adress.

Hur skyddar vi din data?

VI är fast beslutna att alltid skydda dina personuppgifter. Vi kommer alltid att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som motsvarar det skydd som erbjuds inom EU/EES och alla våra egna och leverantörers IT-system finns inom EU/EES.

Vad är en cookie?

Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster men även för att spara preferenser i funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Integritetspolicy

Zensum värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på skyddet av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Zensum samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter

Användaravtal

Det finstilta vi kommer överens om när du ansöker om att hitta rätt lån.